Dzisiaj imieniny obchodz: Antoni, Bartomiej, Filomena, Jakub, Karolina, Micha, Przybywoj, Szarlota, Wilhelm
05.07.2020.
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 

Wspieranie przedsibiorczoci PDF Drukuj Email
25.01.2008.

Kultura jzyka w biznesie
Savoir-vivre w biznesie
Czy w maej firmie potrzebna jest etykieta biznesowa? Jak zachowywa si wobec rnic pozycji, wieku oraz pci? Do jakiego stopnia mona sobie pozwoli na korzystanie z lunej atmosfery i jak nie naduywa pozorw poufaoci? Odpowiedzi na te pytania znajduj si w najnowszym szkoleniu e-learning Akademii PARP „Savoir-vivre w biznesie”.
Powszechny brak kultury upewnia wielu z nas w przekonaniu, e normy grzecznoci przestaj obowizywa. Coraz czciej mona spotka si z pogldem, e tylko osoby niezwaajce na konwenanse, przebojowe, czy wrcz aroganckie, maj szans na odniesienie sukcesu w yciu zawodowym.
Nowe szkolenie e-learning Akademii PARP „Savoir-vivre w biznesie” uwiadamia, e zasady grzecznoci wci obowizuj. – Stosowanie przyjtych norm uatwia wszystkim porozumiewanie si i poruszanie w spoeczestwie. Savoir-vivre'u nie naley traktowa jak kuli u nogi, ktra utrudnia odniesienie sukcesu. Waciwe podejcie do savoir-vivre'u pomaga zbudowa pozytywny wizerunek i zdoby przewag konkurencyjn – mwi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkole w Akademii PARP.
Szkolenie „Savoir-vivre w biznesie” adresowane jest do mikro, maych i rednich firm. Stanowi praktyczny poradnik jak radzi sobie w yciu zawodowym maej firmy. Zwraca uwag na najwaniejsze i czsto spotykane problemy z obszaru savoir-vivre w kontaktach zawodowych. Skada si z omiu moduw.
W pierwszych dwch moduach szkolenia uczestnik poznaje savoir-vivre w realiach firmy. Odkrywa podstawowe normy grzecznoci w biznesie, zasady precedencji, komunikowania si midzy wsppracownikami, przeoonymi i podwadnymi.
– To  praktyczny poradnik zachowania w wiecie maej firmy, w typowych, ale te trudnych sytuacjach, np. wobec uciliwych kolegw z pracy – dodaje Aneta
Grzyb-Hejduk z Akademii PARP.
Pierwsze wraenie i umiejtno nawizania kontaktu to podstawa sukcesu zawodowego. Waciwy strj, postawa, umiejtno przedstawienia si i przywitania
– to tylko pozornie mao znaczce aspekty naszej pracy. W module trzecim (Jak Ci widz, tak Ci pisz) i czwartym (Poznajmy si) mona przekona si, e elementy te stanowi podstaw tworzenia profesjonalnego wizerunku.
Dwa kolejne moduy koncentruj si na sposobie prowadzenia rozmowy i kulturze jzyka. To kluczowe umiejtnoci dla skutecznej komunikacji, nawizywania kontaktu i budowania relacji.
Nie wszyscy wiedz, e zasady savoir-vivre’u obowizuj take przy korzystaniu z nowych technologii. Dlatego modu sidmy szkolenia powicono na zwizane z tym tematem zagadnienia, m. in. zasady netykiety.
W ostatnim, smym module uczestnicy zapoznaj si z zasadami przyjmowania goci w firmie oraz organizowania spotka z klientami poza firm.
„Savoir-vivre w biznesie” to 45. szkolenie e-learning Akademii PARP. Portal szkoleniowy www.akademiaparp.gov.pl oferuje jeszcze 44 szkolenia e-learning i 32 szkolenia m-learning (dostpnych na smartfonach i tabletach). Wszyscy przedsibiorcy i pracownicy sektora MSP oraz osoby planujce rozpoczcie wasnej dziaalnoci gospodarczej mog podj bezpatn nauk. Wiedza potwierdzana jest certyfikatem. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsibiorczoci i wspfinansowany ze rodkw UE w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego.
kontakt:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
Infolinia 0-801 444 MSP (czyli 0-801 444 677)


