Dzisiaj imieniny obchodz: Anatol, Edmund, Feliks, Jeron, Oktawiusz, Sdzimir
20.11.2017.AKTUALNOCI BIP

Rada Miejska
Komisje Rady Miejskiej
Burmistrz
Zastpca Burmistrza
Sekretarz
Skarbnik
Jednostki organizacyjne
Owiadczenia majtkowe
Nasza gmina
O nas
Soectwa
Statystyka
 
Prawo miejscowe
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Uchway Rady Miejskiej
Protokoy
Zarzdzenia Burmistrza
Podatki i opaty
Strategia rozwoju
Statut Uzdrowiska
 
Inwestycje
Tereny inwestycyjne
Przetargi
Zagospodarowanie przestrzenne
Ochrona rodowiska
Wykaz danych o rodowisku
 
Finanse
Budet 2012
Budet 2013
Budet 2014
Budet 2015
 
Dla Interesanta
Kontakt
Dla niesyszcych
Wnioski do pobrania
Jak zaatwi spraw
Skrzynka Podawcza
Status sprawy
Informacje nieudostpnione
Akty prawne
Gospodarka odpadami
Referendum
Wybory do sejmu i senatu
 
Instrukcja obsugi
Redakcja biuletynu
 

Advertisement
Charakterystyka dziaki (Krakowska) PDF Drukuj Email
25.02.2015.
Ogoszenie - dwunasty nieograniczony przetarg ustny na sprzeda nieruchomoci niezabudowanej o pow. oglnej 0,58 ha 13 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

Ogoszenie - trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzeda prawa uytkowania wieczystego do 08 – 08 – 2089 roku niezabudowanej nieruchomoci oznaczonej geodezyjnie nr 596/11 o pow. 2,71 ha 18 m2 znajdujcej si w Brzeciu Kuj. przy ul. Krakowskiej 118

Pooenie


 

Nazwa lokalizacji

ul. Krakowska
Brze Kujawski

Miasto / Gmina

Gmina Brze Kujawski

Powiat

Wocawski

Wojewdztwo

Kujawsko-Pomorskie

Powierzchnia nieruchomoci


Maksymalna dostpna powierzchnia (w jednym kawaku) ha 

 

3,2931 ha:

I) 0,5813
dz. nr 596/8 – 0,5136 ha
dz.nr 596/9 – 0,0677 ha
II) 2,7118
dz. nr 596/11 – 2,7118

Ksztat dziaki

Prostoktne

Informacje dotyczce nieruchomoci


Orientacyjna cena gruntu

Dane z ostatniego przetargu / cena wywoawcza/
596/8 – 53 000 z
569/9 – 10 000 z

Waciciel / waciciele

 I)
596/8 – wasno Skarb Pastwa
Gmina Brze Kujawski – uytkownik wieczysty (08.08.2089)
596/9– wasno Gmina Brze Kujawski
II)
Dziaka
2,7118 ha stanowi wasno:
wasno Skarbu Pastwa ( gmina Brze Kujawski – uytkownik wieczysty)


Plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z obowizujcym do 31.12.2002 r miejscowym planem oglnym zagospodarowania przestrzennego dziaki przeznaczone byy jako tereny produkcyjno-usugowe. W chwili obecnej dla powyszego obszaru nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Istnieje moliwo zabudowy terenu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez tutejszy organ.

