Rolniku - możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
11.01.2016.
Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Brześcia Kujawskiego wraz z fakturami VAT za zakup oleju napędowego. Rolnik, który złoży wniosek otrzyma zwrot podatku akcyzowego w zależności od ilości zakupionego oleju napędowego, jednak nie więcej niż 86 litrów na 1 ha użytków rolnych. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2016 roku wyniesie 86,00 zł. Aktualnie, wnioski o zwrot akcyzy przyjmowane będą od 01 lutego 2016r. do 29 lutego 2016 r. w tut. Urzędzie, w pokoju nr 7, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31stycznia 2016r.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w Urzędzie Miejskim, pok nr 7.
Wnioski do pobrania