Dzisiaj imieniny obchodz: Aniela, Cieszymys, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz
18.11.2017.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Dla niesyszcych
Wnioski do pobrania
Jak zaatwi spraw
Skrzynka Podawcza
Status sprawy
Informacje nieudostpnione
Akty prawne
Gospodarka odpadami
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Zagospodarowanie przestrzenne PDF Drukuj Email
10.05.2007.
Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brze Kujawski Mapa1  Mapa2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Brze Kujawski dla wyodrbnionych obszarw w miejscowociach Pikutkowo, Sone, Machnacz    Mapa

Opracowanie Ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brze Kujawski    Mapa


Opracowanie Ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie  Mapa

Opracowanie Ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie  Mapa

Opracowanie Ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego przy ul. H. Sawickiej w Brzeciu Kujawskim  Mapa

Prognoza oddziaywania na rodowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brze Kujawski w zakresie obszarw pooonych w miejscowoci Pikutkowo

 

Prognoza oddziaywania na rodowisko projektu zmiany Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brze Kujawski.    Mapa1.    Mapa2.

Prognoza oddziaywania na rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brze Kujawski dla wyodrbnionych obszarw pooonych w miejscowociach Pikutkowo, Sone, Machnacz.   Mapa

Prognoza oddziaywania na rodowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE w ul. Wroniec, Zibiej i Sowiej w Wiecu Zdroju wraz z przyczem gazowym r/c Ø 32 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziace 367/6

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (18 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 stycznia 2015, 10:04:23)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania - dot. budowy sieci gazowej pomidzy ulicami Krlewsk i Poln w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (4 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 stycznia 2015, 10:19:13)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE w ul. Wroniec, Zibiej i Sowiej w Wiecu Zdroju wraz z przyczem gazowym r/c Ø 32 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziace 367/6

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (4 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 grudnia 2015, 14:40:13)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE pomidzy ulicami Krlewsk i Poln w Brzeciu Kujawskim wraz z przyczem gazowym r/c Ø 32 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziace 158/4

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 grudnia 2015, 12:05:43)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE w ul. Wroniej, Zibiej i Sowiej w Wiecu Zdroju wraz z przyczem gazowym r/c Ø 32 PE do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziace 367/6

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 grudnia 2015, 11:58:11)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie chodnika wzdu drogi gminnej w m. Machnacz na dziakach nr 8, 9, 24/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Machnacz, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 padziernika 2015, 10:18:37)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie linii kablowej SN-15kV w ramach przebudowy istniejcej linii napowietrznej SN-15kV kolidujcej z rozbudow zakadu produkcyjnego ,,BRZE Sp. J. ZPC na dziakach nr 171, 173, 50 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 padziernika 2015, 09:39:11)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE z trzema przyczami gazowymi r/c Ø 32 PE do budynkw mieszkalno-usugowych na dziakach nr 111, 222/77, 222/24, 222/64, 222/66, 222/68, 222/70 222/72, 222/74, 222/58, 222/65, 222/67, 222/69, 222/71, 222/73, 222/75 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 padziernika 2015, 09:34:16)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 32 PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziakach nr 285, 337/8, 345/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 padziernika 2015, 09:25:56)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie linii kablowej SN-15 kV w ramach przebudowy istniejcej linii napowietrznej SN-15kV kolidujcej z rozbudow zakadu produkcyjnego "Brze" Sp. J. ZPC. dziakach nr 171, 173, 50 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gm Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (15 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 wrzenia 2015, 08:39:09)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE z trzema przyczami gazowymi r/c Ø 32 PE do budynkw mieszkalno-usugowych na dziakach nr 111, 222/77, 222/24, 222/64, 222/66, 222/68, 222/70, 222/74, 222/58, 222/65, 222/67, 222/69, 222/71, 222/73, 222/75 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gm Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (15 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 wrzenia 2015, 08:33:27)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE z przyczem gazowym r/c Ø 32 PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dziakach nr 285, 337/8, 345/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gm Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (15 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 wrzenia 2015, 08:28:15)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wszczciu postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie chodnika wzdu drogi gminnej w m. Machnacz na dziakach nr 8, 9, 24/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (11 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 wrzenia 2015, 08:39:45)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o wszczciu postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej w obrbie Miasto Brze Kujawski 2.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (11 sierpnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 sierpnia 2015, 13:11:47)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie linii napowietrznej SN-15kV kolidujcej z budow zakadu produkcyjnego "Brze" Sp. J. ZPC.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (11 sierpnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 sierpnia 2015, 15:10:41)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wszczciu postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji dla zamierzenia inwestycyjnego - budowa sieci gazowej na dziakach w obrbie ewidencyjnym Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (6 sierpnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 sierpnia 2015, 14:49:17)
ostatnia zmiana:-
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci wodocigowej Ø 110 i Ø 90 na dziakach nr 27/5, 27/70, 26 pooonych w obrbie ewidencyjnym Kty Kolonia i dziakach nr 285, 286 pooonych w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 lipiec 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipiec 2015, 14:59:17)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Wieniec, Machnacz i Pikutkowo

