Dzisiaj imieniny obchodz: Anatol, Edmund, Feliks, Jeron, Oktawiusz, Sdzimir
20.11.2017.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Dla niesyszcych
Wnioski do pobrania
Jak zaatwi spraw
Skrzynka Podawcza
Status sprawy
Informacje nieudostpnione
Akty prawne
Gospodarka odpadami
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Wieniec - zarys dziejw PDF Drukuj Email
04.02.2013.

Wieniec – pradzieje

W granicach Wieca istnieje ponad 20 stanowisk archeologicznych, stad jego pradzieje s dobrze udokumentowane. Najstarsze, poznane lady osadnictwa sigaj wczesnego neolitu (modszej epoki kamienia) kultury ceramiki wstgowej rytej (4200-3500 lat p.n.e.). Archeolodzy odkryli tu liczne osady trapezowatych domw wsplnoty nazwanej w encyklopediach „spoeczestwem dugich chat grupy  brzesko – kujawskiej kultury lendzielskiej”.
Rozlege osady grupowano w niewielkie – o powierzchni do 40 km2 – mikroregiony z populacj okoo 50 – 60 osb. Osada miaa powierzchni okoo 2500 m2. Funkcjonowao tam rwnolegle 4 – 5 chat na obszarze liczcym okoo 800-100 m2, wok ktrego sytuowano obiekty gospodarcze i pochwki zmarych czonkw wsplnoty. Czas istnienia takowego osiedla nie przekracza dwch lat, potem opuszczano je na 8-10 lat, przenoszc si w inne miejsce. Grupa migrujca w tym systemie rotacji zakadaa okoo 5-6 podobnego charakteru osad okresowo zasiedlanych przez okoo 600 lat. Tytuowe „dugie chaty” s jednym z podstawowych wyrnikw „brzesko-kujawskiego” spoeczestwa. Makiety osad brzesko-kujawskich eksponuje Muzeum Archeologiczne w Warszawie.
 Stwierdzono tu take lady kultu megalitycznego. Najstarszym centrum megalitw jest rodkowa Afryka (6 tys. lat p.n.e.), dopiero potem Europa (5 tys. lat p.n.e.). Jak pisze Zygmunt Krzak w pracy „Megality Europy”: „z miejscowoci Wieniec (Kujawy, Polska) pochodzi czaszka okoo siedemdziesicioletniego mskiego przedstawiciela rasy czarnej, znaleziona w grobie megalitycznej kultury”. W Szkocji zachowaa si ludowa opowie o synnym krgu kamiennym i alejach menhirowych (wyznaczonych gazami) w Callanish na Hebrydach, gdzie mowa o tym, e s one dzieem murzynw, ktrzy przybyli tu na statkach pod wodz wielkiego Krla i zarazem kapana. Zapewne po drodze odwiedzili ziemi wienieck.
 Z epoki brzu (1700-650 lat p.n.e.) znaleziono tu osady ludnoci kultury uyckiej, a z epoki elaza (650lat p.n.e.-1250 n.e.) - osady ludnoci kultury przeworskiej.
 Na 6 stanowiskach archeologicznych odkryto te pozostaoci osad wczesnoredniowiecznych (570-1250 lata n.e.) jako zacztek nowoytnego i wspczesnego Wieca.
Prof. Konrad Jadewski, wybitny polski archeolog i badacz tych ziem, potwierdzi w pobliskim Brzeciu Kujawskim cigo osadnictwa od czasu neolitu. Jest pewne, e dotyczy to take ziemi wienieckiej.


ZESPӣ PAACOWO-PARKOWY – jedno z najokazalszych zaoe na Kujawach. Stylem wystroju nawizuje do renesansu woskiego, jednak rozbudowana brya wypyna z nurtu romantycznego architektury II po. XIX wieku. Pitrowy, z dwupitrowymi ryzalitami. Od pnocy do poudnia czterokondygnacyjne wiee zakoczone wysokimi, spiczastymi dachami. Nad wejciem eliwny balkon i pkolicie zamknita porte-fenetre. W zwieczeniu czci rodkowej odcinek attyki z rzebami dwojga puttw podtrzymujcych skuty kartusz herbowy i wielki wieniec kwiatowy – jako aluzja do nazwy miejscowoci. Ryzalit rodkowy zakoczony tarasem, powyej o rodkowa ujta boniowanymi pilastrami, zakoczona odcinkiem attyki z metalow rzeb ora. Powierzchnia zabudowy – 858,2m2, powierzchnia uytkowa – 1785m2 i kubatura 11240m3.

