Dzisiaj imieniny obchodz: Aniela, Cieszymys, Filipina, Galezy, Klaudyna, Odo, Otto, Roman, Tomasz
18.11.2017.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Dla niesyszcych
Wnioski do pobrania
Jak zaatwi spraw
Skrzynka Podawcza
Status sprawy
Informacje nieudostpnione
Akty prawne
Gospodarka odpadami
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Ochrona rodowiska PDF Drukuj Email
10.05.2007.
Program Ochrony rodowiska   zacznik do PO   Podsumowanie do PO

Wykaz podmiotw wiadczcych usugi w zakresie demontau pokry dachowych z materiaw zawierajcych azbest

Wykaz punktw zbierania zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie - wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie drogi gminnej w m. Kty od km 0+000 do km 0_823 - odcinek I, od km 0+000 do km 0+300 - odcinek II na dziakach Nr 12, 45, 37, 17, 81 i 60 pooonych w obrbie ewidencyjnym Kty Kolonia, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 14:32:21)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie drogi gminnej w m. Kty od km 0+000 do km 0_823 - odcinek I, od km 0+000 do km 0+300 - odcinek II na dziakach Nr 12, 45, 37, 17, 81 i 60 pooonych w obrbie ewidencyjnym Kty Kolonia, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 14:28:18)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie - informacja o przystpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla inwestycji polegajcej na budowie zakadu produkcji materiaw budowlanych wraz z niezbdn infrastruktur techniczn na dziakach nr 193/9 i 193/13 pooonych w obrbie ewidencyjnym Pikutkowo, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (13 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (13 stycznia 2016, 12:20:08)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie - informacja o ponownym przystpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla inwestycji polegajcej na ,,budowie stacji demontau pojazdw BOMAR na dziace nr 173 pooonej w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski 1, gmina Brze Kujawski"

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (28 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 grudnia 2015, 13:25:12)
ostatnia zmiana


Postanowienie - sprostowanie oczywistej omyki w decyzji Burmistrza Brzecia Kujawskiego w sprawie odstpienia od obowizku przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla planowanego przedsiwzicia pn. ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki na dziakach nr 155, 168/6, 154/7, 207, 214/5, 217, 219 i 177/2 na czci dziaki nr 208/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Pikutkowo; na dziace nr 235 na czci dziaek nr 237/1, 238/1, 239/1, 231, 232/1, 240/1, 241/1, 234 i 242/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gulin, gm. Brze Kujawski"

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (9 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 grudnia 2015, 14:37:09)
ostatnia zmiana


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn.,,Rozbudowa instalacja odgazowania zoa kwatery nr II skadowania odpadw komunalnych na terenie Regionalnego Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu, gm. Brze Kujawski"

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (9 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 grudnia 2015, 11:10:12)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki na dziakach nr 155, 168/6, 154/7, 207, 214/5, 271, 219 i 177/2 na czci dziaki nr 208/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Pikutkowo; na dziace nr 235 na czci dziaek nr 237/1, 238/1, 239/1, 231, 232/1, 240/1, 241/1, 234 i 242/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gulin, gm. Brze Kujawski"