wytworzy(a):
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipiec 2015, 14:45:01)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Wieniec-Zalesie

wytworzy(a):
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipiec 2015, 14:42:56)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV kolidujcej z rewitalizacj jeziora Cmentowo na dziakach nr 73/16, 74/2, 109/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (28 lipiec 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipiec 2015, 14:37:09)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci wodocigowej Ø 110 i Ø 90 na dziakach nr 27/5, 27/70, 26 pooonych w obrbie ewidencyjnym Kty Kolonia i dziakach nr 285, 286 pooonych w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (10 lipiec 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (10 lipiec 2015, 14:15:17)
ostatnia zmian:-


Obwieszczenie Samorzdowego Kolegium Odwoawczego we Wocawku w zwizku z rozpatrzeniem odwoania od decyzji Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 27 kwietnia br nr BI.6733.10.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie stacji bazowej telefonii komrkowej T-Mobile Polska nr 31196 na dziace nr 151/16 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): SKO we Wocawku (3 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 lipca 2015, 12:17:19)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie gazocigu redniego cinienia z przyczem w ul. Obwodowej na dziakach nr 249/2, 295/1, 288/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 3, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 czerwca 2015, 14:27:15)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV kolidujcej z rewitalizacj jeziora Cmentowo na dziakach Nr 73/16, 74/2, 109/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 24 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 czerwca 2015, 12:16:08)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci wodocigowej Ø 110 i Ø 90 na dziakach nr 27/5, 27/70, 26 pooonych w obrbie ewidencyjnym Kty Kolonia i dziakach nr 285, 286 pooonych w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 16 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 czerwca 2015, 9:19:56)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na modernizacji stacji gazowej Brze Kujawski - modernizacja cigw redukcyjnych w zakresie montau instalacji sucej do podgrzewu gazu zasilajcego piloty sterujce prac reduktorw na dziace nr 290/1 pooonej w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 8 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 czerwca 2015, 14:23:09)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie gazocigu redniego cinienia z przyczem w ul. Obwodowej w Brzeciu Kujawskim na dziakach nr 249/2, 295/1, 288/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 3, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 27 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 maja 2015, 11:47:12)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie linii napowietrznej i kablowej na terenie miejscowoci Stary Brze - usunicie kolizji z projektowanym parkingiem na dziakach nr 67/2, 89/1, 89/5, 89/6, 87, 88 pooonych w obrbie ewidencyjnym Stary Brze Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 19 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 maja 2015, 12:21:09)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na modernizacji stacji gazowej Brze Kujawski - modernizacja cigw redukcyjnych w zakresie montau instalacji sucej do podgrzewu gazu zasilajcego piloty sterujce prac reduktorw na dziace nr 290/1 pooonej w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 15 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 8:20:14)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie linii napowietrznej i kablowej na terenie miejscowoci Stary Brze - usunicie kolizji z projektowanym parkingiem na dziakach nr 67/2, 89/1, 89/5, 89/6, 87, 88 pooonych w obrbie ewidencyjnym Stary Brze Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 29 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 kwietnia 2015, 8:42:06)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na modernizacji stacji gazowej Brze Kujawski - modernizacja cigw redukcyjnych w zakresie montau instalacji sucej do podgrzewania gazu zasilajcego piloty sterujce prac reduktorw na dziace nr 290/1 pooonej w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 29 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (29 kwietnia 2015, 9:46:12)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie stacji bazowej telefonii komrkowej T-mobile nr 31196 na dziace nr 151/16 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 27 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 kwietnia 2015, 13:38:08)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie stacji bazowej telefonii komrkowej T-mobile nr 31196 na dziace nr 151/16 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 1 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 kwietnia 2015, 14:36:19)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci wodocigowej Ø 90 i kanalizacji sanitarnej Ø 200 na dziakach nr 158/9, 112/27, 143 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 31 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (31 marca 2015, 13:24:15)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej w obszarze wza autostradowego w Brzeziu i modernizacji stacji uzdatniania wody w Brzeziu na dziakach nr 68/24, 88, 89/8, 92, 96/2, 97/5, 97/6, 97/8 pooonych w obrbie ewidencyjnym Brzezie gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 19 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 marca 2015, 14:28:09)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania - dot. budowy sieci wodocigowej i sieci kanalizacji w obrbie ewidencyjnym Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 6 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 marca 2015, 12:15:28)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na dobudowie owietlenia drogowego w miejscowoci Marianki.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 6 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 marca 2015, 12:10:25)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej w obszarze wza autostradowego w Brzeziu i modernizacji stacji uzdatniania wody w Brzeziu na dziakach nr 68/24, 88, 89/8, 92, 96/2, 97/5, 97/6, 97/8 pooonych w obrbie ewidencyjnym Brzezie gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 18 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 lutego 2015, 13:54:05)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na dobudowie owietlenia drogowego w miejscowoci Marianki na dziakach nr 256/2, 375, 261, 304 pooonych w obrebie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 18 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 lutego 2015, 10:25:03)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci T-mobile Polska Nr 31196 na dziace nr 151/16 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski ( 2 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 lutego 2015, 14:07:09)
ostatnia zmiana


