Dzisiaj imieniny obchodz: Anatol, Edmund, Feliks, Jeron, Oktawiusz, Sdzimir
20.11.2017.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Dla niesyszcych
Wnioski do pobrania
Jak zaatwi spraw
Skrzynka Podawcza
Status sprawy
Informacje nieudostpnione
Akty prawne
Gospodarka odpadami
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Przetargi PDF Drukuj Email
10.05.2007.
Ogoszenie o konkursie - Koncepcja architektoniczno-budowlana i zagospodarowanie terenu dla budowy obiektu wielofunkcyjnego: kultura, historia, bezpieczestwo publiczne

Zaczniki (zip)

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (26 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 stycznia 2016, 14:23:12)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czternasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:47:22)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szesnasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:45:19)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szesnasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku nieruchomoci niezabudowanej dziaka nr 7/15 o powierzchni 1327 m2 pooonej w obrbie Stary Brze Parcele

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:43:59)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 08 – 08 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 596/11 o pow. 2,71 ha 18 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:41:56)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzynasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:39:17)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzynasty ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci w Wiecu ul. Klonowa 2A oznaczonej nr dziaki 304/2

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:35:23)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dwunasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:33:11)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziewity przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomo pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6 oznaczonej geodezyjnie nr 211

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:29:11)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. H. Sawickiej oznaczonej geodezyjnie nr 222/85 o powierzchni 35 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:29:11)
ostatnia zmiana

 Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziesity przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim o. 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:27:15)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 3 przy ul. Reymonta 17

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:24:22)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - drugi przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu uytkowego nr 3 o powierzchni 21,60 m2 znajdujcego si w Brzeciu Kuj. przy ul. Kiliskiego 1 na dziace oznaczonej geodezyjnie nr 27

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:22:18)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej pooonej w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej, dz. nr 267/13 o powierzchni 1372 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:20:12)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - przetarg ustny nieograniczony dwudziesty czwarty na dziak z poz. 1 oraz siedemnasty na dziaki z poz. 2-3 na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Anna Wolska (25 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 stycznia 2016, 10:17:09)
ostatnia zmiana

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

wytworzy(a): Anna Wolska (21 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (21 grudnia 2015, 10:08:15)
ostatnia zmiana:

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia i do najmu

wytworzy(a): Anna Wolska (21 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (21 grudnia 2015, 10:05:01)
ostatnia zmiana:

Protok zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej kwoty wyraonej w zotych rwnowartoci 30 000 euro - dot. Nadzoru inwestorskiego nad realizacj zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji Pikutkowo-Popowiczki.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (17 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 grudnia 2015, 15:13:52)
ostatnia zmiana: -

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Kredyt dugoterminowy na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tyt. kredytw i poyczek - kwota 427.583,78 z - usugi

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (16 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 grudnia 2015, 10:19:09)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budetu gminy wysoko 1 900 000 z - usugi

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (16 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 grudnia 2015, 10:14:12)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt dugoterminowy na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tyt. kredytw i poyczek - kwota 427.583,78 z

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (8 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2015, 14:54:16)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budetu gminy 1 900 000 z

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (8 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2015, 14:52:43)
ostatnia zmiana:-

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (7 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (7 grudnia 2015, 12:05:08)
ostatnia zmiana:-

Odpowied na zapytanie SIWZ - dot. kredytu dugoterminowego na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tyt. kredytw i poyczek. kwota 427.583,78 z oraz kredytu dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budetu gminy wysoko 1 900 000 z - usugi.

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (1 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 grudnia 2015, 15:09:38)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o zmianie zamwienia - dot. kredyt dugoterminowy na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tyt. kredytw i poyczek. kwota 427.583,78 z - usugi.

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (1 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 grudnia 2015, 15:02:14)
ostatnia zmiana:-Ogoszenie o zmianie zamwienia - dot. kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budetu gminy wysoko 1 900 000 z - usugi.