Jest ju dostpna najnowsza edycja publikacji ,,Przedsibiorco! Skorzystaj!” wydanej przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsibiorczoci.
W najnowszej edycji informatora zawarto wiele przydatnych informacji dla przedsibiorcw, ktrzy chc rozwin swj biznes. Dowiedz si Pastwo z niej, jak krok po kroku skorzysta z kadej usugi Krajowego Systemu Usug, jakie s jej zalety i koszty. Przypominamy, e wci dostpnych jest wiele usug, z ktrych przedsibiorcy mog skorzysta bezpatnie, poniewa s dofinansowane w 100%.
Osoby prowadzce dziaalno gospodarcz lub planujce jej rozpoczcie znajd w publikacji wyczerpujcy opis usug dostpnych w ramach KSU. Dowiedz si, jak korzysta z usugi oraz gdzie si uda w celu jej uzyskania. Poznaj take szczegy nt. standardu wiadczenia usugi wg PARP. Dodatkowo, czytelnicy mog zapozna si ze schematami uatwiajcymi zrozumienie mechanizmu wiadczenia usugi. 
Krajowy System Usug (KSU) suy rozwojowi przedsibiorczoci poprzez zapewnienie usug na najwyszym poziomie, interweniujc w obszarach, w ktrych mechanizmy rynkowe nie s jeszcze wystarczajco rozwinite.
Usugi KSU skierowane s do przedsibiorcw i osb zamierzajcych rozpocz dziaalno gospodarcz. System skada si z ponad 200 zarejestrowanych podmiotw, rozsianych po caej Polsce.
Zachcamy do zapoznania si z szerok ofert Krajowego Systemu Usug:
http://ksu.parp.gov.pl/pl.


Efektywny e-learning dla MSP
Jak przedsibiorcy z mikro, maych i rednich firm mog podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i rozwija wasne przedsibiorstwa? Za pomoc efektywnych szkole
e-learning!
Efektywny e-learning dla MSP
Jak przedsibiorcy z mikro, maych i rednich firm mog podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i rozwija wasne przedsibiorstwa? Za pomoc efektywnych szkole e-learning! Czym waciwie jest szkolenie? – Szkolenie to jedna z metod inwestowania w rozwj pracownikw i rozwj firmy. Dobre szkolenie powinno by dopasowane do potrzeb przedsibiorstwa oraz jej kadry.
Powinno realizowa zaoone cele i najwaniejsze – musi by efektywne. Wykwalifikowana kadra to podstawa sukcesu firmy – mwi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkole w Akademii PARP.
Skutecznym sposobem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest ksztacenie przez Internet.
E-learning to staa, wysoka jako szkolenia. Wprowadzanie takiego rozwizania w firmie pozwala na spore oszczdnoci. Pracownik przechodzi szkolenia w wolnych chwilach i bezporednio na swoim stanowisku, gdzie od razu moe wprowadzi do swojej pracy poznane przed chwil wiadomoci lub umiejtnoci. Szkolenia e-learning s te efektywniejsze - mniej czasu spdza si na indywidualnej nauce przed komputerem ni uczestniczc w tradycyjnych szkoleniach.
- Podczas szkolenia e-learning pracownik nie odrywa si od swoich zaj. Moze przechodzi dowoln ilo razy trudniejsze partie materiau. Ze szkolenia moe skorzysta ponownie, aby przypomnie sobie lub zaktualizowa wybrane informacje – wyjania Aneta Grzyb-Hejduk z Akademii PARP.
E-learning do dobra inwestycja. Jednak jej wdroenie moe zwrci si dopiero przy wikszej liczbie uczestnikw, np. w duych przedsibiorstwach. Pracownicy maych firm mog uczy si w Akademii PARP. To rozwizanie dla firm z sektora MSP, w ktrych indywidualne wdraanie e-learningu moe okaza si nieopacalne. Akademia PARP prowadzi biznesowe szkolenia e-learning przygotowane przez polskich ekspertw dla pracownikw sektora mikro, maych i rednich firm.
Akademia PARP zapewnia przedsibiorcom i pracownikom z firm MSP bezpatny dostp do praktycznej wiedzy biznesowej, dostosowanej do polskich realiw. Wystarczy dostp do Internetu, proste.


