Dzisiaj imieniny obchodz: Anatol, Edmund, Feliks, Jeron, Oktawiusz, Sdzimir
20.11.2017.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Dla niesyszcych
Wnioski do pobrania
Jak zaatwi spraw
Skrzynka Podawcza
Status sprawy
Informacje nieudostpnione
Akty prawne
Gospodarka odpadami
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Charakterystyka dziaki (Przemysowa) PDF Drukuj Email
25.02.2015.

Pooenie

Location


Nazwa lokalizacji

87-880 Brze Kuj.
ul. Przemysowa

Miasto / Gmina

Brze Kujawski

Powiat

Wocawek

Wojewdztwo

Kujawsko-Pomorskie

Powierzchnia nieruchomoci

Maksymalna dostpna powierzchnia (w jednym kawaku) ha

18,7855 ha

I
10, 0460 ha- uytkownik wieczysty  Krajowa Spka Cukrowa
dz. 27/21 – 5,9344 ha
dz. 588 – 4,1116
II
8,7395 ha - uytkownik wieczysty Gmina Brze Kujawski
dz.27/9 – 3,2710 ha
dz. 27/10 – 5,4685 ha

Ksztat dziaki

Nieregularny

Moliwoci powikszenia terenu (krtki opis)

Tak

Informacje dotyczce nieruchomoci

Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 

wczajc 23% VAT

Tereny gminy Brze Kujawski –
dz. 27/10 –7,38 z
dz.27/9 – 9,47 z
Tereny KSC – zgodnie z ustaleniami KSC.

Waciciel / waciciele

Krajowa Spka Cukrowa
Gmina Brze Kujawski

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Tak

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

B-3 PBS-ZP – teren z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i urzdzenia produkcyjne, bazy, skady materiaw z pasem zieleni izolacyjnej

B-2 BPS – teren z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty i urzdzenia produkcyjne, bazy, skady materiaw.
B-1-ZP/Kx – teren z przeznaczeniem podstawowym pod ziele parkow z cigiem pieszym

Charakterystyka dziaki

Klasa gruntw wraz z powierzchni ha

Grunty pooone s w granicach administracyjnych miasta dz. 27/9 - teren zurbanizowany, niezabudowany  Bp-3,2710 ha dz. 27/10 - teren zurbanizowany, niezabudowany Bp- 0,4983 ha, RII-2,4693 ha, RIIIa 1,2331 ha, RIIIb-0,9632 ha, RIVa-0,3046 ha
dz.27/14 – Ba – 2,5386 ha
dz.27/15 – Ba – 2,8057 ha
dz. 27/17 – Ba – 1,0084 ha
dz. 27/19 – czciowo zabudowana Ba-0,1736 ha, Bp- 0,0651 ha
dz. 27/20 – teren zurbanizowany, czciowo zabudowany RII – 0,4391ha, Ba – 0,1811ha, Bp -4,5935
dz.27/21- czciowo zabudowana, RII – 0,0095ha, Ba-0,5738 ha, Bp-5,3511 ha
dz. 588 - Ba-1,4320 ha, Bp – 2,6796 ha

Rnica poziomw terenu m

Teren paski

Obecne uytkowanie


Zanieczyszczenia wd powierzchniowych i gruntowych (T/N)

Brak danych

Poziom wd gruntowych m

Brak danych

Czy byy prowadzone badania geologiczne terenu (T/N)

Brak danych

Ryzyko wystpienia zala lub obsuni terenu (T/N)

N

Przeszkody podziemne (T/N)

N

Przeszkody wystpujce na powierzchni terenu (T/N)

Linia energetyczna

Istniejce ograniczenia ekologiczne (T/N)

N

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Czciowe

Poczenia transportowe 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szeroko)

- droga powiatowa nr 2614C o nawierzchni asfaltowej
- droga gminna czca drog wojewdzk 268 Brzezie-Brze Kuj z drog powiatow
- droga wojewdzka nr 268 Brzezie – Brze Kujawski

Autostrada / droga krajowa km

Do wza autostrady w Pikutkowie – 5 km
Droga krajowa nr “91” – 12 km
Droga krajowa nr “62” – 1,8 km
Droga wojewdzka 268 Brzezie – Brze Kujawski -1 km

Porty rzeczne i morskie w odlegoci do 200 km

Gdaska - 196

Kolej km

Wocawek 15 km

Bocznica kolejowa km

Wocawek 15 km

Najblisze lotnisko midzynarodowe km

Bydgoszcz– 96 km

Warszawa- 165 km

Najblisze miasto wojewdzkie km

Bydgoszcz – 96 km

Istniejca infrastruktura

Elektryczno na terenie (T/N)

N ( dziaka gminna)
T ( dziaka KSC )

 • Odlego przycza od granicy terenu

5-10m ( dziaka gminna)

 • Napicie

Wg warunkw Energa operator

 • Dostpna moc

Wg warunkw energa operator

Gaz na terenie (T/N)

N ( dziaka gminna)

 • Odlego przycza od granicy dziaki

500 m. W odlegoci 1,5 m stacja rozdzielcza gazu

 • Warto kaloryczna

Dane w PSG

 • rednica rury

Dane w PSG

 • Dostpna objto

Dane w PSG

Woda na terenie (T/N)

N dziaka gminna
T- teren KSC

 • Odlego przycza od granicy terenu

10m ( dziaka gminna)

 • Dostpna objto

W/g zapotrzebowania

Kanalizacja na terenie (T/N)

N ( dziaka gminy)
T ( dziaka Cukrowni)

 • Odlego przycza od granicy terenu

5-10m ( dziaka gminna )

 • Dostpna objto

W/ zapotrzebowania

Oczyszczalnia ciekw na terenie bd w bezporednim ssiedztwie

Oczyszczalnia gminna w odlegoci 1km

Telefony (T/N)

N ( dziaka gminna)
T ( dziaka Cukrowni)

 • Odlego przycza od granicy terenu

10 m ( dziaka gminna)

Uwagi

Teren bdcy wasnoci Krajowej Spki Cukrowej to obszar po zlikwidowanej Cukrowni. Teren jest w peni zabezpieczony w infrastruktur techniczn .Cay obszar objty jest patronatem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Tereny gminne otrzymay prestiowe wyrnienie w konkursie „Grunt na Medal” w roku 2012.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000