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (1 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 grudnia 2015, 15:00:32)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o zamwieniu - kredyt dugoterminowy na spat wczeniej zacignitych zobowiza z tyt. kredytw i poyczek. kwota 427.583,78 z - usugi

SIWZ

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (27 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 listopada 2015, 12:46:24)
ostatnia zmiana

Ogoszenie o zamwieniu - kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2015 roku deficytu budetu gminy wysoko 1 900 000 z - usugi

SIWZ

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (27 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 listopada 2015, 12:40:08)
ostatnia zmiana

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Budowa infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz-II ETAP - Roboty budowlane

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (26 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 listopada 2015, 10:58:12)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - trzynasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 10:05:55)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - pitnasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 10:01:18)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 08 – 08 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 596/11 o pow. 2,71 ha 18 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:58:11)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - dwunasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:56:07)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - dwunasty ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A oznaczonej numerem dziaki 304/2.
wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:54:28)
ostatnia zmiana


 Ogoszenie - pitnasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku nieruchomoci niezabudowanej dziaka nr 7/15 o powierzchni 1327 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:51:59)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie - jedenasty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:49:01)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie - smy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomo pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6 oznaczonej geodezyjnie nr 211

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:46:56)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie - dziewity przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:44:23)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 3 przy ul. Reymonta 17 oznaczonej geodezyjnie nr 59/2

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:41:15)
ostatnia zmiana: -

Ogoszenie - przetarg ustny nieograniczony dwudziesty trzeci na dziak z poz. 1 oraz szesnasty na dziaki z poz. 2-3 na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:39:34)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Anna Wolska (17 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 listopada 2015, 9:32:18)
ostatnia zmiana: -

 Protok zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej kwoty wyraonej w zotych rwnowartoci 30 000 euro - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji Pikutkowo-Popowiczki

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (16 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 listopada 2015, 15:05:19)
ostatnia zmiana: -

Zapytanie ofertowe - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - dot. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji Pikutkowo - Popowiczki.

Zaczniki
wytworzy(a): Wioletta Jaboska (2 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (2 listopada 2015, 9:57:11)
ostatnia zmiana: -


Protok zamwienia publicznego o wartoci nie przekraczajcej kwoty wyraonej w zotych rwnowartoci 30 000 euro - dot. Sporzdzenia mapy sytuacyjno-wysokociowej do celw projektowych wraz z wydzieleniem nieruchomoci na poszerzenie pasa drogowego niezbdnych dla rozbudowy i przebudowy drogi gminnej relacji Pikutkowo-Popowiczki.

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (26 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 padziernika 2015, 15:20:18)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. Budowy infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz-II Etap.

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (26 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 padziernika 2015, 15:17:28)
ostatnia zmiana: -

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z dnia 21 padziernika 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (21 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (21 padziernika 2015, 9:31:28)
ostatnia zmiana: -wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2015, 14:26:12)
ostatnia zmiana: -

Ogoszenie o zamwieniu - dot. Budowy infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz - II Etap.

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (2 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (2 padziernika 2015, 15:13:52)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Dostawy - Dostawa 1 sztuki cikiego samochodu ratowniczo - ganiczego z funkcj chemiczno-ekologiczn z napdem 4x4
 
wytworzy(a): Marcin Janusz (28 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 wrzenia 2015, 11:20:12)
ostatnia zmiana: -Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia z dnia 11 wrzenia 2015r.
 
wytworzy(a): Anna Wolska (11 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 wrzenia 2015, 14:35:09)
ostatnia zmiana: -

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do najmu z dnia 11 wrzenia 2015r.
 
wytworzy(a): Anna Wolska (11 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 wrzenia 2015, 14:34:34)
ostatnia zmiana: -

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa 1 sztuki cikiego samochodu ratowniczo-ganiczego z funkcj chemiczno-ekologiczn z napdem 4x4
 
wytworzy(a): Marcin Janusz (11 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 wrzenia 2015, 13:11:34)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o odwoaniu przetargu planowanego na 11 wrzenia 2015r. - dotyczy nieruchomoci niezabudowanej o cznej powierzchni 5,46 ha pooonej w m. Brze Kujawski ul. Przemysowa.

