Dzisiaj imieniny obchodz: Antoni, Bartomiej, Filomena, Jakub, Karolina, Micha, Przybywoj, Szarlota, Wilhelm
05.07.2020.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Aktualnoci BIP
Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza konkurs ofert na dotacje w 2016 roku z budetu gminy na realizacj zada wasnych z dziedziny upowszechniania sportu i wypoczynku dzieci i modziey oraz zaj sportowo - rekreacyjnych

wytworzy(a):  - Ireneusz Smoliski (13 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (13 stycznia 2016, 14:34:45)
ostatnia zmiana

Punkt nieodpatnej pomocy prawnej

wytworzy(a):  -  (12 stycznia 2016)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (12 stycznia 2016, 09:17:09)
ostatnia zmiana

Obwieszczenie Starosty Wocawskiego z dnia 18 grudnia 2015r. o wszczciu postpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji Pikutkowo - Popowiczki, gm. Brze Kujawski.

wytworzy(a):  -  (18 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 grudnia 2015, 14:26:19)
ostatnia zmiana

Obwieszczenie - Budowa podziemnego rurocigu wody i solanki wraz z lini wiatowodow i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”

wytworzy(a):  -  (17 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (21 grudnia 2015, 8:54:09)
ostatnia zmiana

Ocena jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigu w Brzeciu Kujawskim

wytworzy(a):  -  (8 grudnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (14 grudnia 2015, 8:09:12)
ostatnia zmiana

Komunikat Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do Wacicieli i Zarzdcw obiektw budowlanych

wytworzy(a):  -  (29 padziernika 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (3 listopada 2015, 8:24:34)
ostatnia zmiana


wytworzy(a):  -  (2 listopada 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (2 listopada 2015, 14:49:12)
ostatnia zmiana


wytworzy(a):  -  (26 padziernika 2015)
wprowadzi: Ireneusz Smoliski (29 padziernika 2015, 14:30:09)
ostatnia zmiana


           

wytworzy(a):  -  (21 padziernika 2015)
wprowadzi: Ireneusz Smoliski (21 padziernika 2015, 11:57:06)
ostatnia zmiana

W trybie 2 uchway Nr IV/33/2011 Rady Miejskiej w Brzeciu Kujawskim z dnia 16 marca 2011 roku w sprawie okrelenia szczegowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarzdowymi i podmiotami, Burmistrz Brzecia Kujawskiego przeprowadza konsultacje spoeczne dotyczce ,,Programu wsppracy Gminy Brze Kujawski z podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego" w roku 2016, w dniach od 8 padziernika 2015 do 14 padziernika 2015r.

wytworzy(a):  - Ireneusz Smoliski (8 padziernika 2015)
wprowadzi: Ireneusz Smoliski (8 padziernika 2015, 13:42:56)
ostatnia zmiana

Obwieszczenie Starosty Wocawskiego z dnia 30 wrzenia 2015r. dot. ,,Projektu Robt Geologicznych dla okrelenia warunkw geologiczno-inynierskich w rejonie budowy rurocigu wody i solanki dla potrzeb JURA na terenie powiatw: inowrocawskiego, aleksandrowskiego, wocawskiego oraz miasta wocawek w wojewdztwie kujawsko-pomorskim" - opracowany przez Agro Trade Grzegorz Bujak, ul. Staszica 6/010, 25-008 Kielce, na zlecenie firmy TRACTEBEL Engineering S.a., ul. Dulby 5, 40-833 Katowice

wytworzy(a):  - (30 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (8 padziernika 2015, 08:25:17)
ostatnia zmiana

WIELKI FINA – nowa infrastruktura drogowa ju dostpna w Brzeskiej Strefie Gospodarczej 

wytworzy(a):  - (25 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 wrzenia 2015, 12:17:12)
ostatnia zmiana

Ocena jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigu w Brzeciu Kujawskim

wytworzy(a):  - (24 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 wrzenia 2015, 08:22:06)
ostatnia zmiana


wytworzy(a):  - (28 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 wrzenia 2015, 12:04:15)
ostatnia zmiana:

Ogoszenie Burmistrz Brzecia Kujawskiego zaprasza do udziau w konsultacjach spoecznych projektu Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Wocawek oraz obszaru powizanego z nim funkcjonalnie.

