Dzisiaj imieniny obchodz: Ignacy, Iga, Ignacja, egota, Jan, Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor, Wocisaw
23.10.2018.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Akty prawne
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Charakterystyka dziaki (Krakowska) PDF Drukuj Email
25.02.2015.
Ogoszenie - dwunasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

Ogoszenie - trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 08 – 08 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 596/11 o pow. 2,71 ha 18 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

Pooenie


 

Nazwa lokalizacji

ul. Krakowska
Brze Kujawski

Miasto / Gmina

Gmina Brze Kujawski

Powiat

Wocawski

Wojewdztwo

Kujawsko-Pomorskie

Powierzchnia nieruchomoci


Maksymalna dostpna powierzchnia (w jednym kawaku) ha 

 

3,2931 ha:

I) 0,5813
dz. nr 596/8 – 0,5136 ha
dz.nr 596/9 – 0,0677 ha
II) 2,7118
dz. nr 596/11 – 2,7118

Ksztat dziaki

Prostoktne

Informacje dotyczce nieruchomoci


Orientacyjna cena gruntu

Dane z ostatniego przetargu / cena wywoawcza/
596/8 – 53 000 z
569/9 – 10 000 z

Waciciel / waciciele

 I)
596/8 – wasno Skarb Pastwa
Gmina Brze Kujawski – uytkownik wieczysty (08.08.2089)
596/9– wasno Gmina Brze Kujawski
II)
Dziaka
2,7118 ha stanowi wasno:
wasno Skarbu Pastwa ( gmina Brze Kujawski – uytkownik wieczysty)


Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z obowizujcym do 31.12.2002 r miejscowym planem oglnym zagospodarowania przestrzennego dziaki przeznaczone byy jako tereny produkcyjno-usugowe. W chwili obecnej dla powyszego obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje moliwo zabudowy terenu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez tutejszy organ.

Charakterystyka dziaki

 

Klasa gruntw wraz z powierzchni haI)

W rejestrze geodezyjnym dziaki opisana jako teren zurbanizowany niezabudowany

596/8: Bp- 0,5136 ha
596/9 Bp – 0,0677
596/11 – Bp-2,6424, N- 0,0694

Rnica poziomw terenu m

Teren paski

Zanieczyszczenia wd powierzchniowych i gruntowych (T/N)

N

Poziom wd gruntowych m

N

Czy byy prowadzone badania geologiczne

terenu (T/N)

Brak danych

Ryzyko wystpienia zala lub obsuni terenu (T/N)

Brak danych

Przeszkody podziemne (T/N)

Brak

Przeszkody wystpujce na powierzchni terenu (T/N)

Linia energetyczna redniego napicia

Istniejce ograniczenia ekologiczne (T/N)

Nie

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Nie

Poczenia transportowe 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szeroko)

Publiczna droga powiatowa nr 2911

Autostrada / droga krajowa km

Autostrada A1 – do wza 7 km
Droga krajowa 62 – 2km

Porty rzeczne i morskie w odlegoci do 200 km

Gdask - 196 km

Kolej km

Wocawek – ok.12 km

Bocznica kolejowa km

Wocawek – ok. 12 km

Najblisze lotnisko midzynarodowe km

Bydgoszcz – 96 km
Warszawa - 165 km

Najblisze miasto wojewdzkie km

Bydgoszcz 96 km

Istniejca infrastruktura

 


Elektryczno na terenie (T/N)

Tak

 • Odlego przycza od granicy terenu

Wg uzgodnie z Energa Operator

 • Napicie

15kV-110kV

 • Dostpna moc

Dane Energa Operator

Gaz na terenie (T/N)

Nie
 • Odlego przycza od granicy dziaki

2 km


 • Warto kaloryczna

Dane w PSG

 • rednica rury

 

Dane w PSG

 • Dostpna objto

 

Dane w PSG

Woda na terenie (T/N)

Tak

 • Odlego przycza od granicy terenu


-

 • Dostpna objto

Zapewniajca potrzeby inwestora

Kanalizacja na terenie (T/N)

Tak

 • Odlego przycza od granicy terenu

-

 • Dostpna objto

Tak zapewniajca potrzeby inwestora

Oczyszczalnia ciekw na terenie bd
w bezporednim ssiedztwie

Nie

Telefony (T/N)

Tak

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000