PARK – zaoony na planie zblionym do trapezu. Szat rolinn stanowi 1411 pozycji liciastych i iglastych drzew i krzeww. Dominuje klon, jesion wyniosy, lipa drobnoliciasta, wiz szypukowy, jawor, kasztanowce, modrzew i platan kolonisty. Powierzchnia – 8ha. Na osi elewacji ogrodowej paacu wyduony, prostoktny parter porodku ktrego kolista sadzawka z fontann.

STARY PAAC – w stylu neogotyku angielskiego, pitrowy, wzniesiony na rzucie prostokta, z czciowo wbudowan w korpus omioboczn wie. Wiea trjkondygnacyjna z balkonem o eliwnej, ozdobnej balustradzie na wysokoci pitra. Najwysza kondygnacja obwiedziona balkonem z eliwn balustrad o motywach rozet z czterolimi. Nad nim wmurowana w cian neogotycka pyta eliwna z medalionem Wadysawa okietka, urodzonego w Brzeciu (stolicy ksistwa brzesko-kujawskiego) ksicia brzeskiego i pniejszego Krla Polski. Paacowi przeznaczono pniej funkcj oficyny.

KORDEGARDA – portiernia, z brama wjazdow i ogrodzeniem z 1873r.

KOCIӣ PARAFIALNY p.w . Stanisawa Kostki i Mikoaja. Otarz gwny, neogotycki z 2 po. XIXw. Z licznymi rzebami witych i obrazem Przemienienia Paskiego, pochodzcy z katedry wocawskiej. Obraz matki Boskiej z Czstochowskiej z XXw. w srebrnej, rokokowej sukience z 2 po. XVIIIw. Obraz w. Mikoaja z 1885r. Rzeby prymitywne i ludowe, neogotyckie, pochodzce ze Starego Kocioa i z Katedry wocawskiej. W nawie gwnej obraz w. Jzefa uratowany z otarza gwnego przed zniszczeniem kocioa w 1941r., odnaleziony w 2005r. Obok plebania (1900r.)

KAPLICA (1897r.) cmentarna, neoromaska, prostoktna trjprzsowa z wszym, jednoprzsowym prezbiterium. Cmentarz rz.-katolicki z koca XIXw. ze starodrzewem.

ZESPӣ FOLWARCZNY (ul. Parkowa 25-37) budynki powstae w 1 po. XIXw. czciowo przebudowane, skupione wok rozlegego, czworobocznego dziedzica (spichlerz i stodoa). Zdewastowan owczarni i zajazd rozebrano. W ZESPOLE z po. XIXw.: d. GORZELNIA (1877r.) - eklektyczna, o cechach klasycyzujcych. Murowana z cegy, otynkowana, parterowa z kwadratow, pitrow czci porodku. W szczycie od ul. Parkowej 37 pycina z tarcz zegarow i dat budowy, d. KUNIA (ul. Parkowa 25), zdewastowana, d. ANIA (ul. Akacjowa 1), d. STAJNIA (ul. Parkowa 29)

DAWNA SZKOA, potem Gmina (Parkowa 56) z I po. XIXw., pnoklasycystyczny

CZWORAK (ul. Parkowa 24) murowany z po. XIXw.

DOM PRACOWNIKW FOLWARCZNYCH z 2 kondygnacjami tzw. „Czerwone Pieko” (ul. Parkowa 52) z k. XIXw.

DAWNE ALEJE: lipowa (ul. Parkowa), jaworowa i klonowa (ul. Klonowa).