Karta konsultacyjna

Zaczniki

wytworzy(a):  - (18 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 wrzenia 2015, 13:54:01)
ostatnia zmiana:-

Obwieszczenie Starosty Wocawskiego dot. zatwierdzenia decyzji ,,projekt robt geologicznych dla okrelenia warunkw geologiczno - inynierskich w rejonie budowy rurocigu wody i solanki dla potrzeb projektu Jura na terenie powiatw: inowrocawskiego, aleksandrowskiego, wocawskiego oraz miasta Wocawek w wojewdztwie kujawsko-pomorskim

wytworzy(a):   (8 wrzenia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (11 wrzenia 2015, 13:58:05)
ostatnia zmiana:

Obwieszczenie o zatwierdzeniu przez Starost Wocawskiego projektu robt geologicznych w rejonie budowy rurocigu wody i solanki dla potrzeb projektu Jura.

wytworzy(a):  Maciej Leszczyski (17 sierpnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 sierpnia 2015, 11:56:12)
ostatnia zmiana:-
Zawiadomienie o wszczciu postpowania przez Starost Wocawskiego postpowania w sprawie zatwierdzenia - Projektu robt geologicznych w rejonie budowy rurocigu wody i solanki dla potrzeb projektu Jura.


wytworzy(a):  Maciej Leszczyski (17 sierpnia 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 sierpnia 2015, 11:52:12)
ostatnia zmiana:-
Brze Kujawski – nowa infrastruktura drogowa wkrtce dostpna

W najlepsze trwaj prace budowlane wykonywane przez Firm Inynieryjno-Drogow DROGTOM, zwizane z realizacj projektu pn.: „Budowa infrastruktury drogowej i owietleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Pikutkowo – Machnacz”. Projekt jest wspfinansowany w wysokoci 85% kosztw kwalifikowalnych ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Inwestycja zlokalizowana jest
w obrbie wza autostrady A1 w Pikutkowie. W wyniku realizacji zadania na terenie gminy Brze Kujawski przybdzie 5,595 km drg asfaltowych oraz 122 szt. punktw owietlenia drogowego. Pierwsze odcinki drg objtych projektem ju zostay pokryte mas asfaltow. Realizacja projektu przyczyni si do poprawy atrakcyjnoci inwestycyjnej Brzeskiej Strefy Gospodarczej oraz rozwoju gospodarczego regionu i wojewdztwa kujawsko-pomorskiego,
a tym samym wpynie na wzrost lokalnej przedsibiorczoci i zatrudnienia. Kompleksowe przygotowanie terenw pod przedsiwzicia biznesowe to klucz do rozwoju gospodarczego.
Termin zakoczenie robt planowany jest na dzie 14-08-2015 roku.


 


wytworzy(a):  Wioletta Jaboska (31 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (31 lipca 2015, 11:22:12)
ostatnia zmiana:-Szkody owieckie

wytworzy(a): 
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 lipca 2015, 11:03:05)
ostatnia zmiana

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza konkurs ofert na dotacje w 2015 roku z budetu gminy na realizacj zada wasnych z dziedziny upowszechniania sportu i wypoczynku dzieci i modziey

wytworzy(a):  Ireneusz Smoliski (9 lipca 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lipca 2015, 11:53:12)
ostatnia zmiana