Ogoszenie o odwoaniu przetargu planowanego na 31 sierpnia 2015r. - dotyczy nieruchomoci niezabudowanej o cznej powierzchni 0,7318 ha pooonej w m. Stary Brze Parcele.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dwunasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa, pow. Wocawski, woj. Kujawsko – Pomorskie opisanej w ksidze wieczystej prowadzonej przez Sd Rejonowy we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych KW Nr WL1W /00084492/ 2.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci niezabudowanej pooonej w obrbie Kkowa Wola Wie oznaczonej geodezyjnie nr 120/4 o powierzchni 0,60 ha 23 m2 ksiga wieczysta nr WL1W/00040947/7.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci niezabudowanej pooonej w obrbie Kkowa Wola Wie oznaczonej geodezyjnie nr 38/2 o powierzchni 0,92 ha 76 m2 ksiga wieczysta nr WL1W/00035964/4.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci niezabudowanej pooonej w obrbie 1 m. Brze Kuj. oznaczonej geodezyjnie nr 27/10 o powierzchni 5,46 ha 85 m2 ksiga wieczysta nr WL1W/00084492/2.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci niezabudowanej pooonej w obrbie 1 m. Brze Kuj. oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o powierzchni 3,27 ha 10 m2 ksiga wieczysta nr WL1W/00084492/2.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci niezabudowanej pooonej w obrbie Stary Brze Parcele oznaczonej geodezyjnie nr 7/5 o powierzchni 5,44 ha 42 m2 ksiga wieczysta nr WL1W/00084492/2.

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzieraw nieruchomoci niezabudowanej pooonej w obrbie Pikutkowo oznaczonej geodezyjnie nr 193/5 o pow. 0,3026 ha, 193/12 o pow. 1,1561 ha i 194/2 o pow. 6,3845 ha ksiga wieczysta nr WL1W/00017872/0.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (11 sierpnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 sierpnia 2015, 14:12:11)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - dot. Usugi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkoy w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017.
wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (5 sierpnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (5 sierpnia 2015, 13:22:17)
ostatnia zmiana:-
wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:29:37)
ostatnia zmiana:-

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza jedenasty ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul.Klonowej 2A

wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:26:49)
ostatnia zmiana:-


wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:23:56)
ostatnia zmiana:

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 08 – 08 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 596/11 o pow. 2,71 ha 18 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:20:16)
ostatnia zmiana:

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza jedenasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:18:00)
ostatnia zmiana:


wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:12:09)
ostatnia zmiana:


wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:04:16)
ostatnia zmiana:

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej pooonej w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej, dz. nr 267/13

wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 10:00:05)
ostatnia zmiana:

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony dwudziesty drugi na dziak z poz.1 oraz pitnasty na dziaki z poz. 2-3 na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 9:57:45)
ostatnia zmiana:-

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza smy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2

wytworzy(a): Anna Wolska (28 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 lipca 2015, 9:54:22)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usugi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkoy w roku szkolnym 2015/2016 raz 2016/2017

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (27 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (27 lipca 2015, 13:24:54)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz od 1+010 do km 1+790

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (24 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 lipca 2015, 14:49:08)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntw rolnych w m.Wolica

wytworzy(a): Wioletta Jaboska (24 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 lipca 2015, 12:16:16)
ostatnia zmiana:-

Burmistrz Brzecia Kujawskiego podaje do publicznej wiadomoci, wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia w trybie przetargowym z dnia 8 lipca 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (8 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 lipca 2015, 12:40:34)
ostatnia zmiana:-

Burmistrz Brzecia Kujawskiego podaje do publicznej wiadomoci,wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia w trybie bezprzetargowym, z zachowaniem priorytetu na rzecz dotychczasowych dzierawcw z dnia 8 lipca 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (8 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 lipca 2015, 12:38:05)
ostatnia zmiana:-


wytworzy(a): Wioletta Jaboska (6 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 lipca 2015, 12:35:06)
ostatnia zmiana:

 Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z dnia 23 czerwca 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (23 czerwca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 czerwca 2015, 9:47:12)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy ograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim o. 3 przy ul. Zielnej oznaczonej nr dziaki 289

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 14:08:05)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzynasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 14:04:45)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzynasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 6 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 14:04:45)
ostatnia zmiana


wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 14:00:03)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziesity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 14:00:03)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziesity ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:58:14)
ostatnia zmiana


wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:56:08)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szsty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomo pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:53:26)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:51:05)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda udziau wynoszcego 4350/4640 w prawie uytkowania wieczystego do 2089-12-05 nieruchomoci zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 24/27

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:50:55)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony dwudziesty pierwszy na dziak z poz. 1 oraz czternasty na dziaki z poz. 2-3 na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:41:14)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej pooonej w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej, dz. nr 267/13

wytworzy(a): Anna Wolska (18 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 maja 2015, 13:39:21)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia dot.: Przebudowa cigu komunikacyjnego - ulica Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

wytworzy(a): Wioleta Jaboska (15 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 maja 2015, 15:29:17)
ostatnia zmiana: -Sprostowanie ogoszenia o zamwieniu dot. odbioru i zagospodarowania staych odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie Gminy Brze Kujawski

wytworzy(a): Wioleta Jaboska (8 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 maja 2015, 15:12:06)
ostatnia zmiana: -


