Dzisiaj imieniny obchodz: Anatol, Edmund, Feliks, Jeron, Oktawiusz, Sdzimir
20.11.2017.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Dla niesyszcych
Wnioski do pobrania
Jak zaatwi spraw
Skrzynka Podawcza
Status sprawy
Informacje nieudostpnione
Akty prawne
Gospodarka odpadami
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Oferta inwestycyjna - ul. Nowa PDF Drukuj Email
10.04.2014.

Brze Kujawski – ul. Nowa

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza smy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2

Gmina Brze Kujawski oferuje do sprzeday niezabudowan nieruchomo pooon w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2 o powierzchni 5263 m² opisan w ksidze wieczystej prowadzonej przez Sd Rejonowy we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych nr WL1W/ 00061627/1.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski zatwierdzonym Uchwa nr VIII/56/03 Rady Miejskiej Brzecia Kujawskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. teren oznaczony symbolem B-1 MN/U przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jedno i wielorodzinne z zabudow nisk, wraz z komunikacj wewntrzn i przeznaczeniem dopuszczonym jak budowa usug nie powodujcych niekorzystnego oddziaywania na rodowisko.

Przez dziak nr 180/2 na dugoci 57,0 m poczwszy od dziaki nr 241 ul. Nowa, w odlegoci 6,0 do 10,0 m od granicy z dziak nr 180/1 przebiegaj dwie linie kanalizacyjne. W zwizku z tym zbywajcy zastrzega sobie prawo do ustanowienia w dziale III ksigi wieczystej nr  WL1W / 00061627/1 na rzecz Gminy Brze Kujawski
nieodpatnej i na czas nieokrelony suebnoci przesyu, bez wynagrodzenia za korzystanie z gruntu oraz nieodpatne kadorazowe wejcie na grunt w przypadku awarii kolektorw

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000