Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski i Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski
29.12.2008.

Uchwała Nr IV/31/03 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski” i „Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski”


Uchwały w sprawie nadania tytułu:

Uchwała Nr XXVIII/212/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski"

Uchwała Nr XXXVI/216/10 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2010 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski”

Uchwała Nr XVIII/116/08 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 23 września 2008 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Brześć Kujawski” oraz „Honorowy Obywatel Gminy Brześć Kujawski”

Uchwała Nr VII/48/03 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiegoz dnia 20 czerwca 2003 roku w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla gminy Brześć Kujawski”

Uchwała Nr VI/95/99 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Brześcia Kujawskiego".