HISTORIA ZDROJOWISKA WIENIEC

 Kierujc si sugesti swoich przyjaci, ludzi nauki, geologw, baron Stanisaw Leopold Kronenberg, dziedzic Wieca, postara si w 1889 roku o koncesj na poszukiwanie pokadw mineraw na gruntach Brzezia i Wieca co pozwolio na wykonanie kilku odwiertw poszukiwawczych w latach 1889-1903. Z dwch z nich – w Dolinie – samowypywem popyna woda o zapachu siarkowodoru.
 W 1909 roku ks. Jzef Rosiski, wikariusz Wieca zapisa w ksigach kocielnych m.in.: „Zamiast soli, przy wierceniu w lesie wienieckim za wsi Dolina (w okolicach gajwki Krzywka, obecna nazwa „Dolina-rdo”) odkryto rdo wody, ktre wysoko bio, wydajc zapach siarki. Na uczynionym rozbiorze chemicznym pokazao si, e woda jest siarczano - wapienna i ma siarki wicej ni wszystkie takie rda w Europie, bo 33% (…)Gdy ludzie schodzili si do rda, z parafii i z Wocawka, baron Kronenberg kaza zbudowa dom z trzema warmami, ktry od wiosny do m. czerwca postawiono i kpiele otworzono w poowie m. lipca 1909r. Kosztem dziedzica utrzymywany jest obsugujcy ten prowizoryczny zakad kpielowy, a kpa si dozwolono kademu za pozwoleniem administratora dbr i wszystkim darmo, na sposb prbny ile woda okae si skuteczna na reumatyzm i wyrzuty skrne. Wielu doznao znaczcej ulgi”. 
 wczesnym administratorem dbr Kronenberga by Jzef Grzegorzewicz, a pozytywne oceny wody wydali warszawscy lekarze: Serkowski, Anastazy Landau i Alfred Sokoowski.
Wody lecznicze zainteresoway wiat lekarski i 11 lipca 1909r. do leniczwki Brzezie przyjechaa 19-osobowa Komisja z Warszawy (lekarze, geolodzy i architekci) ktra stwierdzia przydatno warunkw do stworzenia uzdrowiska klimatyczno - zdrojowego.
 Wikariusz dodaje pniej, e oficjalnie azienki uruchomiono w poowie czerwca 1910r. „gdzie rwnie dozwolono si kpa pragncym tego, i take darmo, zostawiajc tylkon po 20 kopiejek za kad kpiel dla obsugujcego”.
 rda wskazuj, e baron-przeciwny budowie duego orodka sanatoryjnego – jednak zgodzi si na korzystanie z wody leczniczej i poleci zainstalowanie wanien w paacu w Wiecu. Zainstalowano dwie wanny dla goci barona i na podwrzu wann dla ludnoci, a zabiegi odbyway si w ten sposb, e dowiezion beczkowozem wod ze zdrojowiska podgrzewano do kpieli w kotach na podwrzu. Zabiegi trway od rana do wieczora ale – co zrozumiae – tylko latem.
Rok 1910 niewtpliwie zapocztkowa zorganizowan eksploatacj zdrojowiska dla celw leczniczych co oznacza, e obecny Wieniec – Zdrj ma za sob ponad stuletni histori.
 Po przerwie wojennej zabiegi wznowiono, ale Kronenberg odda azienki i eksploatacj rda osobie prywatnej.
 Dysponujcy wiedz i kapitaem entuzjaci budowy uzdrowiska (skupieni wok in. majora  rezerwy Stanisawa Smolki) podjli prb zaoenia z Kronenbergiem spki celem rozbudowy azienek i urzdzenia sanatorium z prawdziwego zdarzenia. Wobec odmowy Smolka wydzierawi od Dyrekcji Lasw Pastwowych 7 ha lasu przylegajcego do dbr Kronenberw (ze zgod na odwierty) czym zapocztkowa dzieje uzdrowiska w obecnym miejscu.
Wiercenia rozpoczto 4 maja 1922r. a zamoni entuzjaci z Wocawka osignli swj cel ju 30 wrzenia, kiedy to w odwiercie w rewirze lenictwa Poraza z gbokoci ok. 116m. wytrysna samowypywem z wydajnoci ok. 30m3/godz. woda na wysoko 6m. W pobliu odkryto te bogate zoa borowin.
