Dzisiaj imieniny obchodz: Aniela, Cieszymys, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz
18.11.2017.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Dla niesyszcych
Wnioski do pobrania
Jak zaatwi spraw
Skrzynka Podawcza
Status sprawy
Informacje nieudostpnione
Akty prawne
Gospodarka odpadami
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Rejestr Instytucji Kultury PDF Drukuj Email
13.01.2014.
Sposb udostpniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury

Sposb udostpniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla ktrych organizatorem jest Gmina Brze Kujawski:

Zgodne z 10 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostpniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informacj o rejestrze oraz sposobie udostpniania danych w nim zawartych zamieszcza si w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
  
 Dane zawarte w rejestrze udostpnia si przez:
- otwarty dostp do zawartoci rejestru;
- wydanie odpisu z rejestru albo ksigi rejestrowej.

    Udostpnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o ktrej mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpatne i odbywa si przez stron Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
Kady ma prawo przeglda w godzinach urzdowych akta rejestrowe oraz ksigi rejestrowe instytucji kultury. Organizator prowadzcy rejestr instytucji kultury wydaje urzdowo powiadczony odpis kademu, kto zwrci si z wnioskiem o jego wydanie.
    Wydanie urzdowo powiadczonego odpisu z rejestru albo ksigi rejestrowej nastpuje na wnioski zgodnie z art. 4 ustawy o opacie skarbowej  z dnia 16 listopada 2006r (Dz.U. z  2012r poz.1282z pn. zm.) na podstawie zacznika do ustawy, od kadej penej lub zacztej stronicy podlega opacie skarbowej w wysokoci 5 z.

    Skadajcy wniosek zobowizany jest doczy dowd zapaty nalenej opaty skarbowej albo uwierzytelnion kopi dowodu zapaty, nie pniej ni w cigu 3 dni od chwili powstania obowizku jej zapaty (chwila zoenia wniosku o wydanie zawiadczenia). Dowd zapaty moe mie form wydruku potwierdzajcego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z 3 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 28 wrzenia 2007r. w sprawie zapaty opaty skarbowej – Dz.U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).

Wniosek o odpis z rejestru instytucji kulturyRejestr Brzeskiego Centrum Kultury

Statut Brzeskiego Centrum Kultury /Uchwaa Nr XIV/101/04 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie Statutu Brzeskiego Centrum Kultury (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 maja 2004r. Nr 64 poz. 1147)/

Sprawozdanie z wykonania budetu Brzeskiego Centrum Kultury za 2014 rok (Zarzdzenie Nr 11/2015 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy za 2014 rok)


Sprawozdanie z wykonania budetu Brzeskiego Centrum Kultury za 2013 rok (Zarzdzenie Nr 12/2014 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy za rok 2013)

Sprawozdanie z wykonania budetu Brzeskiego Centrum Kultury za 2012 rok (Zarzdzenie nr 7/2013 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 28 marca 2013r w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy za 2012 rok, Zarzdzenie Nr 19/2013 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 25 czerwca 2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Brzeskiego Centrum Kultury za 2012 rok)Rejestr Biblioteki Publicznej w Brzeciu Kujawskim

Statut Biblioteki Publicznej w Brzeciu Kujawskim /Uchwaa Nr X/79/03 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 7 listopada 2003r. w sprawie utworzenia Biblioteki Publicznej Brzeciu Kujawskim  i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 marca 2004r. Nr 32 poz. 469)/


Sprawozdanie z wykonania budetu Biblioteki Publicznej w Brzeciu Kujawskim za 2014 rok (Zarzdzenie Nr 11/2015 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 26 marca 2015r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy za 2014 rok)


Sprawozdanie z wykonania budetu Biblioteki Publicznej w Brzeciu Kujawskim za 2013 rok (Zarzdzenie Nr 12/2014 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 27 marca 2014r. w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy za rok 2013)


Sprawozdanie z wykonania budetu Biblioteki Publicznej w Brzeciu Kujawskim za 2012 rok (Zarzdzenie nr 7/2013 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 28 marca 2013r w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budetu gminy za 2012 rok, Zarzdzenie Nr 18/2013 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 25 czerwca 2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Brzeciu Kujawskim za 2012 rok)

wytworzy(a): - Ireneusz Smoliski (14 stycznia 2014)
wprowadzi: Ireneusz Smoliski  (14 stycznia 2014, 9:30:34)
ostatnia zmiana:


 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

Odwiedza nas 1 go
                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000