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (8 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2015, 9:02:56)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki na dziakach nr 155, 168/6, 154/7, 207, 214/5, 271, 219 i 177/2 na czci dziaki nr 237/1, 238/1, 239/1, 231, 232/1, 240/1, 241/1, 234 i 242/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gulin, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (4 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 grudnia 2015, 11:16:22)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach - dot. przedsiwzicia polegajcego na Rozbudowie instalacji odgazowania zoa kwatery nr II skadowiska odpadw komunalnych w Machanczu.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (24 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 listopada 2015, 15:08:19)
ostatnia zmiana:Obwieszczenie - wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki na dziakach nr 155, 168/6, 154/7, 207, 214/5, 271, 219, i 177/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Pikutkowo na dziace nr 235, na czci dziaek nr 237/1, 238/1, 239/1, 232/1, 240/1, 241/1, 234 i 242/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gulin, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (23 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 listopada 2015, 11:31:09)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie - wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki na dziakach nr 155, 168/6, 154/7, 207, 214/5, 271, 219, i 177/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Pikutkowo na dziace nr 235, na czci dziaek nr 237/1, 238/1, 239/1, 232/1, 240/1 i 241/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (9 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 listopada 2015, 14:21:25)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie drogi gminnej Pikutkowo - Popowiczki na dziakach nr 155, 168/6, 154/7, 207, 214/5, 271, 219, i 177/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Pikutkowo na dziace nr 235, na czci dziaek nr 237/1, 238/1, 239/1, 232/1, 240/1 i 241/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (9 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 listopada 2015, 14:10:15)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o przystpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla inwestycji polegajcej na budowie stacji demontau pojazdw BOMAR pooonej w obrbie ewidencyjnym Miasto Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (26 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 padziernika 2015, 13:45:37)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jaranwek od km 0+000 do km 1+273 na dziace nr 29 pooonej w obrbie ewidencyjnym Jaranwek, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (6 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2015, 8:57:09)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 3 wrzenia br w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w m. Jaranwek od km 0+000 do km 1+273 na dziace nr 29 pooonej w obrbie ewidencyjnym Jaranwek, gm. Brze Kujawskii

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (1 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 padziernika 2015, 12:06:12)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie - wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na rozbudowie instalacji odgazowania zoa kwatery nr II skadowiska odpadw komunalnych na terenie Regionalnego Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu - dz. nr 192/2, 194/2, 197/2, 198/2, 200/2 i 202/4 pooone w obrbie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 wrzenia 2015, 11:18:05)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na rozbudowie instalacji odgazowania zoa kwatery nr II skadowiska odpadw komunalnych na terenie Regionalnego Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu - dz. nr 192/2, 194/2, 197/2, 198/2, 200/2 i 202/4 pooone w obrbie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 wrzenia 2015, 11:12:19)
ostatnia zmiana:-


Postanowienie - wznowienie postpowania w sprawie wydania decyzji rodowiskowej dla przedsiwzicia pn ,, Rozbudowa drogi wojewdzkiej nr 270 Brze Kujawski - Izbica Kujawska - Koo" od km 0+000 do km 29+023

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (7 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 wrzenia 2015, 15:01:09)
ostatnia zmiana:-


Postanowienie - zawieszenie postpowania w sprawie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedoenia przez wnioskodawc raportu o oddziaywaniu przedsiwzicia na rodowisko - Budowa Farmy Wiatrowej Lubraniec na terenie gmin Lubraniec, Brze Kujawski i Wocawek o mocy maksymalnej 80,5 MW

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (7 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 wrzenia 2015, 14:58:12)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie - wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w m. Jaranwek od km 0+000 do 1+273 na dziace nr 29 pooonej w obrbie ewidencyjnym Jaranwek, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 wrzenia 2015, 11:03:09)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie drogi gminnej w m. Jaranwek od km 0+000 do km 1+273 na dziace pooonej w obrbie ewidencyjnym Jaranwek, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 wrzenia 2015, 10:55:23)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 190435C od km 0+000 do km 1+790 Falborz Parcele - Falborz Majtek na dziakach nr 34, 37, 39, 53, 65, 72, 36/1 i 36/13 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (7 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 lipca 2015, 8:41:12)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 8 czerwca br w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na przebudowie drogi gminnej nr 190435C od km 0+000 do km 1+790 Falborz Parcele - Falborz Majatek na dziakach nr 34, 37, 39, 53, 65, 72, 36/1 i 36/13 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (29 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (29 czerwca 2015, 13:45:04)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie - wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie drogi gminnej nr 190435C od km 0+000 do km 1+790 Falborz Parcele - Falborz Majatek na dziakach nr 34, 37, 39, 53, 65, 72, 36/1 i 36/13 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (8 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 czerwca 2015, 14:37:55)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na przebudowie drogi gminnej nr 190435C od km 0+000 do km 1+790 Falborz Parcele - Falborz Majatek na dziakach nr 34, 37, 39, 53, 65, 72, 36/1 i 36/13 pooonych w obrbie ewidencyjnym Falborz Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (8 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 czerwca 2015, 14:33:12)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn.: ,,Budowa trzech kurnikw sucych do chowu drobiu (brojlerw) wraz z niezbdn infrastruktur na dziace nr 36/2 pooonej w obrbie ewidencyjnym Redecz Krukowy, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (23 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 lutego 2015, 14:53:09)
ostatnia zmiana:-