Wszystko, co chcielibycie wiedzie o blended learning.

Kiedy szkolenie mogo odby si tylko wtedy, gdy trener i uczestnicy spotkali si w jednym miejscu i o tej samej porze.Dzi moemy korzysta z rnych metod przekazu wiedzy bez jednoczesnej obecnoci nauczyciela i ucznia. Tak metod jest blended learning,o ktrym wicej mona dowiedzie si w nowym szkoleniu online Akademii PARP. Blended learning,czyli szkolenia mieszane,oznacza integracj rnych form uczenia.Zwykle rozumie si przez to poczenie tradycyjnego uczenia „w klasie” z uczeniem przez Internet. Na blended learning mog skada si jednak bardzo rne formy szkoleniowe, np. szkolenie synchroniczne i asynchroniczne przez Internet, czy uczenie spoecznociowe – mwi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds.szkole w Akademii PARP.
„Blended learning” to szkolenie adresowane do pracownikw i przedsibiorcw z MSP,rwnie do samych trenerw. Ma na celu uwiadomienie uczestnikom, jak wane s nowe metody organizacji uczenia. Tak by mona byo czy nauk z prac, stale podnosi kompetencje zawodowe i korzysta z dowiadcze kolegw. A dobrze wyszkolona kadra to jeden z warunkw sukcesu firmy –dodaje Aneta Grzyb-Hejduk z Akademii PARP. Obecnie na portalu Akademii PARP udostpniono cztery moduy szkolenia „Blended learning”, w tym 3 moduy elearning oraz 1 bdcy praktycznym wykorzystaniem metody WebQuest.Uczestnicy dowiedz si, czym jest blended learning. Zdobd umiejtno zaplanowania i doboru metod szkolenia, a take dowiedz si czym jest uczenie spoecznociowe. Pozostae moduy szkolenia bd dostpne jeszcze w listopadzie. Uczestnicy znajd w nich wiadomoci na temat przygotowania i doboru treci w szkoleniach. Nabd praktyczn umiejtno przygotowania materiaw dydaktycznych do Internetu. Poznaj metody przeprowadzania
szkole i zaplanuj wasn spoeczno szkoleniow.„Blended learning” to ju 35 szkolenie Akademii PARP. Wszystkie szkolenia s dostpne pod adresem: www.akademiaparp.gov.pl.Wszyscy przedsibiorcy i pracownicy sektora MSP oraz osoby planujce rozpoczcie wasnej dziaalnoci gospodarczej mog podj bezpatn nauk. Wiedza zdobyta w szkoleniach elearningowych potwierdzana jest certyfikatem. Wicej informacji:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
Infolinia 801444 MSP(czyli 801444677)

