Dzisiaj imieniny obchodz: Efrem, Elbieta, Gerwazy, Leonia, Marek, Marina, Paula
18.06.2019.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Akty prawne
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2015 rok PDF Drukuj Email
04.01.2016.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) waciwe jednostki organizacyjne KRUS, co miesic pobieraj zaliczki na podatek dochodowy od wypacanych emerytur i rent rolniczych.
W 2015 r. KRUS potrcaa zaliczki na podatek dochodowy w kwocie rwnej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencist w danym miesicu (jeeli dochd z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od pocztku roku nie przekroczy kwoty 85.528 z) minus kwota 46 z 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).
Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 7 i 8 ww. ustawy organy rentowe (w tym rwnie KRUS) do koca lutego, po upywie kadego roku podatkowego – sporzdzaj i przekazuj emerytowi/rencicie, stosowny formularz PIT.
Zatem w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. KRUS przekae wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).
Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na formularzach PIT w tym samym terminie, co do emeryta/rencisty, KRUS przekae rwnie do urzdu skarbowego waciwego wg miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osb mieszkajcych za granic, do urzdu skarbowego waciwego w sprawach opodatkowania osb zagranicznych.
W zdecydowanej wikszoci przypadkw KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencist i wystawi formularz PIT-40A.
Jeeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emerytur lub rent wypacan z tego organu rentowego w 2015 r. nie osiga innego przychodu, ktry zgodnie z ustaw podatkow podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych (dochd z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to nie ma obowizku skadania w urzdzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS bdzie podatkiem nalenym emeryta/rencisty za rok 2015.
Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza jednak, e emeryt lub rencista nie moe rozliczy podatku sam w urzdzie skarbowym.
Jeeli emeryt/rencista stwierdzi, e korzystniejsze dla niego bdzie rozliczenie podatku z maonkiem lub dzieckiem (w przypadku osb samotnych) - sam skada zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we waciwym urzdzie skarbowym, w terminie do 30 kwietnia 2016 roku. W zeznaniu tym emeryt/rencista powinien uwzgldni przychd osignity w 2015 r. z tytuu pobierania emerytury/renty rolniczej z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego.
Zeznania w urzdzie skarbowym skadaj rwnie emeryci /rencici, ktrzy:
•    chc skorzysta z ulg podatkowych okrelonych w ustawie (np. z tytuu wychowywania dzieci, z tytuu poniesienia wydatkw na cele rehabilitacyjne, z tytuu dokonania darowizny pieninej na rzecz organizacji poytku publicznego) lub
•    chc wnioskowa o przekazanie 1% podatku nalenego na rzecz wybranej organizacji poytku publicznego.
Jednoczenie Kasa zwraca uwag, e podatku dochodowego od osb fizycznych za 2015 r. nie pac emeryci i rencici, ktrych roczny przychd, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych (ze wszystkich rde) nie przekroczy w 2015 r. kwoty 3.091 z.
Natomiast KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2015 r. m.in., gdy:
1.    w cigu 2015 r. emerytur lub rent wypacaa jednostka organizacyjna KRUS, a nastpnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
2.    Kasa realizowaa w danym roku podatkowym ulg podatkow udzielon przez urzd skarbowy,
3.    Kasa obniaa wysoko miesicznych zaliczek na podatek dochodowy w zwizku ze zoonym przez emeryta lub rencist owiadczeniem o wsplnym opodatkowaniu dochodw z maonkiem lub w sposb przewidziany dla osb samotnie wychowujcych dzieci (chyba, e takie owiadczenie emeryt lub rencista wycofa w 2015 r.).
Jeeli wystpi chocia jedna z podanych wyej sytuacji, KRUS przekae emerytowi/rencicie formularz PIT-11A i wwczas emeryt lub rencista musi bezwzgldnie sam zoy zeznanie podatkowe we waciwym urzdzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.
Informacja przekazana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000