Zawiadomienie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 18 sierpnia 2014r. w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na na budowie trzech kurnikw sucych do chowu drobiu (brojlerw) wraz z niezbdn infrastruktur na dziace nr 36/2 pooonej w obrbie ewidencyjnym Redecz Krukowy, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 8:57:34)
ostatnia zmiana:-


Zawiadomienie o przeprowadzonej rozprawie administracyjnej - dot. budowy trzech kurnikw w obrbie ewidencyjnym Redecz Krukowy.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (22 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 stycznia 2015, 13:08:12)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia p.n.: ,,Zbieraniu odpadw na terenie gminy Brze Kujawski" przez Regionalny Zakad Utylizacji Odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (7 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 stycznia 2015, 11:00:12)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na budowie trzech kurnikw sucych do chowu drobiu (brojlerw) wraz z niezbdn infrastruktur na dziace nr 36/2 pooonej w obrbie ewidencyjnym Redecz Krukowy, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (31 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (31 grudnia 2014, 12:16:55)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia p.n.:,,Przetwarzanie odpadw na terenie Regionalnego Zakadu odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu 41A, 87-880 Brze Kujawski - dz. nr 184/3, 184/5, 186/3, 186/6, 187/8, 187/9, 187/10, 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, 194/2, 195/2, 197/2, 198/2, 200/2 i 202/4 pooone w obrbie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (22 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 grudnia 2014, 14:21:09)
ostatnia zmiana:-


Zawiadomienie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 23.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na Zbieraniu odpadw na terenie gminy Brze Kujawski przez Regionalny Zakad Utylizacji Odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (17 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 grudnia 2014, 12:02:23)
ostatnia zmiana:-


Zawiadomienie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 23 wrzenia 2014r. w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na ,,Przetwarzaniu odpadw na terenie Regionalnego Zakadu odpadw Komunalnych z/s w Machnaczu 41A, 87-880 Brze Kujawski - dz. nr 184/3, 184/5, 186/3, 186/6, 187/8, 187/9, 187/10, 189/3, 189/4, 190/2, 192/2, 194/2, 195/2, 197/2, 198/2, 200/2 i 202/4 pooone w obrbie ewidencyjnym Machnacz, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (5 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (5 grudnia 2014, 8:19:03)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie - przystpienie do przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla inwestycji polegajcej na budowie trzech kurnikw sucych do chowu drobiu (brojlerw) wraz z niezbdn infrastruktur na dziace nr 36/2 pooonej w obrbie ewidencyjnym Redecz Krukowy, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (1 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 grudnia 2014, 10:08:12)
ostatnia zmiana:-


Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wocawku - dot. Oceny jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigiu w Brzeziu.


Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wocawku - dot. Oceny jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigiu w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): -
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 grudnia 2014, 08:54:01)
ostatnia zmiana:-


Postanowienie o zawieszeniu postpowania wszcztego na wniosek Zarzdu Drg Wojewdzkich - dot. rozbudowy drogi wojewdzkiej nr 270, Brze Kujawski - Izbica Kujawska - Koo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (6 listopada 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 listopada 2014, 08:36:18)
ostatnia zmiana:-


 Obwieszczenie o wydaniu opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsiwzicia polegajcego na zbieraniu odpadw na terenie gminy Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (15 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 padziernika 2014, 12:25:28)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na zbieraniu odpadw na terenie gminy Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (15 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 padziernika 2014, 12:24:07)
ostatnia zmiana: -