Mae firmy szkol si!
Dziki uczestnictwie w szkoleniach polskie firmy MSP buduj swoj przewag konkurencyjn na rynku, a wykwalifikowani pracownicy zapewniaj wymierne zyski.
Z bada MillwardBrown SMG/KRC z 2012 roku wynika, Ŝe ponad 86 proc. maych i rednich firm w Polsce przeszkolio pracownikw w ostatnich dwch latach. Przedsibiorcy wysyaj swoich pracownikw nie tylko na szkolenia obowizkowe, ale i podnoszce kompetencje zawodowe.
Najwicej w swj zesp inwestuj rednie firmy - az 98 proc. Wrd maych firm na szkolenia zdecydowao si 80 proc. – Wiksze firmy mog sobie pozwoli na znaczne wydatki na polityk szkoleniow. Mniejsze maj ograniczone budzety i dotkliwiej odczuwaj zmiany na rynku, dlatego nie zawsze ma firm sta na finansowanie szkole dla pracownikw – mwi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkole w Akademii PARP.
Jak zatem pracownicy maych przedsibiorstw mog doskonali si zawodowo? Odpowiedzi mog by szkolenia finansowane ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego. Co pita polska maa lub rednia firma szkoli swoich pracownikw dziki dofinansowaniu z EFS. Pozostaje tylko pytanie – jak szuka odpowiednich szkole, ktre pomog w rozwoju pracownikw i podnios ich kwalifikacje zawodowe?
Idealnym rozwizaniem dla pracownikw maych firm s szkolenia przez Internet. Duze firmy korzystaj z nich juz od lat. E-learning jest mdr inwestycj, jednak wdrozenie tej metody nauki moze zwrci si dopiero przy wikszej liczbie uczestnikw, a wic w duzych przedsibiorstwach.
Pracownicy mniejszych firm mog korzysta z projektw otwartych, np. z Akademii PARP, w ktrej szkolenia dostosowane s wanie do potrzeb maych i rednich firm.
E-learning powinien dawa wolno wyboru materiau szkoleniowego. – Uczestnicy maj mozliwo
tworzenia ciezek edukacyjnych. Z wybranych moduw komponuj wasne szkolenia, udostpniaj je
znajomym lub wsppracownikom i ucz si wsplnie – dodaje Aneta Grzyb-Hejduk.
Internetowe szkolenia w Akademii PARP, dostpne na portalu www.akademiaparp.gov.pl, podzielone
s na pi zakresw tematycznych: finansowo-prawny, zarzdzanie strategiczne i operacyjne,
umiejtnoci menadzerskie i osobiste, marketing i sprzedaz oraz wiedza oglna i otoczenie biznesu.
Wszyscy przedsibiorcy i pracownicy sektora MSP oraz osoby planujce rozpoczcie wasnej dziaalnoci gospodarczej mog podj bezpatn nauk.
Wicej informacji:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
Infolinia 801 444 MSP (czyli 0-801 444 677)


Zarzd Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o moliwoci skadania za porednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania Dorzecza Zgowiczki wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania „Wdraanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadajcych warunkom przyznania pomocy dla dziaania „Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw” objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.

Zaczniki

 

Nowe szkolenie na wiosn: „Umiejtnoci interpersonalne”

Rok temu Akademia PARP uruchomia szkolenie z umiejtnoci osobistych, a wiosn 2012 zaprasza do rozwijania umiejtnoci interpersonalnych. Akademia PARP ma dla Ciebie ca gar dobrych wiadomoci!

Pierwsza dobra wiadomo: do poprawienia umiejtnoci interpersonalnych potrzeba mniej samozaparcia ni do zmiany diety, nauki taca czy uprawiania sportu, opanowania nowego jzyka
czy nawet sztuki origami.

Druga dobra wiadomo: w przeciwiestwie do nauki origami, umiejtnoci interpersonalne na pewno przydadz Ci si w pracy! Chyba e pracujesz w jednoosobowej latarni morskiej, gdzie moe by dokadnie odwrotnie.

Trzecia dobra wiadomo: zdobywanie umiejtnoci interpersonalnych to sama przyjemno, nawet jeli nawizywanie kontaktw to dla Ciebie koszmar...

Czwarta dobra wiadomo: w Akademii PARP moesz ju korzysta ze wszystkich moduw szkolenia „Umiejtnoci interpersonalne”. Dowiesz si jak nawizywa kontakty, czym jest empatia
oraz asertywno. Nowe, wanie udostpnione moduy rozwijaj umiejtnoci komunikacji,
pracy zespoowej oraz rozwizywania konfliktw

Pita dobra wiadomo: to nie wszystko!. „Umiejtnoci interpersonalne” to szkolenie blended,
dlatego w programie znajdzie si dodatkowo modu Webquest, powicony sztuce wypowiedzi
oraz opcjonalny warsztat umiejtnoci komunikacyjnych.