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pn. zm.) Burmistrz Brzecia Kujawskiego podaje do publicznej  wiadomoci informacj dotyczc wykonania budetu gminy za 2014 r.
1.Dochody budetowe: plan – 38.019.529,92 z., wykonane – 38.846.425,80 z.
    tj. 102,17% planu w tym:
a/ dochody biece : plan 33.266.638,47 z., wykonane – 33.846.114,96 z.
    tj. 101,74% planu
b/ dochody majtkowe: plan – 4.752.891,45 z., wykonane 5.000.310,84 z.
    tj. 105,21% planu
2. Wydatki budetowe : plan – 42.848.955,92 z., wykonane – 40.804.642,23 z.
     tj. 95,23% planu, w tym :
a/ wydatki biece : plan – 31.297.794,38 z., wykonane – 29.429.971,87 z.
    tj. 94,03% planu
b/ wydatki majtkowe : plan – 11.551.161,54 z., wykonane – 11.374.670,36 z.
    tj. 98,47% planu
3. Deficyt : plan – 4.829.426 z., wykonane – 1.958.216,43 z.     tj. 40,55% planu
4.W 2014 r. Gmina Brze Kujawski wykorzystaa rodki z budetu Unii Europejskiej
   w kwocie 2.487.205,13 z.
5. Na dzie 31 grudnia 2014 r. Gmina Brze Kujawski nie posiada zobowiza
    wymagalnych.
6. W 2014 r. Powiat Wocawski przekaza dotacj celow na rzecz Ochotniczych Stray
    Poarnych bdcych w krajowym systemie ratownictwa kwot 6.749,01 z.
    Z Gminy Wocawek otrzymano dotacj celow w kwocie 2.728,31 z.
    Z budetu Urzdu Marszakowskiego w Toruniu otrzymano dotacje celowe w cznej
    kwocie 239.959,01 z.
    Z budetu Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Toruniu otrzymano dotacje
    celowe w cznej kwocie 1.470.894,51 z.
7. W 2014 r. z budetu Gminy Brze Kujawski przekazano na rzecz Powiatu Wocawskiego
     kwot 17.112,97 z.
    Dla Urzdu Marszakowskiego w Toruniu przekazano kwot 1.621,76 z.
8. Z budetu Gminy Brze Kujawski udzielono porczenia dla Lokalnej Grupy Dziaania Dorzecze Zgowiczki w kwocie 52.090 z.
   Obwieszczenia Wjta Gminy Zakrzewo dotyczcego przesania do uzgodnienia odpowiednim organom, projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na: Budowa podziemnego rurocigu wody i solanki wraz z lini wiatowodow i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”.

Zawiadomienie o przesaniu do uzgodnienia odpowiednim organom, projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na: Budowa podziemnego rurocigu wody i solanki wraz z lini wiatowodow i systemem ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 „Projekt JURA”.
wytworzy(a): 
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (12 maja 2015, 10:24:22)
ostatnia zmiana

Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015r.

wytworzy(a): 
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (22 kwietnia 2015, 14:06:15)
ostatnia zmiana

Ocena jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigu w Brzeciu Kujawskim

wytworzy(a):Z up. Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wocawku
Zofia Zikowska (20 kwietnia 2015r.)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (20 kwietnia 2015, 13:45:09)
ostatnia zmian

INFORMACJA
Losowanie czonkw Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP  odbdzie si w dniu 20 kwietnia 2015 r / poniedziaek / o godz. 11.00 w sali Urzdu Miejskiego przy ul. Aleje W. okietka 1A.

wytworzy(a): Penomocnik Danuta Olejnik (17 kwietnia 2015r.)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (17 kwietnia 2015, 14:14:09)
ostatnia zmiana:

Ocena jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigu w Brzeciu Kujawskim

wytworzy(a): Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wocawku
Magdalena Fejdowska (13 marca 2015r.)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 marca 2015, 13:20:18)
ostatnia zmiana:

Ocena jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigu w Brzeziu

wytworzy(a): Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wocawku
Magdalena Fejdowska (3 marca 2015r.)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 marca 2015, 8:13:12)
ostatnia zmiana:

  Sprawozdanie z realizacji ,,Programu wsppracy Gminy Brze Kujawski z podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego” w roku 2014.