 Kiedy Pastwowy Instytut Farmaceutyczny potwierdzi skad siarczano-chlorowo-wapniowo-sodowy wody w dniu 19 kwietnia 1923 roku zawizano formalnie spk p.n. „Zdrojowisko Siarczane Wieniec” Spka z o.o. z udziaowcami m.in. Stanisaw Smolka, ks. praat Stanisaw Pruski, lekarz Witold Piasecki, in. Antoni Olszakowski, arch. Stefan Narbski, przemysowiec Jerzy Bojaczyk, dyr. bankw Antoni Kotlarski  i Lech Kryski. Kapita podzielono na 800 udziaw po 6 tys. z, ale a 230 udziaw wnis Smolka, inwestujc cay swj majtek i ju go nie odzyskujc (wiatowy kryzys w l. 1929-33).
Ju 15 sierpnia 1923r. oddano do uytku budynek kpielowy na 8 stanowisk zabiegowych i rozpoczto wydawanie kpieli. Wiosn 1925r. wybudowano budynek, a 12 sierpnia otwarto uroczycie Zakad Zdrojowy, co mona uzna za pocztek dziaania uzdrowiska. Powicenia zakadu dokona udziaowiec ks. Stanisaw Pruski. Jak napisao z tej okazji wczesne „Sowo Kujawskie”: „Wedug orzeczenia pomocy lekarskiej, woda z tego rda, zawierajca znaczn ilo siarki i innych skadnikw leczniczych, okazaa si bardzo skuteczn przy cierpieniach artretycznych i reumatyzmowych. Przepikne i nadzwyczaj zdrowe pooenie rda wrd lasu sosnowego stawia to miejsce o wiele wyej od Ciechocinka”. 
 1 czerwca 1927r. ukoczono budow obiektu administracyjnego, a w 1928r. uruchomiono kolejk wskotorow do Wocawka dugoci 5,5 km z dwoma wagonikami i zaprzgiem koskim, zastpionym potem lokomotyw osigajc prdko 20km/godz. W 1929 roku podjto te budow szosy do Wocawka, zakoczon w 1930 roku. Uzdrowisko nosio wwczas nazw Zakad Kpielowy rde Siarczanych „Wieniec”, a od 26 czerwca 1929r. stao si wasnoci Wocawskiego Zdrojowiska Siarczanego „Wieniec”, spka z o.o.
17 sierpnia 1929r. ks. biskup Radoski powici kaplic w stylu zakopiaskim wybudowan z inicjatywy ks. Pruskiego. W 1930r. oddano do uytku nowoczesny, zabiegowy Dom Zdrojowy oraz prewentoria dla dzieci „Boenka” i „Jutrzenka” na 150 ek, co zapocztkowao leczenie dzieci dotknitych schorzeniami reumatologicznymi i ukadu krenia. Ruszya budowa prywatnych pensjonatw dla kuracjuszy korzystajcych z zabiegw („Zacisze”, „Stokrotka”, „Janina”, „Danusia”, "Kamierka”, „Zakopianka”) w czci prowadzonych przez siostry zakonne. Poza kuracjuszami (gwnie z Wocawka i z Warszawy) przyjedali do Wieca letnicy na kilkunastodniowe wczasy i wocawianie na niedzielne majwki (dla wczasowiczw i goci otwarto restauracj z dansingiem) std do wybuchu wojny uzdrowisko rozwijao si szybko i bez dotacji rzdowych.
W 1932 r. odnotowano: „W zdrojowisku Wieniec znajduje si obecnie 12 wilii-dworkw, zawierajcych okoo 130 pokoi. Niektre z nich s skanalizowane. Zaprojektowane jest i w przyszym roku bdzie zaprowadzone owietlenie elektryczne. Z wiosn rozpocznie si budowa dalszych czterech wilii. Pozatem 2 pensjonaty i 2 restauracje.”
W kampanii wrzeniowej w wieku 57 lat zgin w bitwie nad Bzur animator Uzdrowiska,  Stanisaw Smolka. W czasie okupacji Uzdrowisko gocio niemieckich dygnitarzy, a pod koniec wojny – leczyo rannych onierzy frontowych. W 1945 roku zdrojowisko przejo Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Wocawku.
 9 sierpnia 1950r. Zdrojowisko przejo Przedsibiorstwo Pastwowe „Uzdrowisko  Ciechocinek” z zamiarem organizacji leczenia uzdrowiskowego dzieci dotknitych chorob reumatyczn,ale po 1953 roku Centralny Zarzd Uzdrowisk Polskich w Warszawie ustanowi tu Pastwowe Przedsibiorstwo Uzdrowiskowe „Wieniec -Zdrj”.Wtedy wytyczono ulice, wyasfaltowano drogi i wybudowano przychodni lekarsk,blok mieszkalny dla personelu,pralnie,warsztaty i magazyny. Wybudowano kanalizacj, biologiczno - mechaniczn oczyszczalni ciekw i now sie elektryczn.