Moduy szkolenia:
Modu 1. Nawizanie kontaktu
Modu 2. Empatia
Modu 3. Asertywno
Modu 4. Komunikacja
Modu 5. Praca zespoowa
Modu 6. Konflikt
Modu 7. Sztuka wypowiedzi. Webquest
Modu 8. Warsztat umiejtnoci komunikacyjnych
 „Umiejtnoci interpersonalne” to ju 33. szkolenie e-learning na portalu szkoleniowym Akademii PARP. Akademia PARP zapewnia przedsibiorcom i pracownikom mikro, maych i rednich firm bezpatny dostp do praktycznej wiedzy biznesowej na wiatowym poziome, dostosowanej do polskich realiw. Szkolenia Akademii PARP podzielone s na  pi zakresw tematycznych: finansowo-prawny, zarzdzanie strategiczne i operacyjne, umiejtnoci menaderskie i osobiste, marketing i sprzeda
oraz wiedza oglna i otoczenie biznesu.

Wicej informacji:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
Infolinia 801 444 MSP (czyli 801 444 677)

Umiejtnoci interpersonalne teraz w Akademii PARP!

Znany psycholog Elliot Aronson  w jednej ze swoich ksiek napisa: „Niewane,
sam czy w obecnoci innych, jeste zawsze istot spoeczn. Wiesz o tym, nawet niewiadomie, e jeste czci wikszej, interaktywnej sieci skadajcej si z osb,
ktre ksztatuj twoje myli, uczucia i zachowanie”. Umiejtnoci interpersonalne s kluczowe w yciu kadego czowieka. Akademia PARP wanie udostpnia nowe szkolenie e-learningowe na ten temat.

Szkolenie internetowe Akademii PARP „Umiejtnoci interpersonalne” obejmuje zagadnienia z zakresu nawizywania kontaktu, empatii, asertywnoci, komunikacji, pracy zespoowej i konfliktu. – Tego typu umiejtnoci nie uczy si w szkole ani na studiach, wikszo z nich nabywamy sami,
poprzez dowiadczenie oraz obserwacj zachowa innych – mwi Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert
ds. szkole w Akademii PARP. Szkolenie przedstawia umiejtnoci przydatne w yciu zawodowym,
ale z powodzeniem mona wykorzysta je te w yciu codziennym.

Szkolenie skada si z szeciu moduw e-learning oraz WebQuestu i warsztatu. Adresowane jest
do przedsibiorcw i pracownikw mikro, maych i rednich firm. Na portalu szkoleniowym www.akademiaparp.gov.pl znajduj si trzy pierwsze moduy tego szkolenia. Kolejne bd dostpne
w maju.

W pierwszym module uczestnicy dowiedz si jak nawizywa kontakty. Po jego ukoczeniu przedsibiorcy bd umieli wyjani znaczenie nawizywania kontaktw interpersonalnych
oraz okreli, jakie czynniki sprzyjaj udanej konwersacji, a jakie utrudniaj.

Co to jest empatia? Czym empatia nie jest? Czy empatii mona si nauczy? Opowiedzi na te pytanie znajduj si w drugim module szkolenia „Umiejtnoci interpersonalne”.

Asertywno to temat, ktry poruszono w trzecim module. Dziki wiedzy zdobytej w tej czci szkolenia, uczestnicy nabd umiejtnoci ksztatowania asertywnej postawy poprzez asertywne formuowanie wasnych myli i uczu oraz egzekwowania wasnych praw.

