Dzisiaj imieniny obchodz: Albert, Alberta, Albertyna, Artur, Artus, Idalia, Leopold, Leopoldyna, Przybygniew, Roger
15.11.2018.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Akty prawne
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Charakterystyka dziaki (Przemysowa) PDF Drukuj Email
25.02.2015.

Pooenie

Location


Nazwa lokalizacji

87-880 Brze Kuj.
ul. Przemysowa

Miasto / Gmina

Brze Kujawski

Powiat

Wocawek

Wojewdztwo

Kujawsko-Pomorskie

Powierzchnia nieruchomoci

Maksymalna dostpna powierzchnia (w jednym kawaku) ha

18,7855 ha

I
10, 0460 ha- uytkownik wieczysty  Krajowa Spka Cukrowa
dz. 27/21 – 5,9344 ha
dz. 588 – 4,1116
II
8,7395 ha - uytkownik wieczysty Gmina Brze Kujawski
dz.27/9 – 3,2710 ha
dz. 27/10 – 5,4685 ha

Ksztat dziaki

Nieregularny

Moliwoci powikszenia terenu (krtki opis)

Tak

Informacje dotyczce nieruchomoci

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 

wczajc 23% VAT

Tereny gminy Brze Kujawski –
dz. 27/10 –7,38 z
dz.27/9 – 9,47 z
Tereny KSC – zgodnie z ustaleniami KSC.

Waciciel / waciciele

Krajowa Spka Cukrowa
Gmina Brze Kujawski

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Tak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

B-3 PBS-ZP – teren z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i urzdzenia produkcyjne, bazy, skady materiaw z pasem zieleni izolacyjnej

B-2 BPS – teren z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i urzdzenia produkcyjne, bazy, skady materiaw.
B-1-ZP/Kx – teren z przeznaczeniem podstawowym pod ziele parkow z cigiem pieszym

Charakterystyka dziaki

Klasa gruntw wraz z powierzchni ha

Grunty pooone s w granicach administracyjnych miasta dz. 27/9 - teren zurbanizowany, niezabudowany  Bp-3,2710 ha dz. 27/10 - teren zurbanizowany, niezabudowany Bp- 0,4983 ha, RII-2,4693 ha, RIIIa 1,2331 ha, RIIIb-0,9632 ha, RIVa-0,3046 ha
dz.27/14 – Ba – 2,5386 ha
dz.27/15 – Ba – 2,8057 ha
dz. 27/17 – Ba – 1,0084 ha
dz. 27/19 – czciowo zabudowana Ba-0,1736 ha, Bp- 0,0651 ha
dz. 27/20 – teren zurbanizowany, czciowo zabudowany RII – 0,4391ha, Ba – 0,1811ha, Bp -4,5935
dz.27/21- czciowo zabudowana, RII – 0,0095ha, Ba-0,5738 ha, Bp-5,3511 ha
dz. 588 - Ba-1,4320 ha, Bp – 2,6796 ha

Rnica poziomw terenu m

Teren paski

Obecne uytkowanie


Zanieczyszczenia wd powierzchniowych i gruntowych (T/N)

Brak danych

Poziom wd gruntowych m

Brak danych

Czy byy prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)

Brak danych

Ryzyko wystpienia zala lub obsuni terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

N

Przeszkody wystpujce na powierzchni terenu (T/N)

Linia energetyczna

Istniejce ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Czciowe

Poczenia transportowe 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szeroko)

- droga powiatowa nr 2614C o nawierzchni asfaltowej
- droga gminna czca drog wojewdzk 268 Brzezie-Brze Kuj z drog powiatow
- droga wojewdzka nr 268 Brzezie – Brze Kujawski

Autostrada / droga krajowa km

Do wza autostrady w Pikutkowie – 5 km
Droga krajowa nr “91” – 12 km
Droga krajowa nr “62” – 1,8 km
Droga wojewdzka 268 Brzezie – Brze Kujawski -1 km

Porty rzeczne i morskie w odlegoci do 200 km

Gdaska - 196

Kolej km

Wocawek 15 km

Bocznica kolejowa km

Wocawek 15 km

Najblisze lotnisko midzynarodowe km

Bydgoszcz– 96 km

Warszawa- 165 km

Najblisze miasto wojewdzkie km

Bydgoszcz – 96 km

Istniejca infrastruktura

Elektryczno na terenie (T/N)

N ( dziaka gminna)
T ( dziaka KSC )

 • Odlego przycza od granicy terenu

5-10m ( dziaka gminna)

 • Napicie

Wg warunkw Energa operator

 • Dostpna moc

Wg warunkw energa operator

Gaz na terenie (T/N)

N ( dziaka gminna)

 • Odlego przycza od granicy dziaki

500 m. W odlegoci 1,5 m stacja rozdzielcza gazu

 • Warto kaloryczna

Dane w PSG

 • rednica rury

Dane w PSG

 • Dostpna objto

Dane w PSG

Woda na terenie (T/N)

N dziaka gminna
T- teren KSC

 • Odlego przycza od granicy terenu

10m ( dziaka gminna)

 • Dostpna objto

W/g zapotrzebowania

Kanalizacja na terenie (T/N)

N ( dziaka gminy)
T ( dziaka Cukrowni)

 • Odlego przycza od granicy terenu

5-10m ( dziaka gminna )

 • Dostpna objto

W/ zapotrzebowania

Oczyszczalnia ciekw na terenie bd w bezporednim ssiedztwie

Oczyszczalnia gminna w odlegoci 1km

Telefony (T/N)

N ( dziaka gminna)
T ( dziaka Cukrowni)

 • Odlego przycza od granicy terenu

10 m ( dziaka gminna)

Uwagi

Teren bdcy wasnoci Krajowej Spki Cukrowej to obszar po zlikwidowanej Cukrowni. Teren jest w peni zabezpieczony w infrastruktur techniczn .Cay obszar objty jest patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny gminne otrzymay prestiowe wyrnienie w konkursie „Grunt na Medal” w roku 2012.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000