Dzisiaj imieniny obchodz: Efrem, Elbieta, Gerwazy, Leonia, Marek, Marina, Paula
18.06.2018.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Akty prawne
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Gospodarka odpadami PDF Drukuj Email
17.04.2013.
1. Aktualnoci


Harmonogramy odbioru odpadw komunalnych obowizujce od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

- zabudowa jednorodzinna

- zabudowa wielolokalowa


Harmonogramy odbioru odpadw komunalnych obowizujce od 01.07.2015 do 31.12.2015

- zabudowa jednorodzinna

- zabudowa wielolokalowa (po zmianie)

PGK „SANIKO” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, e w zwizku z dniem wolnym od pracy tj. 04.06.2015 r. w niektrych rejonach na terenie Gminy i Miasta Brze Kujawski w okresie 01.06.2015 r. – 05.06.2015 r. moe nastpi przesuniecie terminu odbioru odpadw o jeden dzie.
Za ewentualne utrudnienia wynikajce z powyszego faktu przepraszamy.Przesunicie terminu wywozu nieczystoci

PGK „SANIKO” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, e w zwizku z dniem wolnym od pracy tj. 01.05.2015 r. w niektrych rejonach na terenie Gminy Brze Kujawski w okresie 27.04.2015 r. – 30.04.2015 r. moe nastpi przesuniecie terminu odbioru odpadw o jeden dzie.
Za ewentualne utrudnienia wynikajce z powyszego faktu przepraszamy.


Przesunicie terminu wywozu nieczystoci
PGK „SANIKO” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, e w zwizku z dniem wolnym od pracy tj. 06.04.2015 r. w niektrych rejonach na terenie Gminy Brze Kujawski w okresie 07.04.2015 r. – 11.04.2015 r. moe nastpi przesuniecie terminu odbioru odpadw o jeden dzie.
Za ewentualne utrudnienia wynikajce z powyszego faktu przepraszamy.


Harmonogramy odbioru odpadw komunalnych obowizujce od 01.01.2015 do 30.06.2015


- zabudowa jednorodzinna

- zabudowa wielolokalowa


Burmistrz Brzecia Kujawskiego, informuje i w okresie od maja do wrzenia br.  w miejscowociach: Stary Brze (bez blokw), Marianki, Machnacz – ulice: Bawatkowa, Sasankowa, wirowa zostaa zwikszona czstotliwo odbioru odpadw komunalnych do dwch razy w miesicu.

Poniej harmonogram odbioru odpadw z ww. miejscowoci w 2014 roku:
- Maj 12 i 26
- Czerwiec 9 i 23
- Lipiec 7 i 21
- Sierpie 4 i 18
- Wrzesie 1 i 15.
Harmonogram odbioru odpadw w pozostaych miesicach nie ulega zmianie.
Informacja o zmianie czstotliwoci wywozu odpadw zostanie przekazana mieszkacom Gminy Brze Kujawski podczas pierwszej wizyty tj. 12-go maja.


Uprzejmie informujemy, i w zwizku z dniem wolnym od pracy tj. 21.04.2014 r. w niektrych rejonach w okresie od 22.04.2014 r. do 25.04.2014 r. moe nastpi opnienie wywozu nieczystoci staych o jeden dzie.
Za powstae utrudnienia przepraszamy.


Harmonogramy odbioru odpadw komunalnych obowizujcy w 2014 roku.
- Zabudowa jednorodzinna

- Zabudowa wielolokalowa

- Wykaz nieruchomoci wielolokalowych pooonych na terenie gminy Brze Kujawski z ktrych bdzie odbierany popi gromadzony w workach typu „BIG BAG”


Harmonogram odbioru popiou:
 - zabudowa jednorodzinna
- wykaz nieruchomoci wielolokalowych pooonych na terenie gminy Brze Kujawski z ktrych bdzie odbierany popi gromadzony w workach typu „BIG BAG”


2. Zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Brze Kujawski

3. Deklaracje

4. Opaty

5. Punk Selektywnej Zbirki Odpadw komunalnych (PSZOK)  

6. Uchway
7. Dla przedsibiorcw - rejestr dziaalnoci regulowanej

8. Kontakt


 

Archiwum aktualnoci

Przesunicia wywozu nieczystoci w dniach 07.01 - 11.01.2013r.