Charakterystyka dziaki

 

Klasa gruntw wraz z powierzchni haI)

W rejestrze geodezyjnym dziaki opisana jako teren zurbanizowany niezabudowany

596/8: Bp- 0,5136 ha
596/9 Bp – 0,0677
596/11 – Bp-2,6424, N- 0,0694

Rnica poziomw terenu m

Teren paski

Zanieczyszczenia wd powierzchniowych i gruntowych (T/N)

N

Poziom wd gruntowych m

N

Czy byy prowadzone badania geologiczne

terenu (T/N)

Brak danych

Ryzyko wystpienia zala lub obsuni terenu (T/N)

Brak danych

Przeszkody podziemne (T/N)

Brak

Przeszkody wystpujce na powierzchni terenu (T/N)

Linia energetyczna redniego napicia

Istniejce ograniczenia ekologiczne (T/N)

Nie

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

Nie

Poczenia transportowe 

 

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi i jej szeroko)

Publiczna droga powiatowa nr 2911

Autostrada / droga krajowa km

Autostrada A1 – do wza 7 km
Droga krajowa 62 – 2km

Porty rzeczne i morskie w odlegoci do 200 km

Gdask - 196 km

Kolej km

Wocawek – ok.12 km

Bocznica kolejowa km

Wocawek – ok. 12 km

Najblisze lotnisko midzynarodowe km

Bydgoszcz – 96 km
Warszawa - 165 km

Najblisze miasto wojewdzkie km

Bydgoszcz 96 km

Istniejca infrastruktura

 


Elektryczno na terenie (T/N)

Tak

 • Odlego przycza od granicy terenu

Wg uzgodnie z Energa Operator

 • Napicie

15kV-110kV

 • Dostpna moc

Dane Energa Operator

Gaz na terenie (T/N)

Nie
 • Odlego przycza od granicy dziaki

2 km


 • Warto kaloryczna

Dane w PSG

 • rednica rury

 

Dane w PSG

 • Dostpna objto

 

Dane w PSG

Woda na terenie (T/N)

Tak

 • Odlego przycza od granicy terenu


-

 • Dostpna objto

Zapewniajca potrzeby inwestora

Kanalizacja na terenie (T/N)

Tak

 • Odlego przycza od granicy terenu

-

 • Dostpna objto

Tak zapewniajca potrzeby inwestora

Oczyszczalnia ciekw na terenie bd
w bezporednim ssiedztwie

Nie

Telefony (T/N)

Tak

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
STRONA GWNA
 
Historia
Zarys dziejw
Monografia Brzecia Kujawskiego
Zasueni dla gminy
Ziemia Brzeska kolebk polakw
Wieniec - zarys dziejw
Archeologia
Historia spoecznoci ydowskiej
 
Herb
Flaga
Sztandar gminy
Pieczcie
Hejna
 
Kultura
Brzeskie Centrum Kultury
Biblioteka Publiczna
Rejestr instytucji kultury
Wiadomoci z Grodu ...
Twrcy Ziemi Brzeskiej
Muzeum, wydawnictwo-Redecz Krukowy i okolice
 
Zabytki
Wykaz zabytkw
Zesp Klasztorny Dominikanw
Koci Parafialny p.w. witego Stanisawa Biskupa
Zamek Krlewski
Ratusz Miejski
Mury Miejskie
Zesp paacowo-parkowy w Brzeziu
Zesp paacowo-parkowy w Wiecu
 
Turystyka
Punkt Informacji Turystycznej
Staa ekspozycja archeologiczna
Baza noclegowa
Szlaki turystyczne
Szlak piastowski
Uzdrowisko Wieniec Zdrj
Mapy
Strategia rozwoju
 
Apteki
Opieka zdrowotna
Informator teleadresowy
Rozkady jazdy
- PKS
     - linia prywatna
Akademia PARP
Niepenosprawni
Komunikaty dla rolnikw
Organizacje pozarzdowe
Zaginione zwierzta

Zesp Szk Centrum Ksztacenia Rolniczego
Szkoy i Przedszkola z terenu gminy
Gminny Klub Sportowy - okietek
Tenis Ziemny w Brzeciu Kujawskim
Memoria Czesawa Wasilewskiego
Klub Karate Tradycyjnego
Ochotnicze Strae Poarne
Stowarzyszenie Lepsze ycie
Chata futrzaka

                       
© Urzd Miejski w Brzeciu Kujawskim 2000