Zespół Klasztorny Dominikanów
28.02.2005.

Pochodzący z drugiej połowy XIV wieku, był wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Założony, według Długosza, w 1264 roku przez Kazimierza I, księcia Kujawskiego, rozbudowany z udziałem funduszy Zbyluta z Gołańczy herbu Topór, biskupa włocławskiego. Gotycki kościół p.w. św. Michała Archanioła zawiera liczne formy neobarokowe, wprowadzone w latach 1922 - 1928. Korpus trójnawowy, bazylikowy, od południa czworoboczna kaplica z XVII wieku. Północne i południowe elewacje naw bocznych z odsłoniętym wątkiem ceglanym o układzie gotyckim, a w zachodnim przęśle naw południowych gotycki portal z drugiej połowy XIV wieku. 

Zespół Klasztorny Dominikanów - Krzysztof Optołowicz