Kolejne moduy szkolenia on-line „Umiejtnoci interpersonalne” Akademia PARP udostpni w maju. Druga cz szkolenia bdzie przestawia zagadnienia z komunikacji, pracy zespoowej oraz radzenia sobie z konfliktem.
„Umiejtnoci interpersonalne” to ju 33. szkolenie e-learning na portalu szkoleniowym Akademii PARP. Akademia PARP zapewnia przedsibiorcom i pracownikom mikro, maych i rednich firm bezpatny dostp do praktycznej wiedzy biznesowej na wiatowym poziome, dostosowanej do polskich realiw. Szkolenia Akademii PARP podzielone s na  pi zakresw tematycznych: finansowo-prawny, zarzdzanie strategiczne i operacyjne, umiejtnoci menaderskie i osobiste, marketing i sprzeda
oraz wiedza oglna i otoczenie biznesu.

Wicej informacji:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
Infolinia 801 444 MSP (czyli 801 444 677)

Zorganizuj swoje biuro na co dzie! 
Szkolenie blended „Profesjonalny sekretariat”.

Czy wiesz jak zorganizowa spotkanie biznesowe, dobrze wypa w subowym kontakcie z cudzoziemcami – osobistym, mailowym i telefonicznym? Moe prowadzisz dziaalno samodzielnie i nawa codziennych obowizkw sprawia, e masz ochot wyczy cigle dzwonicy telefon albo zrzuci t prac na kogo innego? A moe po prostu... nudzisz si, czekajc za nowe zajcie w sekretariacie? Pierwsze szkolenie blended learning w portalu Akademii PARP „Profesjonalny sekretariat” to gratka dla wszystkich, ktrzy powinni docenia porzdek w organizacji biura, czyli pracownikw sekretariatu, asystentw,
a nawet samych szefw!

Blended learning oznacza poczenie szkolenia e-learningowego i innych aktywnoci, w tym zaj stacjonarnych. W szkoleniu Akademii PARP „Profesjonalny sekretariat” znajdziesz sze moduw
e-learningowych, a dodatkowo modu pracy grupowej WebQuest i warsztat stacjonarny na koniec:

Modu 1. Nowoczesny sekretariat
Modu 2. Organizacja pracy sekretariatu
Modu 3. Komunikacja
Modu 4. Rozmowy telefoniczne
Modu 5. Korespondencja
Modu 6. Wizerunek wasny w pracy
Modu 7. Jak dotrze do informacji? Webquest
Modu 8. Jak przekaza informacje? Warsztat komunikacji

W trzech moduach (Komunikacja, Rozmowy telefoniczne i Korespondencja) znalazy si lekcje
z elementami komunikacji w jzyku angielskim. Uczestnicy, ktrzy ukocz moduy e-learningowe, mog wzi udzia w dodatkowych dwch moduach. Modu sidmy jest oparty na nowoczesnej formie dydaktycznej - projektowym WebQuecie, doskonalcym umiejtno praktycznego wyszukiwania informacji w Internecie. Metoda WebQuest wykorzystuje prac grupow, ocenian przez eksperta,
a take realizuje znakomit zasad efektywnego uczenia siebie poprzez uczenie innych. Modu smy
to stacjonarny warsztat w Warszawie sucy budowie indywidualnych umiejtnoci komunikacyjnych.

Praktyczne i potrzebne szkolenie „Profesjonalny sekretariat” polecamy nie tylko osobom zatrudnionym w sekretariatach i na stanowiskach asystenta/menedera biura. To wietne szkolenie organizacyjne pomaga wprowadzi porzdek w korespondencji, obsudze kontaktw i procesach administracyjnych na kadym stanowisku biurowym!

 
Przykadowy ekran ze szkolenia "Profesjonalny sekretariat"

Akademia PARP to portal edukacyjny dajcy nieograniczony dostp do wiedzy biznesowej. 32 szkolenia on-line s dostpne na www.akademiaparp.gov.pl. Wszyscy pracownicy sektora MSP oraz osoby planujce rozpoczcie wasnej dziaalnoci gospodarczej mog podj bezpatn nauk. Zdobyta wiedza potwierdzana jest certyfikatem.