Harmonogramy odbioru odpadw komunalnych obowizujce od sierpnia 2013r.
- Zabudowa jednorodzinna

- Zabudowa wielolokalowa


Uprzejmie informujemy, i w zwizku z dniami wolnymi od pracy tj. 25-26.12.2013 r. i 01.01.2014 r. w niektrych rejonach w okresie od 23.12.2013 r. do 27.12.2013 r. i 30.12.2013 r do 03.01.2014 r. moe nastpi przesunicie wywozu nieczystoci staych o jeden dzie. Za powstae utrudnienia przepraszamy.

Przesunicia terminu odbioru odpadw komunalnych
Uprzejmie informujemy, i w zwizku z dniem wolnym od pracy tj. 11.11.2013r. w niektrych rejonach w okresie od 11.11.2013r. do 16.11.2013r. moe nastpi przesunicie wywozu nieczystoci staych o jeden dzie. Za powstae utrudnienia przepraszamy.


Przesunicia terminu odbioru odpadw komunalnych
Uprzejmie informujemy, i w zwizku z dniem wolnym od pracy tj. 01.11.2013r. w niektrych rejonach w okresie od 28.10.2013r. do 02.11.2013r. moe nastpi przesunicie wywozu nieczystoci staych o jeden dzie. Za powstae utrudnienia przepraszamy.


Szanowni mieszkacy Miasta i Gminy Brze Kujawski. Informujemy, i w miesicu lipcu 2013 r. wszystkie odpady z posesji zamieszkaych, z terenu Miasta i Gminy Brze Kujawski, odbierane bd jako zmieszane odpady komunalne. Szczegowy harmonogram na kolejne miesice dostpny bdzie do dnia 20 lipca. Worki na „odpady ulegajce biodegradacji, w tym odpady zielone dostarczane bd wraz z harmonogramem wywozw od dnia 20 lipca.

Prezes Zarzdu PGK Saniko       Burmistrz Brzecia Kujawskiego

Edward Ziemski                             Wojciech Zawidzki


Harmonogramy odbioru odpadw komunalnych
- Zabudowa jednorodzinna

- Zabudowa wielolokalowa


03.07.2013 r.

Komunikat Burmistrza - dot. zagospodarowania i odbioru odpadw

Burmistrz Brzecia Kujawskiego informuje, i od 1 lipca br. firma „Saniko” Sp. z o.o. sukcesywnie wyposaa wszystkie nieruchomoci zamieszkae w pojemniki zgodnie ze zoonymi deklaracjami na podstawie, ktrych okrelana jest wielko pojemnikw.
Ponadto informuje, i od 8 lipca firma „Saniko” Sp. z o.o. bdzie odbiera odpady komunalne z nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie Gminy Brze Kujawski zgodnie z wczeniej ustalonym harmonogramem odbioru.
Obecnie powstajce odpady komunalne naley gromadzi w swoje pojemniki bd worki. Bd one odebrane z nieruchomoci.
Po otrzymaniu pojemnikw i workw od firmy „Saniko” Sp. z o.o. naley wytworzone odpady komunalne gromadzi w dostarczone pojemniki selektywnie bd nieselektywnie zgodnie ze zoonymi deklaracjami


 14.06.2013 r.


17.04.2013 r.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego informuje, e do 30 czerwca 2013 r. powinny wygasn dotychczasowe umowy na odbieranie odpadw komunalnych zawarte z:

  • Przedsibiorstwem Gospodarki Komunalnej „Saniko”,
  • Zakadem Gospodarki Komunalnej „Groneko”,

  a wacicielami nieruchomoci zamieszkaych.
Wszyscy waciciele nieruchomoci zamieszkaych, ktrzy maj zawarte umowy z firmami odbierajcymi odpady komunalne powinni wypowiedzie aktualnie obowizujce umowy na odbir odpadw.
Rozwizanie umowy musi nastpi na Pastwa wyrany, pisemny wniosek i uwzgldnia okres wypowiedzenia zgodny z umow. Nie wymaga si rozwizywania umw z Zakadem Usug Komunalnych. W zwizku z tym zamieszczamy wzory wypowiedze umw na odbir odpadw komunalnych, mona je take uzyska w Urzdzie Miejskim w Brzeciu Kujawskim.
Wzr wypowiedzenia umowy z Przedsibiorstwem Gospodarki Komunalnej „Saniko”
Wzr wypowiedzenia umowy z Zakadem Gospodarki Komunalnej „Groneko”

 
nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000