Dzisiaj imieniny obchodz: Aniela, Cieszymys, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz
18.11.2017.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Dla niesyszcych
Wnioski do pobrania
Jak zaatwi spraw
Skrzynka Podawcza
Status sprawy
Informacje nieudostpnione
Akty prawne
Gospodarka odpadami
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Uchway Rady Miejskiej PDF Drukuj Email
09.05.2007.
Uchwaa Nr IX/72/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowoci Pikutkowo na lata 2015-2020

Uchwaa Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I procze 2016 rok

Uchwaa Nr IX/70/15 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 29 grudnia w sprawie uchwalenia budetu gminy Brze Kujawski na rok 2016

Uchwaa Nr IX/69/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2015-2022

Uchwaa Nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2016r. dla samorzdowego zakadu budetowego

Uchwaa Nr VIII/67/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzenia ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski

Uchwaa Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie okrelenia warunkw i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Brze Kujawski

Uchwaa Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przyjcia ,,Programu wsppracy Gminy Brze Kujawski z podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego" w roku 2016

Uchwaa Nr VIII/64/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie przyjcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii

Uchwaa Nr VIII/63/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wocawskiego na realizacj zada inwestycyjnych wasnych powiatu

Uchwaa Nr VIII/62/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwaa Nr VIII/61/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr VIII/60/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego na rok 2016

Uchwaa Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoci

Uchwaa Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opaty targowej, okrelenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminu patnoci i wysokoci stawki tej opaty

Uchwaa Nr VIII/57/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia opaty uzdrowiskowej i okrelenia jej stawki, zarzdzania poboru tej opaty w drodze inkasa, wskazania inkasentw i wysokoci wynagrodzenia za inkaso

Uchwaa Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2015-2022

Uchwaa Nr VIII/55/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2015r.

Uchwaa Nr VIII/54/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego przy ulicy H.Sawickiej w Brzeciu Kujawskim

Uchwaa Nr VIII/53/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miecie Brze Kujawski    zacznik

Uchwaa Nr VII/52/2015 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie wsppracy z Powiatem Wocawskim przy realizacji projektu p.n. ,,Budowa infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz - II Etap" w 2015 roku.

Uchwaa Nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II procze 2015r.- Punkt 1 planu pracy Komisji Rewizyjnej bdcy Zacznikiem do Uchway, uniewaniony Rozstrzygniciem Nadzorczym Nr 104/15 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Uchwaa Nr VII/50/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie okrelenia tygodniowego, obowizkowego wymiaru godzin zaj niektrych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniek tego wymiaru na stanowiskach kierowniczych w gminnych szkoach i przedszkolach

Uchwaa Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

Uchwaa Nr VII/48/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie wyboru awnikw do Sdu Rejonowego we Wocawku IV Wydziau Pracy i Ubezpiecze Spoecznych

Uchwaa Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie wyboru awnikw do Sdu Rejonowego we Wocawku III Wydziau Rodzinnego i Nieletnich

Uchwaa Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie wyboru awnikw do Sdu Okrgowego we Wocawku

Uchwaa Nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu gosowania w wyborach awnikw do sadw powszechnych

Uchwaa Nr VII/44/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie przyznania dotacji na prace i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw oraz jej wysokoci

Uchwaa Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie zacignicia kredytu dugoterminowego na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tytuu zacignitych kredytw i poyczek

Uchwaa Nr VII/42/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie zacignicia kredytu dugoterminowego na pokrycie deficytu budetowego w 2015r.

Uchwaa Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2015-2022.

Uchwaa Nr VII/40/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 28 wrzenia 2015r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2015 r.

Uchwaa Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2015 r.

Uchwaa Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zawarcia Porozumienia w sprawie wsppracy w ramach wdraania zaoe polityki terytorialnej wojewdztwa kujawsko - pomorskiego w zakresie Obszaru Strategicznej Interwencji Wocawka i obszaru powizanego z nim funkcjonalnie

Uchwaa Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie wspdziaania z Gmin Bdkowo w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Jaranwek - Wysocin - Wysocinek o cznej dugoci 2,444 km,,

Uchwaa Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miecie Brze Kujawski,  zacznik - Uchwaa uniewaniona rozstrzygniciem nadzorczym Nr 79/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Uchwaa Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego przy ul. H. Sawickiej w Brzeciu Kujawskim   zacznik nr 1     zacznik nr 2 - Uchwaa uniewaniona rozstrzygniciem nadzorczym Nr 78/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Uchwaa Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszarw pooonych w obrbie miejscowoci Wieniec, Machnacz i Pikutkowo.     Zaczniki    
 
Uchwaa Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w obrbie miejscowoci Wieniec-Zalesie.       - Zacznik 1

Uchwaa Nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomoci.
 
