Dzisiaj imieniny obchodz: Beda, Izydor, Jan, Juliusz, Lucjan, Magdalena, Radowit
27.05.2018.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Akty prawne
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Obsuga osb sabo syszcych i guchoniemych PDF Drukuj Email
07.02.2013.

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikajcego z ustawy o jzyku migowym i innych rodkach komunikowania si.
Od 1 kwietnia 2012 r. wesza w ycie ustawa o jzyku migowym i innych rodkach komunikowania si, ktra daje prawo osobom trwale lub okresowo majcym trudnoci w komunikowaniu si do skorzystania z usug tumacza jzyka migowego przy zaatwianiu spraw w urzdzie. wiadczenie jest bezpatne dla osoby uprawnionej, bdcej osob niepenosprawn w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 ze zm.).W zwizku z powyszym osoba uprawniona (posugujca si przynajmniej w stopniu podstawowym jzykiem migowym), ktra zamierza skorzysta z powyszych usug, zobowizana jest zgosi ten fakt w Urzdzie Miejskim w Brzeciu Kujawskim, Pl. W. okietka 1, pok. 7a, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyczeniem sytuacji nagych.
Zgoszenie powinno by dokonane w jednej z nastpujcych form:
- telefonicznie na nr 54 231 63 27;
- drog pocztow lub osobicie w siedzibie Urzdu Miejskiego w Brzeciu Kujawskim, Pl. W. okietka 1, pok. 7a, 87-880 Brze Kujawski.
Po dokonaniu zgoszenia Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim jest zobowizane do zapewnienia obsugi osoby uprawnionej, w terminie przez ni wyznaczonym lub z ni uzgodnionym.
UWAGA!
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, ktra ukoczya 16 lat i zostaa wybrana przez osob uprawnion w celu uatwienia porozumiewania si z osob uprawnion i udzielenia jej pomocy w zaatwieniu spraw, wizyta w Urzdzie Miejskim w Brzeciu Kujawskim nie musi by wczeniej uzgadniana.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000