SIWZ - na odbir i zagospodarowanie staych odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych pooonych na terenie Gminy Brze Kujawski

wytworzy(a): Wioleta Jaboska (8 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 maja 2015, 14:50:11)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o zamwieniu - dot. Odbioru i zagospodarowania staych odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci zamieszkaych, pooonych na terenie Gminy Brze Kujawski.

wytworzy(a): Wioleta Jaboska (5 maja 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (5 maja 2015, 13:02:21)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z 23 kwietnia 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (23 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 kwietnia 2015, 11:12:21)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: Przebudowa cigu komunikacyjnego - ulica Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (22 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 kwietnia 2015, 14:12:15)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z 14 kwietnia 2015r

wytworzy(a): Anna Wolska (14 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 kwietnia 2015, 9:18:04)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia z 14 kwietnia 2015r.

wytworzy(a):Anna Wolska (14 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 kwietnia 2015, 9:16:23)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z 14 kwietnia 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (14 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 kwietnia 2015, 9:14:12)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z 14 kwietnia 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (14 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 kwietnia 2015, 9:12:07)
ostatnia zmiana: -


Modyfikacja odpowiedzi na zapytanie SIWZ - dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (10 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (10 kwietnia 2015, 12:10:12)
ostatnia zmiana: -


 Ogoszenie o zmianie ogoszenia - dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

 Powiadomienie o zmianach w SIWZ- dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

Kosztorys ofertowy z przedmiarem robt - brana drogowa (uaktualniony).

Kosztorys ofertowy z przedmiarem robt - brana elektryczna (uaktualniony).

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (9 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 kwietnia 2015, 15:17:11)
ostatnia zmiana: -Modyfikacja odpowiedzi na zapytanie w sprawie SIWZ - dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (8 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 kwietnia 2015, 15:46:11)
ostatnia zmiana: -Odpowied na zapytanie w sprawie SIWZ - dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

Zaczniki

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (3 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 kwietnia 2015, 14:45:31)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o zmianie ogoszenia - dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

Powiadomienie o zmianach w SIWZ- dot. Przebudowy cigu komunikacyjnego - ul. Przemysowa, Mickiewicza (skrzyowanie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski.

Zacznik (wzr umowy)

Zacznik (kosztorys ofertowy)

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (3 kwietnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 kwietnia 2015, 13:29:11)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia dotyczy zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski - IX Etap

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (31 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (31 marca 2015, 14:41:10)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o zamweiniu - Przebudowa cigu komunikacyjnego - ulica Przemysowa, Mickiewicza (skrzyownie) i Traugutta w miejscowoci Brze Kujawski

SIWZ

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (24 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2015, 11:14:12)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski - IX Etap

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (20 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 marca 2015, 11:48:52)
ostatnia zmiana:-

 Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia z dnia 17 marca 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (17 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 marca 2015, 8:26:09)
ostatnia zmiana:-


Odpowied na zapytanie SIWZ - dot. przetargu nieograniczonego na: Budow przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Brze Kujawski- IX Etap.
wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (6 marca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 marca 2015, 16:18:10)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenia o zamwieniu - roboty budowlane - Budowa oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski - IX Etap

SIWZ

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (24 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 lutego 2015, 13:30:00)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Roboty budowlane - Budowa infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo-Machnacz

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (20 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 lutego 2015, 10:02:19)
ostatnia zmiana:-

Zaproszenie do skadania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie tablic informacyjnych w iloci 12szt. i pamitkowych w iloci 12szt. dla zdania pt. Budowa infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz

Zaczniki

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (12 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (12 lutego 2015, 11:08:09)
ostatnia zmiana:-

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. Budowy infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (10 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (10 lutego 2015, 12:06:15)
ostatnia zmiana:-

 Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza smy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:26:05)
ostatnia zmiana:-

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza jedenasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:23:55)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dwunasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:21:15)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziewity ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A oznaczonej nr dziaki 304/2

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:10:06)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szsty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:08:56)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pity przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomo pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6 oznaczonej geodezyjnie nr 211

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:06:23)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dwunasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 6 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele (wjazd od ul.Przemysowej w Brzeciu Kuj.)