 W 1968 roku odbudowano rda likwidujc stare odwierty,ktre mogy zakca rwnowag zoa wd siarczanych, a minister Zdrowia zadecydowa o utworzeniu tu obszaru grniczego „Wieniec”. Wczeniej ten sam minister z dniem 1 stycznia 1967 roku uzna Wieniec za uzdrowisko. W 1972 roku ponownie uruchomiono sanatoryjne leczenie dorosych. Powstao sanatorium „Hutnik”, a w 1985 roku oddano do uytku kardiologiczny szpital uzdrowiskowy „Zacisze”.
W sierpniu 1989 roku Minister Zdrowia utworzy dla z wody leczniczej i borowiny (torfu leczniczego) obszar grniczy „Wieniec 1” na powierzchni 1949 ha, przy czym stan zasobw borowiny tylko zoa „B” szacuje si na 53 tysice ton, przy wydobyciu rocznym 120-150 ton. Z dostpnych zasobw wody w iloci 27m3/h wspczesne uzdrowisko wykorzystuje jedynie 2 %, a jej „wiek” izotopowo wyliczono na okoo 13.700 lat.
Po zmianie ustroju Wieniec-Zdrj jest czci terytorium samorzdowej gminy uzdrowiskowej Brze Kujawski.
 Po szeregu reorganizacjach w 1999 roku uzdrowisko po 76 latach ponownie stao si spk, tym razem Skarbu Pastwa. Staraniem Zarzdu Uzdrowiska i samorzdu przeprowadzono gazyfikacj wikszoci obiektw, doprowadzono wod pitn z uj wienieckich, wczono miejscowo do zbiorowego systemu oczyszczania ciekw, wybudowano kilka kilometrw cieek pieszo-rowerowych i zmodernizowano drogi dojazdowe.
Uzdrowisko wzbogacio si o basen leczniczy, obiekt Pijalni Wd Leczniczych i jaskini soln.
W 2004 roku zawieszono wiadczenie usug uzdrowiskowych dla dzieci. Staraniem ks. Lesawa Witczaka wzniesiono w latach 2006-2009 nowoczesny koci Miosierdzia Boego.
 W uzdrowisku celebryci bywali przejazdem (Miss World – Aneta Krglicka, Aleksander Kwaniewski- Prezydent RP) albo na rehabilitacji (Krzysztof Krawczyk w 1989/90r., po wypadku drogowym pod Bydgoszcz). Atrakcj Uzdrowiska jest z pewnoci park sanatoryjny z lat 1923-27, wpisany do rejestru zabytkw, oraz okoliczny pomnik przyrody – 400-letni db Kuba, zwany te dbem siostry Amelii. Podobno od siekier drwali uratowaa go probami zakonnica Amelia Nosowska z Domu Sistr Miosierdzia w. Wincentego ã Paulo w Wiecu – Zdroju, zawieszajc na nim pniej raniec z medalionem Matki Boskiej.
Przez uzdrowisko przebiega znakowany „czarny” szlak turystyczny PTTK, czcy okoliczne Miejsca Pamici Narodowej, a w ssiadujcym nadlenictwie uba mona skorzysta z lenych cieek dydaktycznych. Rnorodne atrakcje zapewnia te pobliski, ponadstutysiczny Wocawek, poczony z Uzdrowiskiem miejsk lini komunikacyjn. Koszykarze wocawskiego Anwilu i  zawodowi sportowcy innych dyscyplin to tradycyjni uczestnicy odnowy biologicznej i leczenia w obiektach Wieca – Zdroju. Mionicy golfa mog skorzysta z 9 – dokowego pola w ssiadujcym Wiecu – Zalesiu (Golf Kujawy Club). Na skraju Uzdrowiska przyciga wzrok pamitkowa tablica PTTK, Towarzystwa Geograficznego i Nadlenictwa Wocawek wskazujca miejsce przebiegu 19 poudnika dugoci geograficznej wschodniej (po jej jednej stronie jest si starszym o 16 minut).
Przebiegajca w pobliu w Wiecu autostrada A1 zapewnia zainteresowanym dogodn komunikacj z miejscem zamieszkania.
W dniu 30 listopada 2010 roku 93% udziaw spki Uzdrowisko Wieniec sprzedano prywatnemu inwestorowi, co otwiera kolejny rozdzia rozwoju Zdrojowiska Wieniec.


