Ratusz Miejski
28.02.2005.

Pierwotny gotycki, usytuowany pośrodku rynku spłonął w wojnach szwedzkich. Obecny usytuowany w zachodniej pierzei rynku zbudowano jako klasycystyczny w 1824 roku według projektu Henryka Marconiego. Portyk o czterech kolumnach w typie jońskim. Wieża kwadratowa, zakończona tarasem.