Postanowienie - dot. przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla planowanego przedsiwzicia polegajcego na rozbudowie drogi wojewdziekj nr 270 Brze Kujawski - Izbica Kujawska.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 padziernika 2014, 14:33:25)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wystpieniu o wydanie opinii w zakresie oddziaywania na rodowisko - dot. przedsiwzicia polegajcego na przetwarzaniu odpadw na terenie Regionalnego Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych w Machnaczu.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 wrzenia 2014, 15:01:25)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wszczciu postpownia - dot. przedsiwzicia polegajcego na przetwarzaniu odpadw na terenie Regionalnego Zakadu Utylizacji Odpadw Komunalnych w Machnaczu.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 wrzenia 2014, 14:54:35)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach, dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ulica Przemysowa, Mickiewicza i Traugutta w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (8 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 wrzenia 2014, 14:24:15)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury w sprawie rodowiskowych uwarunkowa dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie cigu komunikacyjnego ul. Przemysowa, Mickiewicza i Traugutta w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (5 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (5 wrzenia 2014, 12:32:55)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wystpieniu do Rgionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie rodowiskowych uwarunkowa dot. budowy trzech kurnikw sucych do chowu drobiu (brojlerw) w m. Redecz Krukowy.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (20 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 sierpnia 2014, 18:14:11)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wszczciu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach - dot. budowy trzech kurnikw sucych do chowu drobiu (brojlerw) w m. Redecz Krukowy.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (20 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 sierpnia 2014, 18:23:15)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wystpieniu Burmistrza Brzecia Kujawskiego o wydanie opinii w zakresie oddziaywania na rodowisko - dot. przebudowy cigu komunikacyjnego, ul. Przemysowa, Mickiewicza i Traugutta w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (14 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 sierpnia 2014, 15:42:11)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wszczciu postpowania o rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiwzicia - dot. przebudowy cigu komunikacyjnego, ul. Przemysowa, Mickiewicza i Traugutta w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (14 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 sierpnia 2014, 15:35:15)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia pn ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od km 0+000 do km 1+772 na dziakach nr 99/1 i 99/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gustorzyn, gm. Brze Kujawski


wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 lipca 2014, 10:04:45)
ostatnia zmiana: -


Decyzja - brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko dla przedsiwzicia pn ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od km 0+000 do km 1+772 na dziakach nr 99/1 i 99/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gustorzyn, gm. Brze Kujawsk

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (3 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 lipca 2014, 8:53:45)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od km 0+000 do km 1+772 na dziakach nr 99/1 i 99/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gustorzyn gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (18 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 czerwca 2014, 12:39:08)
ostatnia zmiana: -


Postanowienie w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach pn ,,Przebudowanawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od km 0+000 do km 1+772 na dziakach nr 99/1 i 99/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gustorzyn gm. Brze Kujawski" i zasigniciu opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (18 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 czerwca 2014, 12:38:13)
ostatnia zmiana: -


Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo pooonym w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (9 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 czerwca 2014, 15:16:45)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (9 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 czerwca 2014, 15:09:12)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od 0+000 do km 1+772 na dziakach nr 99/1 i 99/2 pooonych w obrebie ewidencyjnym Gustorzyn, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (4 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 czerwca 2014, 13:43:22)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od 0+000 do km 1+772 na dziakach nr 99/1 i 99/2 pooonych w obrbie ewidencyjnym Gustorzyn, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (4 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 czerwca 2014, 13:42:15)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu opini w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaywania na rodowisko  - dot. rewitalizacji jeziora Cmentowo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (23 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 maja 2014, 13:15:45)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wszczciu postpowania - dot. rewitalizacji jeziora Cmentowo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (23 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 maja 2014, 13:10:33)
ostatnia zmiana: -


Decyzja o umorzeniu postpowania w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach - dot. rewitalizacji jeziora Cmentowo w m. Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (28 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 kwietnia 2014, 13:39:11)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo w m. Brze Kujawski.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (8 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 kwietnia  2014, 14:28:51)
ostatnia zmiana: - 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia p.n.: Budowa stacji demontau pojazdw samochodowych w miejscowoci Dubielewo na dziace nr 119/20 pooonej w obrbie ewidencyjnym Aleksandrowo, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (26 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 marca  2014, 8:57:15)
ostatnia zmiana: -


Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsiwzicia p.n.: Budowa stacji demontau pojazdw samochodowych w miejscowoci Dubielewo na dziace nr 119/20 pooonej w obrbie ewidencyjnym Aleksandrowo, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (26 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 marca  2014, 8:27:06)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsiwzicia ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2911C Brze Kujawski - Humlin od km 0+000 do km 6+901 na dziakach nr 297, 553, 612, 389 - obrb ewidencyjny Miasto Brze Kujawski 3, na dziakach nr 26, 92, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21 - obrb ewidencyjny Sokoowo-Parcele, na dziakach nr 8, 69, 81 - obrb ewidencyjny Sokoowo Wie, gm. Brze Kujawski oraz na dziace nr 68 - obrb ewidencyjny Koszanowo, gm. Wocawek

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (25 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 marca  2014, 14:09:39)
ostatnia zmiana: -


Decyzja w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia p.n.:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2911C Brze Kujawski - Humlin od km 0+000 do km 6+901 na dziakach nr 297, 553, 612, 389 - obrb ewidencyjny Miasto Brze Kujawski 3, na dziakach nr 26, 92, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21 - obrb ewidencyjny Sokoowo-Parcele, na dziakach nr 8, 69, 81 - obrb ewidencyjny Sokoowo Wie, gm. Brze Kujawski oraz na dziace nr 68 - obrb ewidencyjny Koszanowo, gm. Wocawek

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (25 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 marca  2014, 14:06:07)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wystpienie o opini - dot. przedsiwzicia polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo w Brzeciu Kujawskim

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (19 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 marca  2014, 15:14:23)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wszczciu postpowania - dot. decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na rewitalizacji jeziora Cmentowo w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (19 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 marca  2014, 15:06:01)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach - dot. Przebudowy dorgi powiatowej Brze Kujawski - Humlin.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (10 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (10 marca  2014, 09:48:25)
ostatnia zmiana: -


Postanowienie w sprawie uwarunkowa rodowiskowych - dot. Przebudowy dorgi powiatowej Brze Kujawski - Humlin.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (10 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (10 marca  2014, 09:02:21)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia p.n. ,,Budowa hali magazynowej wraz z sieciami wewntrznymi, drogami, placami, owietleniem terenu na dziakach nr 37/9, 38/1 pooonych w obrbie ewidencyjnym Stary Brze Parcele, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (7 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 marca  2014, 14:05:27)
ostatnia zmiana:


Obwieszczenie o zakoczeniu procedury zwizanej z rozpatrzeniem wniosku z dnia 6 sierpnia 2013 w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj przedsiwzicia polegajcego na budowie stacji demontau pojazdw samochodowych w miejscowoci Dubielewo na dziace nr 119/20 pooonej w obrbie ewidencyjnym Aleksandrowo, gm. Brze Kujawski

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (24 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 lutego  2014, 09:39:23)
ostatnia zmiana:


Projekt uchway i zaczniki w sprawie: Programu ochrony rodowiska w zakresie usuwania wyrobw zawierajcych azbest z terenu Gminy Brze Kujawski na lata 2014-2025

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (14 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 lutego  2014, 18:01:38)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie o przystpieniu do prowadzenie oceny oddziaywania na rodowisko inwestycji polegajcej na budowie stacji demotau pojazdw samochodowych w m. Dubielewo.

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (30 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 stycznia  2014, 15:08:12)
ostatnia zmiana: - wytworzy(a): Maciej Leszczyski (16 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 stycznia  2014, 15:06:15)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiwzicia polegajcego na przebudowie drogi powiatowej nr 2911C Brze Kujawski - Humlin od km 0+000 do km 6+901 na dziakach nr 297, 553, 612, 389 - obrb ewidencyjny Miasto Brze Kujawski 3, na dziakach nr 26, 92, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/17, 25/18, 25/19, 25/20, 25/21 - obrb ewidencyjny Sokoowo-Parcele na dziakach nr 8, 69, 81 - obrb ewidencyjny Sokoowo Wie, gm. Brze Kujawski oraz na dziace nr 68 - obrb ewidencyjny Koszanowo, gm. Wocawek

wytworzy(a): Maciej Leszczyski (16 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 stycznia  2014, 15:04:15)
ostatnia zmiana:-


Dokumenty - rok 2008-2013

Dokumenty - rok 2007 i starsze

wytworzy(a): Maciej Leszczyski  (18 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 czerwca 2014, 12:39:08)
ostatnia zmiana: -


 

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

Odwiedza nas 1 go
                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000