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 14:01:05)
ostatnia zmiana

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia z dnia 9 lutego 2015r.

wytworzy(a): Anna Wolska (9 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 13:31:07)
ostatnia zmiana:

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (22 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 stycznia 2015, 13:09:11)
ostatnia zmiana:-


 Odpowied na zapytania w sprawie SIWZ dla zadania pn.: Budowa infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz

Zacznik 1
Zacznik 2
Zacznik 3

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (15 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2015, 8:59:01)
ostatnia zmiana:-

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

wytworzy(a): Anna Wolska (8 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 stycznia 2015, 12:12:23)
ostatnia zmiana


wytworzy(a): Anna Wolska (8 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 stycznia 2015, 12:10:45)
ostatnia zmian

Ogoszenie o zamwieniu - roboty budowlane - Budowa infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo - Machnacz

SIWZ

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (8 stycznia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 stycznia 2015, 9:29:03)
ostatnia zmiana

Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Usugi - Kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budetu gminy wysoko 4 148 000,00 z

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (30 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 grudnia 2014, 11:30:15)
ostatnia zmiana

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu gminy wysoko 4 168 000,00z

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (17 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 grudnia 2014, 11:59:26)
ostatnia zmiana:

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z dnia 11 grudnia 2014r.

wytworzy(a): Anna Wolska (11 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 grudnia 2014, 10:35:56)
ostatnia zmiana:

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia i do najmu z dnia 11 grudnia 2014r.

wytworzy(a): Anna Wolska (11 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 grudnia 2014, 10:32:34)
ostatnia zmiana:

Odpowied na zapytanie SIWZ - dot. Kredyt dugoterminowy na sfinansowanie planowanego w 2014 roku deficytu budetu gminy w wysokoci 4 168 000,00 z.

Zacznik 1

Zacznik 2

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 15:00:15)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza jedenasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 12:14:45)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziesity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 12:11:18)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 12:09:55)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pity przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2 o powierzchni 5263 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 12:05:29)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza jedenasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 6 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele (wjazd od ul.Przemysowej w Brzeciu Kuj.)

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 12:03:34)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza smy ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A oznaczonej nr dziaki 304/2 o powierzchni 1288 m2 

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 12:00:10)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza smy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 11:57:06)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6 oznaczonej geodezyjnie nr 211 o powierzchni 1810 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 11:55:56)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony dziewitnasty na dziak z poz. 1 oraz dwunasty na dziaki z poz. 2-3na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Anna Wolska (8 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 grudnia 2014, 11:52:23)
ostatnia zmiana:-


 

wytworzy(a): Anna Wolska (2 grudnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (2 grudnia 2014, 11:58:24)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Anna Wolska (12 listopada 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (12 listopada 2014, 9:22:01)
ostatnia zmiana:-


wytworzy(a): Anna Wolska (3 listopada 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 listopada 2014, 15:02:12)
ostatnia zmiana:-


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z dnia 15 padziernika 2014r.

wytworzy(a): Anna Wolska (15 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 padziernika 2014, 11:23:07)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony osiemnasty na dziak z poz. 1 oraz jedenasty na dziaki z poz. 2-3 na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:55:29)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziesity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 6 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:49:59)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szsty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:44:44)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziesity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:44:44)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziewity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonych geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:41:13)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A oznaczonej nr dziaki 304/2 o powierzchni 1288 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:36:49)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 3,07 ha 89 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:31:34)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony na sprzeda zabudowanej nieruchomoci usugowej pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Kolejowej 12 oznaczonej geodezyjnie nr 174/1 o powierzchni 1086 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:26:05)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomo pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6 oznaczonej geodezyjnie nr 211 o powierzchni 1810 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:23:56)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:14:24)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2 o powierzchni 5263 m2

wytworzy(a): Anna Wolska (6 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (6 padziernika 2014, 08:12:10)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia dot. Wykonania owietlenia drogowego w m. Wieniec (teren Osiedla, ulice Akacjowa, Ks. Romana Jaocho, Lipowa, Szkolna).

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (2 padziernika 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (2 padziernika 2014, 13:07:16)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o wyborze najkorzytniejszej oferty - dot. Wykonania owietlenia drogowego w m. Wieniec (teren Osiedla, ulice Akacjowa, Ks. Romana Jaocho, Lipowa, Szkolna).