wytworzy(a): -Ireneusz Smoliski (11 lutego 2015)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (11 lutego 2015, 13:12:12)
ostatnia zmiana: -


Ocena Obszarowa jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi dla miasta i gminy Brze Kujawski

wytworzy(a): Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wocawku
Magdalena Fejdowska (5 lutego 2015r.)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (9 lutego 2015, 12:55:45)
ostatnia zmiana:

Ocena jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigu w ,,Uzdrowisku Wieniec"

wytworzy(a): Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wocawku
Magdalena Fejdowska (29 stycznia 2015r.)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (2 lutego 2015, 14:41:09)
ostatnia zmiana:

wytworzy(a): Ireneusz Smoliski (12 stycznia 2015r.)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (12 stycznia 2015, 13:25:45)
ostatnia zmiana:


Akcja ,,Nie dla czadu"

wytworzy(a): -Komendant Miejski Pastwowej Stray Poarnej we Wocawku st. bryg. Robert Majewski
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (4 grudnia 2014, 08:33:15)
ostatnia zmiana:-


Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wocawku - dot. Oceny jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigiu w Brzeziu.

Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wocawku - dot. Oceny jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigiu w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): -
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (1 grudnia 2014, 08:54:01)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Wjta Gminy Zakrzewo o wszczciu postpowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegajcego na: Budowa podziemnego rurocigu wody i solanki wraz z lini wiatowodow i systemu ochrony katodowej dla potrzeb zadania inwestycyjnego nr 14624 ,,Projekt JURA"

wytworzy(a): -
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (28 listopada 2014, 11:20:56)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 16 padziernika 2014 r. Na podstawie art. 16 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z pn. zm.) podaj do wiadomoci wyborcw informacje o numerach i granicach obwodw gosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcw niepenosprawnych dla przeprowadzenia wyborw do rad gmin, rad powiatw, sejmikw wojewdztw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborw wjtw, burmistrzw i prezydentw miast w dniu 16 listopada 2014 r.


Ocena jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigu w Brzeciu Kujawskim.

wytworzy(a): -
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 padziernika 2014, 14:50:11)
ostatnia zmiana:-


 Komunikat Kujawsko - Pomorskiego Wojewdzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do wacicieli i zarzdcw obiektw budowlanych o kontrolach obiektw wielkopowierzchniowych


wytworzy(a): -
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 padziernika 2014, 13:54:12)
ostatnia zmiana:-

Komunikat Wojewody Kujawsko - Pomorskiego do Wacicieli i Zarzdcw obiektw budowlanych

wytworzy(a): -
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (15 padziernika 2014, 13:51:12)
ostatnia zmiana:


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WOCAWKU z dnia 22 wrzenia 2014 r. w sprawie powoania powiatowych komisji wyborczych.      -skad komisji

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WOCAWKU z dnia 22 wrzenia 2014 r. w sprawie powoania miejskich, gminnych komisji wyborczych.      -skad komisji

wytworzy(a): -
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 wrzenia 2014, 12:32:24)
ostatnia zmiana: -


-
wytworzy(a): - Ireneusz Smoliski
wprowadzi: Ireneusz Smoliski (9 wrzenia 2014, 9:03:34)
ostatnia zmiana:

