Dzisiaj imieniny obchodz: Anatol, Edmund, Feliks, Jeron, Oktawiusz, Sdzimir
20.11.2017.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Dla niesyszcych
Wnioski do pobrania
Jak zaatwi spraw
Skrzynka Podawcza
Status sprawy
Informacje nieudostpnione
Akty prawne
Gospodarka odpadami
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Gospodarka odpadami PDF Drukuj Email
17.04.2013.
1. Aktualnoci


Harmonogramy odbioru odpadw komunalnych obowizujce od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

- zabudowa jednorodzinna

- zabudowa wielolokalowa


Harmonogramy odbioru odpadw komunalnych obowizujce od 01.07.2015 do 31.12.2015

- zabudowa jednorodzinna

- zabudowa wielolokalowa (po zmianie)

PGK „SANIKO” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, e w zwizku z dniem wolnym od pracy tj. 04.06.2015 r. w niektrych rejonach na terenie Gminy i Miasta Brze Kujawski w okresie 01.06.2015 r. – 05.06.2015 r. moe nastpi przesuniecie terminu odbioru odpadw o jeden dzie.
Za ewentualne utrudnienia wynikajce z powyszego faktu przepraszamy.Przesunicie terminu wywozu nieczystoci

PGK „SANIKO” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, e w zwizku z dniem wolnym od pracy tj. 01.05.2015 r. w niektrych rejonach na terenie Gminy Brze Kujawski w okresie 27.04.2015 r. – 30.04.2015 r. moe nastpi przesuniecie terminu odbioru odpadw o jeden dzie.
Za ewentualne utrudnienia wynikajce z powyszego faktu przepraszamy.


Przesunicie terminu wywozu nieczystoci
PGK „SANIKO” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, e w zwizku z dniem wolnym od pracy tj. 06.04.2015 r. w niektrych rejonach na terenie Gminy Brze Kujawski w okresie 07.04.2015 r. – 11.04.2015 r. moe nastpi przesuniecie terminu odbioru odpadw o jeden dzie.
Za ewentualne utrudnienia wynikajce z powyszego faktu przepraszamy.


Harmonogramy odbioru odpadw komunalnych obowizujce od 01.01.2015 do 30.06.2015


- zabudowa jednorodzinna

- zabudowa wielolokalowa


Burmistrz Brzecia Kujawskiego, informuje i w okresie od maja do wrzenia br.  w miejscowociach: Stary Brze (bez blokw), Marianki, Machnacz – ulice: Bawatkowa, Sasankowa, wirowa zostaa zwikszona czstotliwo odbioru odpadw komunalnych do dwch razy w miesicu.

Poniej harmonogram odbioru odpadw z ww. miejscowoci w 2014 roku:
- Maj 12 i 26
- Czerwiec 9 i 23
- Lipiec 7 i 21
- Sierpie 4 i 18
- Wrzesie 1 i 15.
Harmonogram odbioru odpadw w pozostaych miesicach nie ulega zmianie.
Informacja o zmianie czstotliwoci wywozu odpadw zostanie przekazana mieszkacom Gminy Brze Kujawski podczas pierwszej wizyty tj. 12-go maja.


Uprzejmie informujemy, i w zwizku z dniem wolnym od pracy tj. 21.04.2014 r. w niektrych rejonach w okresie od 22.04.2014 r. do 25.04.2014 r. moe nastpi opnienie wywozu nieczystoci staych o jeden dzie.
Za powstae utrudnienia przepraszamy.


Harmonogramy odbioru odpadw komunalnych obowizujcy w 2014 roku.
- Zabudowa jednorodzinna

- Zabudowa wielolokalowa

- Wykaz nieruchomoci wielolokalowych pooonych na terenie gminy Brze Kujawski z ktrych bdzie odbierany popi gromadzony w workach typu „BIG BAG”


Harmonogram odbioru popiou:
 - zabudowa jednorodzinna
- wykaz nieruchomoci wielolokalowych pooonych na terenie gminy Brze Kujawski z ktrych bdzie odbierany popi gromadzony w workach typu „BIG BAG”


2. Zasady nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Brze Kujawski

3. Deklaracje

4. Opaty

5. Punk Selektywnej Zbirki Odpadw komunalnych (PSZOK)  

6. Uchway
7. Dla przedsibiorcw - rejestr dziaalnoci regulowanej

8. Kontakt


 

Archiwum aktualnoci

Przesunicia wywozu nieczystoci w dniach 07.01 - 11.01.2013r.


