Statut Gminy Brześć Kujawski
05.06.2007.

Uchwała V/39/03 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim
z dnia 25 kwietnia 2003 w sprawie Jednolitego tekstu
Statutu Gminy Brześć Kujawski.