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z pn. zm. ) Burmistrz Brzecia Kujawskiego podaje do publicznej wiadomoci informacj dotyczc wykonania budetu za 2013r.
1. Dochody budetowe:
plan : 36.926.692,85 z., wykonanie: 35.593.294,10 z. tj. 96,39% planu, w tym:
     a) dochody biece: 
          plan: 31.908.172,85 z., wykonanie: 32.523.598,10 z. tj.101,93% planu
     b) dochody majtkowe:
          plan: 5.018.520 z., wykonanie: 3.069.696 z. tj. 61,17% planu
2. Wydatki budetowe:
     plan: 40.354.716,85 z., wykonanie: 37.571.773,26 z. tj.93,10% planu, w tym:
     a) wydatki biece:
          plan: 30.379.143,85 z., wykonanie: 28.110.498,08 z. tj. 92,53% planu
     b) wydatki majtkowe:
          plan: 9.975.573 z., wykonanie: 9.461.275,18 z. tj. 94,84% planu
3. Deficyt   plan: (-) 3.428.024 z., wykonanie: (-) 1.978.479,16 z.
4. W 2013r.wykorzystano rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej w kwocie 1.240.405,15 z.
5. Na dzie 31 grudnia 2013r. Gmina Brze Kujawski nie posiada zobowiza wymagalnych.
6. W 2013r. z budetu Urzdu Marszakowskiego w Toruniu otrzymano dotacje celowe w kwocie 280.652,09 z.
Z budetu Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska  w Toruniu otrzymano dotacje celowe w kwocie 1.478.625,25 z.
Z Gminy Wocawek otrzymano dotacj celow w kwocie 2.703,98 z. Powiat Wocawski przekaza dotacj celow na rzecz Ochotniczych Stray Poarnych bdcych w krajowym systemie ratownictwa kwot 6.365,32 z.
7. W 2013r. z budetu Gminy Brze Kujawski przekazano na rzecz Powiatu Wocawskiego pomoc finansow w kwocie 158.602,50 z.
8. Z budetu Gminy Brze Kujawski w 2013r. nie udzielono porcze ani gwarancji.

wytworzy(a): Joanna Wojtczak (30 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 maja 2014, 15:08:51)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Pawe Maas (29 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (29 maja 2014, 13:06:17)
ostatnia zmiana: -


 Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoy Podstawowej im. Kornela Makuszyskiego w Wiecu oraz Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Wiecu.

wytworzy(a): Pawe Maas (19 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 maja 2014, 08:31:56)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Teresa Roszak (19 maja 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (19 maja 2014, 08:24:34)
ostatnia zmiana: -Penomocnik
Danuta Olejnik


Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji zmieniajcej projekt budowlany i udzielajcej pozowlenia na budow - dot. budowy luzy nadawczo odbiorczej w m. Gustorzyn


Zarzdzenie Nr 16/2014 Burmistrza Brzecia Kujawskiego z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powoania obwodowych komisji wyborczych

ostatnia zmiana (7 maja 2014, 15:13:39): dot. poprawienia
bdu w skadzie komisji nr 9


INFORMUJ E W DNIU 5 MAJA 2014 R O GODZ. 9.30 W SALI OBRAD URZDU MIEJSKIEGO ODBDZIE SI LOSOWANIE CZONKW  OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH  Nr  1,2,3,4,5,6,9 W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO.

Penomocnik
Danuta Olejnik


Uchwaa Okrgowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy dotyczc obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatw na posw do Parlamentu Europejskiego z wylosowanymi dla nich przez Pastwow Komisj Wyborcz numerami list.

wytworzy(a): Danuta Olejnik (30 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (30 kwietnia 2014, 12:59:51)
ostatnia zmiana: -


ZGOSZENIA KANDYDATW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO EUROPARLAMENTU PRZYJMOWANE  BD DO DNIA 2  MAJA 2014 R W GODZINACH PRACY URZDU W BUDYNKU PRZY AL. OKIETKA 1A W POKOJU EWIDENCJI LUDNOCI I DOWODW OSOBISTYCH. ZGOSZE KANDYDATW MOG DOKONYWA WYCZNIE KOMITETY WYBORCZE.
TEL. 54/2316325,  506020950

Penomocnik
                                                                           Danuta Olejnik

wytworzy(a): Danuta Olejnik (25 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (25 kwietnia 2014, 11:02:13)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Danuta Olejnik (24 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (24 kwietnia 2014, 13:42:18)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Danuta Olejnik (23 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 kwietnia 2014, 14:57:10)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Danuta Olejnik (23 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (23 kwietnia 2014, 13:26:12)
ostatnia zmiana: -


wytworzy(a): Danuta Olejnik (18 kwietnia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak (18 kwietnia 2014, 12:58:26)
ostatnia zmiana: -