Harmonogramy odbioru odpadw komunalnych obowizujce od sierpnia 2013r.
- Zabudowa jednorodzinna

- Zabudowa wielolokalowa


Uprzejmie informujemy, i w zwizku z dniami wolnymi od pracy tj. 25-26.12.2013 r. i 01.01.2014 r. w niektrych rejonach w okresie od 23.12.2013 r. do 27.12.2013 r. i 30.12.2013 r do 03.01.2014 r. moe nastpi przesunicie wywozu nieczystoci staych o jeden dzie. Za powstae utrudnienia przepraszamy.

Przesunicia terminu odbioru odpadw komunalnych
Uprzejmie informujemy, i w zwizku z dniem wolnym od pracy tj. 11.11.2013r. w niektrych rejonach w okresie od 11.11.2013r. do 16.11.2013r. moe nastpi przesunicie wywozu nieczystoci staych o jeden dzie. Za powstae utrudnienia przepraszamy.


Przesunicia terminu odbioru odpadw komunalnych
Uprzejmie informujemy, i w zwizku z dniem wolnym od pracy tj. 01.11.2013r. w niektrych rejonach w okresie od 28.10.2013r. do 02.11.2013r. moe nastpi przesunicie wywozu nieczystoci staych o jeden dzie. Za powstae utrudnienia przepraszamy.


Szanowni mieszkacy Miasta i Gminy Brze Kujawski. Informujemy, i w miesicu lipcu 2013 r. wszystkie odpady z posesji zamieszkaych, z terenu Miasta i Gminy Brze Kujawski, odbierane bd jako zmieszane odpady komunalne. Szczegowy harmonogram na kolejne miesice dostpny bdzie do dnia 20 lipca. Worki na „odpady ulegajce biodegradacji, w tym odpady zielone dostarczane bd wraz z harmonogramem wywozw od dnia 20 lipca.

Prezes Zarzdu PGK Saniko       Burmistrz Brzecia Kujawskiego

Edward Ziemski                             Wojciech Zawidzki


Harmonogramy odbioru odpadw komunalnych
- Zabudowa jednorodzinna

- Zabudowa wielolokalowa


03.07.2013 r.

Komunikat Burmistrza - dot. zagospodarowania i odbioru odpadw

Burmistrz Brzecia Kujawskiego informuje, i od 1 lipca br. firma „Saniko” Sp. z o.o. sukcesywnie wyposaa wszystkie nieruchomoci zamieszkae w pojemniki zgodnie ze zoonymi deklaracjami na podstawie, ktrych okrelana jest wielko pojemnikw.
Ponadto informuje, i od 8 lipca firma „Saniko” Sp. z o.o. bdzie odbiera odpady komunalne z nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie Gminy Brze Kujawski zgodnie z wczeniej ustalonym harmonogramem odbioru.
Obecnie powstajce odpady komunalne naley gromadzi w swoje pojemniki bd worki. Bd one odebrane z nieruchomoci.
Po otrzymaniu pojemnikw i workw od firmy „Saniko” Sp. z o.o. naley wytworzone odpady komunalne gromadzi w dostarczone pojemniki selektywnie bd nieselektywnie zgodnie ze zoonymi deklaracjami


 14.06.2013 r.


17.04.2013 r.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego informuje, e do 30 czerwca 2013 r. powinny wygasn dotychczasowe umowy na odbieranie odpadw komunalnych zawarte z:

  • Przedsibiorstwem Gospodarki Komunalnej „Saniko”,
  • Zakadem Gospodarki Komunalnej „Groneko”,

  a wacicielami nieruchomoci zamieszkaych.
Wszyscy waciciele nieruchomoci zamieszkaych, ktrzy maj zawarte umowy z firmami odbierajcymi odpady komunalne powinni wypowiedzie aktualnie obowizujce umowy na odbir odpadw.
Rozwizanie umowy musi nastpi na Pastwa wyrany, pisemny wniosek i uwzgldnia okres wypowiedzenia zgodny z umow. Nie wymaga si rozwizywania umw z Zakadem Usug Komunalnych. W zwizku z tym zamieszczamy wzory wypowiedze umw na odbir odpadw komunalnych, mona je take uzyska w Urzdzie Miejskim w Brzeciu Kujawskim.
Wzr wypowiedzenia umowy z Przedsibiorstwem Gospodarki Komunalnej „Saniko”
Wzr wypowiedzenia umowy z Zakadem Gospodarki Komunalnej „Groneko”

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000