Dzisiaj imieniny obchodz: Aniela, Cieszymys, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz
18.11.2017.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Dla niesyszcych
Wnioski do pobrania
Jak zaatwi spraw
Skrzynka Podawcza
Status sprawy
Informacje nieudostpnione
Akty prawne
Gospodarka odpadami
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Obsuga osb sabo syszcych i guchoniemych PDF Drukuj Email
07.02.2013.

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikajcego z ustawy o jzyku migowym i innych rodkach komunikowania si.
Od 1 kwietnia 2012 r. wesza w ycie ustawa o jzyku migowym i innych rodkach komunikowania si, ktra daje prawo osobom trwale lub okresowo majcym trudnoci w komunikowaniu si do skorzystania z usug tumacza jzyka migowego przy zaatwianiu spraw w urzdzie. wiadczenie jest bezpatne dla osoby uprawnionej, bdcej osob niepenosprawn w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 ze zm.).W zwizku z powyszym osoba uprawniona (posugujca si przynajmniej w stopniu podstawowym jzykiem migowym), ktra zamierza skorzysta z powyszych usug, zobowizana jest zgosi ten fakt w Urzdzie Miejskim w Brzeciu Kujawskim, Pl. W. okietka 1, pok. 7a, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyczeniem sytuacji nagych.
Zgoszenie powinno by dokonane w jednej z nastpujcych form:
- telefonicznie na nr 54 231 63 27;
- drog pocztow lub osobicie w siedzibie Urzdu Miejskiego w Brzeciu Kujawskim, Pl. W. okietka 1, pok. 7a, 87-880 Brze Kujawski.
Po dokonaniu zgoszenia Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim jest zobowizane do zapewnienia obsugi osoby uprawnionej, w terminie przez ni wyznaczonym lub z ni uzgodnionym.
UWAGA!
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, ktra ukoczya 16 lat i zostaa wybrana przez osob uprawnion w celu uatwienia porozumiewania si z osob uprawnion i udzielenia jej pomocy w zaatwieniu spraw, wizyta w Urzdzie Miejskim w Brzeciu Kujawskim nie musi by wczeniej uzgadniana.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000