Dzisiaj imieniny obchodz: Anatol, Edmund, Feliks, Jeron, Oktawiusz, Sdzimir
20.11.2017.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Dla niesyszcych
Wnioski do pobrania
Jak zaatwi spraw
Skrzynka Podawcza
Status sprawy
Informacje nieudostpnione
Akty prawne
Gospodarka odpadami
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2015 rok PDF Drukuj Email
04.01.2016.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) waciwe jednostki organizacyjne KRUS, co miesic pobieraj zaliczki na podatek dochodowy od wypacanych emerytur i rent rolniczych.
W 2015 r. KRUS potrcaa zaliczki na podatek dochodowy w kwocie rwnej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencist w danym miesicu (jeeli dochd z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od pocztku roku nie przekroczy kwoty 85.528 z) minus kwota 46 z 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).
Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 7 i 8 ww. ustawy organy rentowe (w tym rwnie KRUS) do koca lutego, po upywie kadego roku podatkowego – sporzdzaj i przekazuj emerytowi/rencicie, stosowny formularz PIT.
Zatem w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. KRUS przekae wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).
Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na formularzach PIT w tym samym terminie, co do emeryta/rencisty, KRUS przekae rwnie do urzdu skarbowego waciwego wg miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osb mieszkajcych za granic, do urzdu skarbowego waciwego w sprawach opodatkowania osb zagranicznych.
W zdecydowanej wikszoci przypadkw KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencist i wystawi formularz PIT-40A.
Jeeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emerytur lub rent wypacan z tego organu rentowego w 2015 r. nie osiga innego przychodu, ktry zgodnie z ustaw podatkow podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych (dochd z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to nie ma obowizku skadania w urzdzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS bdzie podatkiem nalenym emeryta/rencisty za rok 2015.
Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza jednak, e emeryt lub rencista nie moe rozliczy podatku sam w urzdzie skarbowym.
Jeeli emeryt/rencista stwierdzi, e korzystniejsze dla niego bdzie rozliczenie podatku z maonkiem lub dzieckiem (w przypadku osb samotnych) - sam skada zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we waciwym urzdzie skarbowym, w terminie do 30 kwietnia 2016 roku. W zeznaniu tym emeryt/rencista powinien uwzgldni przychd osignity w 2015 r. z tytuu pobierania emerytury/renty rolniczej z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego.
Zeznania w urzdzie skarbowym skadaj rwnie emeryci /rencici, ktrzy:
•    chc skorzysta z ulg podatkowych okrelonych w ustawie (np. z tytuu wychowywania dzieci, z tytuu poniesienia wydatkw na cele rehabilitacyjne, z tytuu dokonania darowizny pieninej na rzecz organizacji poytku publicznego) lub
•    chc wnioskowa o przekazanie 1% podatku nalenego na rzecz wybranej organizacji poytku publicznego.
Jednoczenie Kasa zwraca uwag, e podatku dochodowego od osb fizycznych za 2015 r. nie pac emeryci i rencici, ktrych roczny przychd, podlegajcy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych (ze wszystkich rde) nie przekroczy w 2015 r. kwoty 3.091 z.
Natomiast KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2015 r. m.in., gdy:
1.    w cigu 2015 r. emerytur lub rent wypacaa jednostka organizacyjna KRUS, a nastpnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
2.    Kasa realizowaa w danym roku podatkowym ulg podatkow udzielon przez urzd skarbowy,
3.    Kasa obniaa wysoko miesicznych zaliczek na podatek dochodowy w zwizku ze zoonym przez emeryta lub rencist owiadczeniem o wsplnym opodatkowaniu dochodw z maonkiem lub w sposb przewidziany dla osb samotnie wychowujcych dzieci (chyba, e takie owiadczenie emeryt lub rencista wycofa w 2015 r.).
Jeeli wystpi chocia jedna z podanych wyej sytuacji, KRUS przekae emerytowi/rencicie formularz PIT-11A i wwczas emeryt lub rencista musi bezwzgldnie sam zoy zeznanie podatkowe we waciwym urzdzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.
Informacja przekazana za porednictwem OR KRUS w Bydgoszczy
 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000