WIENIEC NOWOYTNY

od X wieku - w Wiecu funkcjonuje port na rz. Zgowiczce. W 1266r. wzmiankowany myn
1154r. - pierwsza wzmianka o Wiecu nalecym do kapituy wocawskiej
1252r. - wzmianka w przywileju Kazimierza I Ksicia Kujawskiego o wsi Wince, ktrej w 1255r. nadaje on prawo niemieckie. Ksi pozwoli polowa na bobry.
1259r. - w akcie Papiea Aleksandra IV wie nazwano „Winche”. Kolejne nazwy to „Winzu” i „Winz”
XIIIw. - Biskupi wocawscy ufundowali koci p.w. w. Michaa i erygowali parafi, wzmiankowana w 1380 roku 
1356r. - poar kocioa, kolejny w 1560, jego odbudowa i konsekracja przez bpa Stanisawa Karnkowskiego w 1575r.-1569r. - bp S. Karnkowski oddaje parafi na fundusz kaznodziei katedry, odtd plebanem bywa zawsze kanonik katedry wocawskiej
1582r. - Wieniec liczy 34 any w tym: 10 wk folwarcznych, 3 plebaskie, 3 soeckie,  3 osiade i 22 puste oraz 9 L' anw czynszowych
1637r. - biskupie akta wizytacyjne wzmiankuj szko parafialn w Wiecu
1725r. - poar kocioa, w 1733r. odbudowa przez bpa Krzysztofa Szembeka
po 1793r.  - po konfiskacie dbr kocielnych w 1797r. Wieniec z przylegymi lasami i  folwarkami krl pruski Fryderyk Wilhelm II daruje gen. lejtn. Fryderykowi Ludwikowi, ksiciu von Hohenlohe – Ingelfingen z Wrocawia. W dzierawie Pawa Dbrowskiego, Daniela Arendt i Ignacego Kramlitz do 1818r.
1821r. - zaoono cmentarz, istniaa karczma, kunia, myn wodny, gorzelnia i browar
1824r. - po licytacji za 271 tys. z. wasno Miczyskich, z ktrych Stanisaw by adiutantem ks. Jzefa Poniatowskiego, a hr. Mieczysaw - sdzi pokoju okrgu wocawskiego
27.07.1831r. - Feldmarszaek ros. Iwan Paskiewicz okada sekwestrem majtki Miczyskich za udzia w powstaniu listopadowym
1826 – 47r.  - wybudowano nowe budynki folwarczne, owczarni, stodo i stajni, Wieniec mia 37 dymw i 289 mieszkacw
przed 1850r. - wybudowano dla Miczyskich tzw. Stary Paac i park
po 1860 - za udzia Miczyskiego w Powstaniu Styczniowym rzd zaborczy skonfiskowa Wieniec i sprzeda Franciszkowi Nowiskiemu. W 1865r. wasno Jana Krauze
31.08.1869r. - Wieniec od Marii z Jacobich Krauze naby Leopold Kronenberg za sum 163 000 rubli; dobra obejmoway wwczas 3063 morgi nowopolskie i 8 prtw.
2 po. XIXw. - wybudowano spichlerz, murowany myn, zajazd, kuni i ani.
1873r. - Kronenberg poczy szos Wieniec z Brzeziem, a w 1877r. wybudowa murowany most na Zgowiczce
1878r. - po mierci Leopolda Wieniec dziedziczy Stanisaw Leopold Kronenberg
1880r. - na gruntach darowanych przez Kronenbergw wybudowano now szko, a w 1882r. gwnie z darowizny Stanisawa i Leopolda Juliana Kronenbergw wybudowano murowany koci wg projektu Artura Goebla, konsekrowany przez bpa Bereniewicza w 1895r.
1890-92r. - wg proj. Goebla dla Stanisawa Leopolda Kronenberga wybudowano eklektyczny paac w stylu „renesansu woskiego”
1898r. - z fundacji Kronenbergw na cmentarzu wybudowano neoromask kaplic wg projektu Goebla. Budynek karczmy adaptowano na Ochronk dla dzieci
1900r. - wybudowano plebani, a w 1904r. paacowy park przekomponowano wg proj. Waleriana Kronenberga
1909r. - poszukujc soli i wgla brunatnego Kronenberg odkry rdo wody siarczanej 12ºC i  na prb uruchomi budynek kpielowy z trzema warmami
1913r. - budynek szkoy nie pomieci 160 uczniw, otwarto wic 4 – klasow fili w Machnaczu
1914/15 - w Wiecu kwateruj wojska rosyjskie, potem artyleria niemiecka; liczne ofiary i zniszczenia od ostrzau
03.1918r. - wojsko niemieckie skonfiskowao organy kocielne ufundowane w 1884r. przez Stanisawa Kronenberga
od 1919r. - wasno Leopolda Jana Kronenberga. Po odzyskaniu niepodlegoci nauk w szkole podjo 128 dzieci. Do 1921r. Wieniec jest siedzib gminy Pikutkowo
27.06.1923r. - Baron-Delegat Rady Szkolnej i Leopold Julian Kronenberg-Przewodniczcy Dozoru Szkolnego uczestnicz tradycyjnie w zakoczeniu roku szkolnego
1936r. - przy trakcie brzeskim wybudowano now, murowan, szko. W latach pidziesitych, i szedziesitych rozbudowana o wietlic szkoln, dom nauczycielski i nowe skrzydo
3.03.1941r. - aby pozyska dzwony hitlerowcy wysadzili w powietrze koci
1943r. - Leopold Wojciech Kronenberg s. Jana odbiera dyplom Wyszej Szkoy Agrarnej i wkrtce ginie jako onierz AK ps. „LOTEK”
1944r. - dekret o reformie rolnej wywaszcza Leopolda Jana Kronenberga a represje zmuszaj go do wyjazdu z kraju
1945r. - majtek rozparcelowano, resztwka Wieniec zostaa przeznaczona na zorganizowanie Liceum Rolniczo-Pszczelarskiego. Do 1954r. Wieniec jest siedzib gminy
1946-1948r. - zesp dworsko-parkowy uytkuje Komitet Wojewdzki PPR. W 1949r. w paacu zorganizowano sanatorium przeciwgrulicze, w 1960r. zamienione na Szpital przeciwgruliczy i chorb puc
1957-1964r. - na fundamentach z 1733r. proboszcz ks. Roman Jaocho buduje nowy koci
1959r.  - Kierownik szkoy Jzef Jankowski oddaje Muzeum Kujawskiemu naczynia wczesnoredniowieczne i wioso wydobyte z dna Zgowiczki. W 1965r. Badania Katedry Archeologii UMK w Toruniu potwierdzaj Xw. przysta rzeczn i ew. komor celn.
1990r. - Wieniec staje si soectwem samorzdowej gminy Brze Kujawski
2003r. - rozbudowano budynek szkoy o pomieszczenia gimnazjum i o hal sportow, a w 2004r. Poczono szko z centrum Wieca bezpiecznym cigiem pieszym
2006r. - w paacu zlikwidowano dziaalno szpitaln, od 2009r. spka „Paac Wieniec” powoana przez Urzd Marszakowski rozpoczyna tworzenie Centrum Informacji Europejskiej. Zaczto rekonstrukcj paacowego parku
2011r. - wybudowano zesp boisk zaplecza sportowego szkoy
2012r. - Wieniec przecia autostrada A1. Zlokalizowano tu Miejsca Obsugi PodrnychO NICH WATO PAMITA