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski  (24 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 wrzenia 2014, 13:19:41)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienie - Roboty budowlane - Rewitalizacja jeziora Cmentowo

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski  (12 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (12 wrzenia 2014, 12:30:15)
ostatnia zmiana: -


Energa - Operator S.A. z siedziba w Gdasku ogasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzeda nieruchomoci pooonej w miejscowoci Brze Kujawski (SC/17/2014)

wytworzy(a): Anna Wolska  (11 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 wrzenia 2014, 13:29:33)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. Rewitalizacji jeziora Cmentowo.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski  (3 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 wrzenia 2014, 12:32:55)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o odwoaniu przetargu planowanego na 2 wrzenia 2014 roku na godz. 12:00 na nieruchomo pooon w Brzeciu Kujawskim przy ulicy Przemysowej.

wytworzy(a): Anna Wolska  (1 wrzenia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 wrzenia 2014, 14:52:15)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday

wytworzy(a): Anna Wolska  (28 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 sierpnia 2014, 11:52:15)
ostatnia zmiana: -


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia i do najmu

wytworzy(a): Anna Wolska  (28 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 sierpnia 2014, 11:49:04)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o zamwieniu. Wykonanie owietlenia drogowego w m. Wieniec: teren Osiedla, ulice - Akacjowa, Ks. Romana Jaocho, Lipowa, Szkolna.

SIWZ

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski  (22 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 sierpnia 2014, 13:38:11)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - dot. Przebudowy nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od km 0+800 do km 1+772 o dugoci 0,972 km.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski  (20 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 sierpnia 2014, 11:49:51)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego podaje do publicznej wiadomoci, wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia i do najmu w miejscowociach Brze Kujawski, Jaranwek, Falborz Parcele i Wolicy.

wytworzy(a): Anna Wolska (11 sierpnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 sierpnia 2014, 15:02:01)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - Usugi - Kredyt krtkoterminowy na pokrycie wystepujcego w ciagu roku przejciowego deficytu jednostki samorzdu terytorialnego

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (31 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (31 lipca 2014, 12:48:15)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci zabudowanej pooonej w Pikutkowie, przy autostradzie A-1 – w odl. 400 m od wza nr 15 Wocawek-Zachd, oznaczonej geodezyjnie nr 193/9 o powierzchni 15 436 m2

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:39:10)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego podaje do publicznej wiadomoci, e posiada do sprzeday zabudowan nieruchomo usugow pooon w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Kolejowej 12

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:36:33)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pity przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:34:29)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziewity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonych geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa,

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:29:35)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziewity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa,

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:24:26)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szsty ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:24:26)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szsty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 3,07 ha 89 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118, powiat Wocawski, woj. Kujawsko – Pomorskie, w odlegoci 7,5 km od autostrady A-1 – wze nr 15 Wocawek-Zachd w Pikutkowie.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:21:02)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza dziewity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 7 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele (wjazd od ul.Przemysowej w Brzeciu Kuj.),

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:19:17)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza szsty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118, powiat Wocawski, woj. Kujawsko – Pomorskie, w odlegoci 7,5 km od autostrady A-1 – wze nr 15 Wocawek-Zachd w Pikutkowie

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:15:43)
ostatnia zmiana


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu uytkowego nr 5 o powierzchni 23,02 m2 znajdujcego si w Brzeciu Kuj. przy ul. Kiliskiego 1

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:12:45)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu uytkowego nr 4 o powierzchni 20,45 m2 znajdujcego si w Brzeciu Kuj. przy ul. Kiliskiego 1

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:06:56)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:05:16)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomo pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Kociuszki 6

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:03:22)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda zabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Limanowskiego 7

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 10:00:12)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony siedemnasty na dziak z poz. 1 na sprzeda 3 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Sawomir Wolski (30 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 lipca 2014, 9:55:09)
ostatnia zmiana:


Ogoszenie o zamwieniu - roboty budowlane - Rewitalizacja jeziora Cmentowo 

SIWZ

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (29 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (29 lipca 2014, 15:10:33)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wolica od km 0+800 do mk 1+772 o dugoci 0,972km

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (25 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 lipca 2014, 14:36:09)
ostatnia zmiana:


Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kredyt krtkoterminowy na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu jednostki samorzdu terytorialnego

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (23 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 lipca 2014, 15:20:17)
ostatnia zmiana:


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - roboty budowlane - Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski - VIII Etap

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (22 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 lipca 2014, 13:48:45)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o udzieleniu zamwienia - dot. Wykonania dodatkowych robt budowlanych zwizanych z Odbudow szlaku wodnego na rzece Zgowiczce w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (17 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 lipca 2014, 15:55:14)
ostatnia zmiana: -


Odpowied na zapytanie w sprawie SIWZ - dot. Kredytu krtkoterminowego na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu jednostki samorzdu terytorialnego.