Uchwaa Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie powoania zespou radnych.
 
Uchwaa Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zacignicia poyczki dugoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budetu jednostki samorzdu terytorialnego.
 
Uchwaa Nr V/29/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Brzecia Kujawskiego z tytuu wykonania budetu za 2014r.
 
Uchwaa Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budety Gminy Brze Kujawski za 2014r.
 
Uchwaa Nr V/27/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2015-2022.
 
Uchwaa Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2015r.
 
Uchwaa Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie nabycia nieruchomoci do mienia komunalnego

Uchwaa Nr IV/24/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie nabycia nieruchomoci do mienia komunalnego

Uchwaa Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie wyraenia zgody na akces Gminy do midzygminnego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dziaania Dorzecza Zgowiczki

Uchwaa Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zaatwienia skargi

Uchwaa Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2022

Uchwaa Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2015r.

Uchwaa Nr III/19/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt w 2015r.

Uchwaa Nr III/18/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie metody ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomoci, na ktrych zamieszkuj mieszkacy oraz ustalenie tej stawki opaty na obszarze Gminy

Uchwaa Nr III/17/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyraenia zgody na wyodrbnienie funduszu soeckiego

Uchwaa Nr III/16/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwaa Nr III/15/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie wyraenia zgody na ustanowienie suebnoci przesyu

Uchwaa Nr III/14/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I procze 2015r.

Uchwaa Nr III/13/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2022

Uchwaa Nr III/12/2015 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2015r.

Uchwaa Nr II/11/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budetu gminy Brze Kujawski na rok 2015

Uchwaa Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2022

Uchwaa Nr II/9/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na 2015r. dla samorzdowego zakadu budetowego

Uchwaa Nr II/8/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzenia ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski

Uchwaa Nr I/7/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Brzecia Kujawskiego

Uchwaa Nr I/6/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powoania komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej i jej Przewodniczcego

Uchwaa Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie powoania staych komisji Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim i ustalenia przedmiotu ich dziaania oraz skadu osobowego

Uchwaa Nr I/4/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczcego Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim

Uchwaa Nr I/3/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczcego Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim

Uchwaa Nr I/2/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczcego Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim

Uchwaa Nr I/1/2014 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie przyjcia regulaminu gosowania przy wyborze przewodniczcego Rady Miejskiej VII KadencjiUchwaa Nr XXXVII/285/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie wyraenia stanowiska Rady miejskiej odnonie modernizacji drogi wojewdzkiej nr 268 Brzezie-Brze Kujawski

Uchwaa Nr XXXVII/284/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie przyjcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziaania Narkomanii

 Uchwaa Nr XXXVII/283/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Lubraniec na realizacj zadania pn. ,,Przebudowa cigu komunikacyjnego Bielawy-Dobierzyn-Kazanie-Sokoowo"

Uchwaa Nr XXXVII/282/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodkw transportowych

Uchwaa Nr XXXVII/281/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie stawek podatku od nieruchomoc

Uchwaa Nr XXXVII/280/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obnienia ceny skupu yta do celw wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2015

Uchwaa Nr XXXVII/279/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014 - 2022

Uchwaa Nr XXXVII/278/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2014r.

Uchwaa Nr XXXVI/277/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie wspdziaania z Powiatem Wocawskim w wykonaniu zada w zakresie przebudowy drg powiatowych oraz udzielenia Powiatowi Wocawskiemu pomocy finansowej

Uchwaa Nr XXXVI/276/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie wsppracy z Powiatem Wocawskim przy realizacji projektu p.n. ,,Przebudowa cigu komunikacyjnego - ulica Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski"

Uchwaa Nr XXXVI/275/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie wsppracy z Gmin Lubraniec i Powiatem Wocawskim przy realizacji projektu p.n. ,,Przebudowa cigu komunikacyjnego Bielawy - Dobierzyn-Kazanie - Sokoowo"

Uchwaa Nr XXXVI/274/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie wsppracy z Powiatem z Powiatem Wocawskim przy realizacji projektu p.n. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2908C Kkowa Wola - Lubraniec od km 0+000 do km 6+910,30" w 2015 roku

Uchwaa Nr XXXVI/273/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie przyjcia ,,Programu wsppracy Gminy Brze Kujawski z podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego" w roku 2015.