Leopold Kronenberg, (1812r.-1878r.), bankier, przemysowiec, filantrop, . Ernestyna Rozalia Leo. Gowa najsawniejszej linii rodowej Kronenbergw, silnie zwizanej z Kujawami i Ziemia Brzesk. Zaoyciel majtkw Kronenbergw w Wiecu i w Brzeziu. Rodzina pozostawia po sobie geograficzne lady utrwalone w nazwach miejscowoci (od jego imienia: Leopoldowo)
Stanisaw Leopold Kronenberg, (1846r.-1894r.) filantrop, przemysowiec, finansista, dziedzic Wieca od 1878r. Hodowca koni penej krwi angielskiej oraz rasowego byda i owiec. Wzorcowe w Krlestwie Polskim melioracje pl, k i pastwisk w Wiecu i w Brzeziu.
LEOPOLD JULIAN KRONENBERG, ur. 1849r. Finansista, kompozytor, ziemianin, analityk polityczny (m.in. ksika „Polska wobec stron walczcych”) W 1878r. odziedziczy majtek Brzezie. Hodowca rasowych koni, byda i owiec. Po 1918r. powica si prowadzeniu majtkw w Wiecu i w Brzeziu, oraz muzyce. Spaca dugi Filharmonii Warszawskiej, ktrej by wspzaoycielem i okazjonalnym dyrygentem. Umiera w Brzeziu w 1937r.
JZEFINA z RESZKW KRONENBERGOWA, ur. 1885r. . Leopolda Juliana, artystka, filantropka, fundatorka organw i in. wyposaenia kocioa w 1882r. wiatowej sawy piewaczka, porzuca karier i osiada z mem w Brzeziu. W 1889r. rodzi si crka Jzefina Ra (od jej imienia nazwa wsi Rzinowo). Umiera 22 lutego 1891r. rodzc syna Leopolda Jana.
LEOPOLD JAN KRONENBERG, ur. 18.02.1891r. w Brzeziu, agronom, ziemianin, kawalerzysta, studiuje agronomi w Monachium, w I wojnie w. oficer wojsk rosyjskich odznaczony Krzyem w. Jerzego. W 1916r. nawizuje kontakt z Komitetem Polskim w Londynie i Polskim Komitetem Narodowym w Paryu. Po powrocie do Polski w 1918r. do 1921r. bierze udzia w powstaniach w Wielkopolsce i na lsku. Mionik koni, prowadzi hodowle w Brzeziu i w Wiecu, czonek Towarzystwa Wycigw Konnych i Polskiego Zwizku Jedzieckiego. Z Wand de Montalto pobieraj si i maj dwoje dzieci – Leopolda Wojciecha (ur. 1920r.) i Wand (ur. 1922r). W czasie II wojny w. ginie jego ona (w 1939r.), syn (w 1943r.) i crka (w 1944r.). W konspiracji szkoli akowsk modzie i wydaje pras podziemn. Po dekrecie z 1944r. o reformie rolnej, na przeomie 1946/47 zmuszony do wyjazdu z Polski. W USA wybrany honorowym prezesem b. onierzy AK, zmar w 1971r.
Wadysaw Kronenberg, ur. 1848r., utalentowany muzycznie osiad na stae we Francji gdzie przez sentyment do dbr rodzinnych komponowa pod pseudonimem „Wieniec”.
Walerian Kronenberg, ur. 1859r., czoowy twrca zaoe parkowych i ogrodowych na ziemiach polskich, ogrodnik i planista. Profesor Wyszej Szkoy Ogrodniczej w Warszawie
Stanisaw hr Miczyski, towarzysz i adiutant ks. Jzefa Poniatowskiego, do jego mierci w nurtach Elstery (19.10.1813r.) w stopniu kapitana. Po kampanii napoleoskiej wrci do Polski i na publicznej licytacji przed trybunaem Cywilnym w Warszawie w 1824r. kupi dobra Wieca i Kuczyny.