Zaacznik 1

Zaacznik 2

Zaacznik 3

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (17 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 lipca 2014, 13:51:44)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dot. Budowy przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski - VIII Etap.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (16 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 lipca 2014, 15:09:15)
ostatnia zmiana: -


Odpowied na zapytanie w sprawie SIWZ - dot. Kredytu krtkoterminowego na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu jednostki samorzdu terytorialnego.

Zaacznik

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (16 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (16 lipca 2014, 13:14:25)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie o zamwieniu usugi - dot. Kredytu krtkoterminowego na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu jednostki samorzdu terytorialnego.

SIWZ

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (14 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 lipca 2014, 14:49:12)
ostatnia zmiana: -


Energa-Operator S.A. z siedzib w Gdasku (Oddzia w Toruniu) ogasza przetarg nieograniczony pisemny na: sprzeda nieruchomoci pooonej w miejscowoci Brze Kujawski przy ul. Nowej 17.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (14 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 lipca 2014, 08:03:29)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (9 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lipca 2014, 15:58:19)
ostatnia zmiana: -

 
wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (4 lipca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 lipca 2014, 15:10:04)
ostatnia zmiana: -

Odpowied na zapytania w sprawie SIWZ  - dot. Budowy przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski - VIII Etap.

wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (17 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 czerwca 2014, 15:53:29)
ostatnia zmiana: -


 
wytworzy(a): Wojciech Ciupalski (5 czerwca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (5 czerwca 2014, 11:53:29)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:58:59)
ostatnia zmiana:-

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony szesnasty na dziak z poz. 1 oraz dziewity na dziaki z poz. 2-4 na sprzeda 4 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej, dla ktrych w Sdzie Rejonowym we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych prowadzona jest Ksiga Wieczysta Nr WL1W/00022848/1

wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:56:19)
ostatnia zmiana: -

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza smy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonych geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa, pow. Wocawski, woj. Kujawsko – Pomorskie opisanej w ksidze wieczystej prowadzonej przez Sd Rejonowy we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych KW Nr WL1W / 00084492 / 2

wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:50:34)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza smy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa, pow. Wocawski, woj. Kujawsko – Pomorskie opisanej w ksidze wieczystej prowadzonej przez Sd Rejonowy we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych KW Nr WL1W / 00084492 / 2

wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:42:32)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pity nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118, powiat Wocawski, woj. Kujawsko – Pomorskie, w odlegoci 7,5 km od autostrady A-1 – wze nr 15 Wocawek-Zachd w Pikutkowie

wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:38:32)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele opisanej w ksidze wieczystej prowadzonej przez Sd Rejonowy we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych nr WL1W / 00084490 / 8

wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:21:45)
ostatnia zmiana

wytworzy(a): Sawomir Wolski (26 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (26 maja 2014, 08:16:34)
ostatnia zmiana

Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia z dnia 19 maja 2014r.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (19 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 maja 2014, 10:47:56)
ostatnia zmiana:


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda nieruchomoci zabudowanej pooonej w Pikutkowie, przy autostradzie A-1 – w odl. 400 m od wza nr 15 Wocawek-Zachd, oznaczonej geodezyjnie nr 193/9 o powierzchni 15 436 m2

wytworzy(a): Sawomir Wolski (22 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 kwietnia 2014, 13:13:54)
ostatnia zmiana:


wytworzy(a): Sawomir Wolski (1 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 kwietnia 2014, 08:22:23)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu uytkowego nr 5 o powierzchni 23,02 m2 znajdujcego si w Brzeciu Kuj. przy ul. Kiliskiego 1 na dziace oznaczonej geodezyjnie nr 27 o pow. 152 m2.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:56:57)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 3,07 ha 89 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:56:57)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej 14 oznaczonej geodezyjnie nr 180/2 o powierzchni 5263 m2.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:54:17)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118. 