Uchwaa Nr XXXVI/272/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie zacignicia kredytu dugoterminowego na pokrycie deficytu budetowego w 2014r.

Uchwaa Nr XXXVI/271/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014 - 2022

Uchwaa Nr XXXVI/270/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 25 wrzenia 2014r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2014r.

Uchwaa Nr XXXV/269/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie czonkowstwa w Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzib w Toruniu

Uchwaa Nr XXXV/268/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zbycia nieruchomoci

Uchwaa Nr XXXV/267/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwaa Nr XXXV/266/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zacignicia dugoterminowej poyczki na wyprzedzajce finansowanie dziaa finansowanych ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

Uchwaa Nr XXXV/265/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014 - 2022

  Uchwaa Nr XXXV/264/14 Rady Miejskiej w Brze Kujawski z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2014r.

Uchwaa Nr XXXIV/263/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II procze 2014r.

Uchwaa Nr XXXIV/262/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyznania dotacji na prace i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw oraz jej wysokoci

Uchwaa Nr XXXIV/261/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przystpienia Gminy Brze kujawski do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Uchwaa Nr XXXIV/260/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyraenia zgody na przystpienia do Zwizku ZiT Wocawka

Uchwaa Nr XXXIV/259/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Brzecia Kujawskiego z tytuu wykonania budetu za 2013r.

Uchwaa Nr XXXIV/258/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budetu Gminy Brze Kujawski za 2013r.

Uchwaa Nr XXXIV/257/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2022

Uchwaa Nr XXXIV/256/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2014r.

Uchwaa Nr XXXIII/255/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie okrelenia wysokoci opaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Uchwaa Nr XXXIII/254/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowoci Wieniec-Zalesie

Uchwaa Nr XXXIII/253/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu

Uchwaa Nr XXXIII/252/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Stray Poarnej w Dobrej Woli

Uchwaa Nr XXXIII/251/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie udzielenia poyczki dugoterminowej dla Stowarzyszenia Ochotnicza Stra Poarna w Dobrej Woli

Uchwaa Nr XXXIII/250/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2022

Uchwaa Nr XXXIII/249/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2014r.

Uchwaa Nr XXXIII/248/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 22 maja 2014r. w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczcego Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim.

 
 
Uchwaa Nr XXXI/245/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zbycia nieruchomoci

Uchwaa Nr XXXI/244/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zbycia nieruchomoci

Uchwaa Nr XXXI/243/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. zmieniajca uchwa w sprawie zaliczenia drg do kategorii drg gminnych

Uchwaa Nr XXXI/242/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Programu ochrony rodowiska w zakresie usuwania wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2025  Program

Uchwaa Nr XXXI/241/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego przy ulicy H.Sawickiej w Brzeciu Kujawskim

Uchwaa Nr XXXI/240/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierztami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoci zwierzt w 2014 roku

Uchwaa Nr XXXI/239/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie wyraenia zgody na wyodrbnienie funduszu soeckiego w 2015 roku

Uchwaa Nr XXXI/238/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie okrelenia szczegowych warunkw przyznania i odpatnoci za usugi opiekucze i specjalistyczne usugi opiekucze, oraz szczegowych warunkw zwolnienia od opat, jak rwnie trybu ich pobierania

Uchwaa Nr XXXI/237/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gmin Brze Kujawski

Uchwaa Nr XXXI/236/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie podwyszenia kryterium dochodowego uprawniajcego do przyznania wiadczenia pieninego na zakup posiku lub ywnoci w formie zasiku celowego dla osb objtych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie doywiania ,,Pomoc pastwa w zakresie doywiania" na lata 2014-2020

Uchwaa Nr XXXI/235/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. zmieniajca uchwa w sprawie okrelenia grnych stawek opat ponoszonych przez wacicieli nieruchomoci za usugi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadw komunalnych oraz oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych

Uchwaa Nr XXXI/234/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie okrelenia wysokoci opat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach Gminy Brze Kujawski

Uchwaa Nr XXXI/233/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie nadania nazwy rondu

Uchwaa Nr XXXI/232/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2022

Uchwaa Nr XXXI/231/14 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2014r.


 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

Odwiedza nas 1 go
                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000