Mieczysaw hr. Miczyski, ur. 1818, syn Stanisawa – pukownika Wojska Polskiego, adiutanta Ks. Jzefa Poniatowskiego – i Michaliny z Prusiskich. Kawaler orderu Virtuti Militari, sdzia pokoju powiatu wocawskiego. Znany w 2 po. XIX w. kompozytor kujawiakw i innych tacw ludowych, m.in. dedykowanych Marii hr. z Wodziskich Skarbek, muzie Sowackiego i Chopina (w 1854 r. dochd z tego zeszytu przeznaczy na szpital w. Antoniego we Wocawku). Dziedzic Wieca i Brzezia, w 1847r. polubi Mari, crk gen. Augustyna Subickiego i ucji z hr. Zboiskich. W 1851r. w Wiecu urodzia si ich jedyna crka, Zdzisawa. Od jego imienia wie Mieczysaw a wie Witoldowo od 1837r. od Witolda Miczyskiego. Z kolei nazwy wsi Marianki i Klementynowo przyjy nazwy od imion Marii i Klementyny Miczyskich.
ARTUR GOEBEL, ur. 1835r. praktykowa u H. Marconiego, budowniczy dworw, domw bankowych (braci Natansonw w Warszawie) szk, kociow (m.in. w Wiecu), szpitali i paacw (m.in. w Brzeziu i w Wiecu).
Jzef Jankowski, kierownik szkoy – Wieniec zawdzicza mu odkrycie X-wiecznego portu rzecznego w 1959 roku
Jan Grzekowiak, archeolog katedry Archeologii Polski i Powszechnej UMK w Toruniu, w sierpniu 1965r. przeprowadzi badania X-wiecznego portu na rz. Zgowiczce.
M. de Winecz, pleban i kanonik wzmiankowany w 1356r.
KRZYSZTOF SZEMBEK, bp, w 1733r. wystawi z drzewa nowy koci ks. praat Karol Zieliski, gwny animator budowy w l. 1880-82 kocioa w Wiecu.

Wzmiankowani ks. wikariusze: 1882r.- Fortunat Bereszczyski, 1883r.- Roman Winiewski, 1885r.-Jan Jdrzejewski, 1886r. - Jan Szafraski, 1890r. - Franciszek Plewowski, 1892r. - Wacaw Piotrowski, 1893r.-Mieczysaw Kozakowski, 1899r. - Jzef Rosiski, 1911r. Antoni Margoski, 1914-20 - Ferdynand Cichocki

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000