Burmistrz Brzecia Kujawskiego przyjmuje w sprawach skarg i wnioskw we wtorki w godz. 7.15 - 15.15

wytworzy(a): Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim (27 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (27 marca 2014, 15:08:02)
ostatnia zmiana


Sprawozdanie z realizacji ,,Programu wsppracy Gminy Brze Kujawski z podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego” w roku 2013.

wytworzy(a): -Ireneusz Smoliski (26 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (26 marca 2014, 12:07:06)
ostatnia zmiana: -


Ocena obszarowa jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi dla miasta i gminy Brze Kujawski

wytworzy(a): - PPIS we Wocawku Magdalena Fejdowska(13 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (14 marca 2014, 12:31:56)
ostatnia zmiana: -


Informacja odnonie oficjalnych wynikw bada laboratoryjnych stwierdzajcych obecno w badanej prbce materiau genetycznego wirusa afrykaskiego pomoru wi

wytworzy(a): - Powiatowy Lekarz Weterynarii Maciej Bachurski (27 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (4 marca 2014, 12:32:15)
ostatnia zmiana: -


Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z pn. zm.) podaj do wiadomoci publicznej liczb radnych wybieranych do Sejmiku Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego w kadencji 2014-2018 ustalon, po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym w Bydgoszczy, Zarzdzeniem Nr 23/14 z dnia 5 lutego 2014 r.

wytworzy(a): -  (3 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (3 marca 2014, 11:14:21)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2014 r. Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z pn. zm.), podaj do wiadomoci publicznej informacj, e po porozumieniu z Komisarzem Wyborczym we Wocawku, Zarzdzeniem Nr 24/14 z dnia 5 lutego 2014 r. ustaliam, odrbnie dla kadej rady gminy oraz rady powiatu, liczby radnych wybieranych do organw stanowicych jednostek samorzdu terytorialnego w kadencji 2014 - 2018.

wytworzy(a): -  (3 marca 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (3 marca 2014, 11:09:41)
ostatnia zmiana:-


Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wocawku - dot. Oceny jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigiu w Brzeciu.

wytworzy(a): -  (28 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (28 lutego 2014, 15:14:56)
ostatnia zmiana:-


Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wocawku - dot. Oceny jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigiu w Brzeziu.

wytworzy(a): -  (28 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (28 lutego 2014, 15:10:09)
ostatnia zmiana:-


Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ponowniej oceny oddziaywania na rodowisko dot. Przebudowy wraz z rozbudow drogi wojewdzkiej nr 265 Brze Kujawski - Gostynin.

wytworzy(a): -  (21 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (21 lutego 2014, 10:59:23)
ostatnia zmiana:-


 Ocena jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi z wodocigu w ,,Uzdrowisku Wieniec"

wytworzy(a): - PPIS we Wocawku Magdalena Fejdowska (13 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (17 lutego 2014, 10:03:17)
ostatnia zmiana:-

 Informacja odnonie znakowania zwierzt padych

wytworzy(a): - Powiatowy Lekarz Weterynarii we Wocawku Maciej Bachurski (6 lutego 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (11 lutego 2014, 11:46:06)
ostatnia zmiana:-

Komunikat w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzenia ciekw na terenie Gminy Brze Kujawski

wytworzy(a): - Waldemar Kamiski (14 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (14 stycznia 2014, 11:45:16)
ostatnia zmiana:-

Burmistrz Brzecia Kujawskiego ogasza konkurs ofert na dotacje w 2014 roku z budetu gminy na realizacj zada wasnych z dziedziny upowszechniania sportu dzieci i modziey

wytworzy(a): - Pawe Maas (10 stycznia 2014)
wprowadzi: Grzegorz Czarniak  (10 stycznia 2014, 11:00:56)
ostatnia zmiana:-

Archiwum BIP 2009-2013 rok


 
nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000