Informacja o spotkaniu powiconemu budowie podziemnego rurocigu wody i solanki wraz z lini wiatowodow i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 ,,Projekt JURA"

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (7 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 stycznia 2015, 13:03:15)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie linii kablowej owietleniowej ze supem owietleniowym na dziace nr 247 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec Zalesie gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (31 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (31 grudnia 2014, 8:16:33)
ostatnia zmiana:


Zawiadomienie o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie linii kablowej owietleniowej za supem owietleniowym na dziace nr 247 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec Zalesie gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (5 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 14:58:05)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Wjta Gminy Zakrzewo o wszczciu postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na: Budowa podziemnego rurocigu wody i solanki wraz z lini wiatowodow i systemu ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 ,,Projekt JURA"

wytworzy(a): -
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 listopada 2014, 11:20:56)
ostatnia zmiana:-


wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (19 listopada 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 listopada 2014, 12:48:12)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie linii kablowej owietleniowej za supem owietleniowym na dziace nr 247 pooonej w obrbie ewidencyjnym Wieniec Zalesie, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (14 listopada 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2014, 10:07:06)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na adaptacji siowni myna wodnego na ma elektrowni wodn na dziace nr 54/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Stary Brze Kolonia, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (23 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 padziernika 2014, 13:34:12)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o wszczciu postpowania - dot. postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - adaptacji siowni myna wodnego na ma elektrowni wodn w m. Stary Brze Kolonia.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (22 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 wrzenia 2014, 09:56:41)
ostatnia zmiana: - 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy sieci gazowej w obrbie ewidencyjnym Wieniec.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (9 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lipca 2014, 09:25:11)
ostatnia zmiana: - 


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego przy ulicy H. Sawickiej w Brzeciu Kujawskim

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (30 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 czerwca 2014, 12:33:17)
ostatnia zmiana: - 


wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (30 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 czerwca 2014, 12:30:06)
ostatnia zmiana: - 


wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (12 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (12 czerwca 2014, 14:43:14)
ostatnia zmiana: - 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polagajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (10 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (10 czerwca 2014, 11:24:41)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dot. budowy odcinka sieci gazowej i przycza gazowego w m. Brze Kujawski i Falborz Parcele.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (3 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 czerwca 2014, 15:10:43)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla zamierzenia polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (2 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (2 czerwca 2014, 15:21:23)
ostatnia zmiana: -


Postanowienie o uzgodnieniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (22 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 maja 2014, 13:22:13)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o zakoczeniu postpowania - dot. budowy odcinka sieci gazowej i przycza gazowego w Brzeciu Kujawskim oraz m. Falborz Parcele.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (22 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 maja 2014, 13:17:58)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o wszczciu postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegajcej na budowie sieci gazowej w m. Wieniec.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (16 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 maja 2014, 07:56:28)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo w m. Brze Kujawski na dziakach nr 109/1, 109/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (13 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (13 maja 2014, 11:26:08)
ostatnia zmiana: -