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:51:42)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza czwarty ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A, dziaki 304/2 o powierzchni 1288 m2.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:48:23)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:45:13)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza przetarg ustny nieograniczony pitnasty na dziak z poz. 1 oraz smy na dziaki z poz. 2-7 na sprzeda 7 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:42:10)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 7 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:37:51)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonych geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:31:42)
ostatnia zmiana:-


Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza sidmy nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa.

wytworzy(a): Sawomir Wolski (24 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 marca 2014, 09:26:16)
ostatnia zmiana:-


  Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wynajcia z dnia 14 marca 2014 roku

wytworzy(a): Sawomir Wolski (14 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 marca 2014, 08:42:06)
ostatnia zmiana:-


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do wydzierawienia z dnia 14 marca 2014 roku

wytworzy(a): Sawomir Wolski (14 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 marca 2014, 08:40:16)
ostatnia zmiana:-


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z dnia 19 lutego 2014r. - niezabudowana nieruchomo pooona w Pikutkowie, przy autostradzie A-1 – wze nr 15 Wocawek-Zachd, oznaczon geodezyjnie nr 193/9 o powierzchni 1,5436 ha opisan w ksidze wieczystej prowadzonej przez Sd Rejonowy we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych nr WL1W / 00017872/0

wytworzy(a): Sawomir Wolski (19 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 lutego 2014, 13:56:34)
ostatnia zmiana:-


Wykaz nieruchomoci przeznaczonych do sprzeday z dnia 19 lutego 2014r. - niezabudowana nieruchomo pooona w Brzeciu Kujawskim obrb 2 przy ul. Nowej oznaczon geodezyjnie nr 180/2 o powierzchni 5263 m2 opisan w ksidze wieczystej prowadzonej przez Sd Rejonowy we Wocawku Wydzia Ksig Wieczystych nr WL1W / 00061627/1

wytworzy(a): Sawomir Wolski (19 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 lutego 2014, 13:53:17)
ostatnia zmiana:-


wytworzy(a): Sawomir Wolski (19 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 lutego 2014, 13:50:29)
ostatnia zmiana

wytworzy(a): Sawomir Wolski (19 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 lutego 2014, 13:46:17)
ostatnia zmiana

Ogoszenie - przetarg ustny nieograniczony czternasty na dziak z poz. 1 oraz sidmy na dziaki z poz. 2-8 na sprzeda 8 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w Brzeciu Kuj. obrb 1 przy ul. Szkolnej

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 14:44:45)
ostatnia zmiana


Ogoszenie - szsty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku 7 nieruchomoci niezabudowanych pooonych w obrbie Stary Brze Parcele

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 14:41:26)
ostatnia zmiana


Ogoszenie - trzeci ograniczony przetarg ustny na sprzeda niezabudowanej nieruchomoci pooonej w Wiecu przy ul. Klonowej 2A

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 14:38:16)
ostatnia zmiana:


Ogoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 2089-12-05 niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 38/18 o powierzchni 2,1852 ha pooonej w obrbie Falborz Parcele

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 12:56:45)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie - trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 3,07 ha 89 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 12:53:56)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie - trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 12:50:34)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie - szsty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 27/9 o pow. 3,27 ha 10 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 12:50:34)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie - szsty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonych geodezyjnie nr 27/10 o pow. 5,46 ha 85 m2 pooonej w obrbie 1 miasta Brze Kujawski ul. Przemysowa

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 12:46:23)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenie - trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 05 – 12 – 2089 roku zabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 24/24 o powierzchni 1027 m2 pooonej w Brzeciu Kujawskim obrb 1 przy ul. Okrzei 8A

wytworzy(a): Sawomir Wolski (15 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 stycznia 2014, 12:44:05)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego podaje do publicznej wiadomoci, wykaz nieruchomoci przeznaczonych do najmu

wytworzy(a): Sawomir Wolski (8 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 stycznia 2014, 13:23:22)
ostatnia zmiana: -


Ogoszenia przetargowe - rok 2012-2013  >>    
Ogoszenia przetargowe - rok 2010-2011  >> 
Ogoszenia przetargowe - rok 2009  >>
Ogoszenia przetargowe - rok 2008  >>
Ogoszenia przetargowe - rok 2007  >>
Ogoszenia przetargowe - rok 2006  >>
 

 
nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000