Wicej informacji:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
Infolinia 0-801 444 MSP (czyli 0-801 444 677)

Ekologia czy ekonomia?

Czy mae firmy powinny zwraca uwag na dziaania proekologiczne? Czy firma moe odnosi realne korzyci z takich dziaa?

Nic bardziej nie zachci maych przedsibiorcw do dziaa proekologicznych ni wiadomo,
e mog na tym zyska. Jak prowadzi firm i dba o rodowisko, aby uzyska realne korzyci? Mona si tego dowiedzie z nowego szkolenia internetowego w Akademii PARP „Ekologiczny biznes”. Szkolenie skada si z siedmiu moduw e-learning, moduu webquest oraz warsztatowego.

- Ekologiczne prowadzenie biznesu stawia przed przedsibiorcami konkretne wymagania. Obecnie takie podejcie to nie tylko presja cywilizacyjna, ale take konkretne zapisy w prawie. Niestety wiele firm nadal nie wie, jak dziaa na rzecz ochrony rodowiska, a jednoczenie zaoszczdzi.
Dla wszystkich, ktrzy chc si dowiedzie jak obniy koszty zwizane z gospodarowaniem odpadami i zanieczyszczeniami wanie udostpnilimy nowe szkolenie „Ekologiczny biznes” – mwi
Aneta Grzyb-Hejduk, ekspert ds. szkole Akademii PARP.

Dziaania ekologiczne mog przynosi oszczdnoci - przedsibiorstwo segregujce odpady paci mniej za ich wywz. Ten kto emituje mniej zanieczyszcze do rodowiska, te zapaci mniej. Bycie ekologicznym to bycie ekonomicznym. Dbao o zmniejszenie emisji odpadw do rodowiska obnia koszty funkcjonowania przedsibiorstwa.

Wysokie koszty dostosowania si do ekologicznego podejcia small biznesu to mit. - Wiele zachowa pozornie ekologicznych czy bdw popenianych przez firmy, mona unikn. le pojmowana oszczdno czy niesprawne urzdzenia powoduj, e koszty rosn, podczas gdy rozwizania proekologiczne mog przynosi oszczdnoci – mwi Aneta Grzyb-Hejduk.

Szkolenie Akademii PARP „Ekologiczny biznes” skierowane jest do wszystkich firm, ktre chc dowiedzie si, jakie normy i regulacje rodowiskowe je obowizuj. Dostpne s ju cztery pierwsze moduy szkolenia. Z moduu pierwszego dowiemy si o podstawowych zagadnieniach zwizanych
z obowizkami firmy w zakresie ochrony rodowiska. Jakie korzyci moe przynie proekologiczne prowadzenie przedsibiorstwa, to temat moduu drugiego. Dowiemy si take, jak budowa pozytywny wizerunek firmy oraz, jak pozyska fundusze na cele ekologiczne.

Kolejny modu jest wany dla kadej firmy, gdy dotyczy gospodarki odpadami. Dowiemy si,
jak w wietle prawa segregowa i utylizowa odpady. Nauczymy si, jak przygotowa plan gospodarowania i minimalizowania ich iloci, a take jak zbiera dokumentacj i si z niej rozlicza. Produkty i opakowania to temat moduu czwartego.

Na portalu www.akademiaparp.gov.pl mona podnosi kwalifikacje zawodowe, uczestniczc
w 32 szkoleniach w piciu zakresach tematycznych: finansowo-prawnym, zarzdzanie strategiczne
i operacyjne, umiejtnoci menederskie i osobiste, marketing i sprzeda oraz wiedza oglna
i otoczenie biznesu. Wszyscy przedsibiorcy i pracownicy sektora MSP oraz osoby planujce rozpoczcie wasnej dziaalnoci gospodarczej mog podj bezpatn nauk.

Wicej informacji:
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy
Infolinia 801 444 MSP (czyli 801 444 677)


Kontakt:

www.akademiaparp.gov.pl

Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, wcz obsug JavaScript w przegldarce, by go zobaczy

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000