Postanowienie w przedmiocie uzgodnienia inwestycji polegajcej na budowie odcinka sieci gazowej r/c De 90 PE i przycza gazowego r/c De 40 PE do dziaki nr 35/3; inwestycja realizowana bdzie na dziakach nr 26, 28 pooonych w obrbie ewidencyjnym Brze Kujawski 1 i na dziakach nr 37, 39, 35/3 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Parcele, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (7 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 maja 2014, 14:18:35)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie gazocigu r/c dn 63 PE wraz z przyczem gazowym r/c dn 32 PE do budynku handlowo-usugowego na dziace nr 70 (ul. Limanowskiego0 pooonej w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (6 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 maja 2014, 12:07:14)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (23 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 kwietnia 2014, 13:38:46)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie odcinka sieci gazowej r/c De 90 PE i przycza gazowego r/c De 40 PE do dziaki nr 35/3

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (22 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 kwietnia 2014, 10:43:16)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie napowietrznej supowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej redniego napicia SN-15 kV, przycza energetycznego kablowego niskiego napicia nN-0,4 kV wraz z szafk pomiarow na dziakach nr 39, 32/2, 34 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Kolonia gmina Brze Kujawski i dziakach nr 22, 102, 28 pooonych w obrbie ewidencyjnym Konary gmina Osiciny

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (25 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 marca 2014, 14:16:45)
ostatnia zmiana: -


Zawiadomienie o wszczciu postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie gazocigu na ulicy Limanowskiego w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 10:49:18)
ostatnia zmiana: -


Postanowienie - uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcej na budowie napowietrznej supowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej redniego napicia SN-15kV, przycza energetycznego kablowego niskiego napicia nN-0,4 kV wraz z szafk pomiarowa na dziakach nr 39, 32/2, 34 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Kolonia gmina Brze Kujawski i dziakach nr 22, 102, 28 pooonych w obrbie ewidencyjnym Konary gmina Osiciny

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (28 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lutego 2014, 14:29:38)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (20 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 lutego 2014, 09:12:35)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie 

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (20 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 lutego 2014, 09:10:17)
ostatnia zmiana: -Ponowne zawiadomienie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie napowietrznej supowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, energetycznej linii kablowej redniego napicia SN-15 kV, przycza energetycznego kablowego niskiego napicia nN-0,4 kV wraz z szafk pomiarow na dziakach nr 39, 32/2, 34 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Kolonia, gm. Brze Kujawski i dziakach nr 22, 102, 28 pooonych w obrbie ewidencyjnym Konary, gm. Osiciny 
wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (12 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (12 lutego 2014, 14:51:23)
ostatnia zmiana: -

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (5 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 lutego 2014, 8:53:45)
ostatnia zmiana: -

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie na budowie gazocigu redniego cinienia wraz z przyczem przy ul. H. Sawickiej na dziakach nr 87, 90/2, 110 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a):Maciej Leszczyski  (3 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 lutego 2014, 10:29:39)
ostatnia zmiana: -

Zawiadomienie Burmistrza Brzecia Kujawskiego dot. budowy gazocigu redniego cinienia wraz z przyczem przy ul H. Sawickiej w obrbie Miasto Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (21 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (21 stycznia 2014, 16:06:35)
ostatnia zmiana:-


Postanowienie Burmistrza Brzecia Kujawskiego dot. budowy gazocigu redniego cinienia wraz z przyczem n ul H. Sawickej w obrbie Miasto Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (21 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (21 stycznia 2014, 16:02:02)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE z trzema przyczami gazowymi do budynkw mieszkalnych realizowanego na dziakach nr 96, 110/1, 128/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): -  (20 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 stycznia 2014, 14:52:54)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie

wytworzy(a): (20 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 stycznia 2014, 10:47:05)
ostatnia zmiana:-

Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o przystpieniu do sporzdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brze Kujawski w zakresie obszaru pooonego w miejscowoci Brzezie

wytworzy(a): (16 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 stycznia 2014, 10:45:59)
ostatnia zmiana:-

Zawiadomienie o zakoczeniu postpowania wyjaniajcego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie sieci gazowej r/c Ø 63 PE z trzema przyczami gazowymi do budynkw mieszkalnych realizowanych na dziakach nr 96, 110/1, 128/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Wieniec, gmina Brze Kujawski

wytworzy(a): (7 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 stycznia 2014, 14:27:34)
ostatnia zmiana:-

Zawiadomienie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na budowie gazocigu redniego cinienia wraz z przyczem przy ul. H. Sawickiej na dziakach nr 87,90/2, 110 pooonych w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 2, gm. Brze Kujawski
wytworzy(a): (7 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 stycznia 2014, 12:17:12)
ostatnia zmiana:-

 


Zagospodarowanie przestrzenne rok 2013 i starsze

 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

Odwiedza nas 1 go
                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000