herb bk2

inwest19

Menu

Do otwarcia Brzeskiej
Kapsuły Czasu pozostało:

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim powołany został Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku. Ośrodek jest następcą prawnym Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim.

Dane teleadresowe:
Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Królewska 5
87-880 Brześć Kujawski
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP: BOPS_Brzesckujawski
NIP: 888-289-02-00
REGON: 384643507
Konto bankowe podstawowe: 47 9550 0003 2003 0023 4476 0001

Biuro podawcze:
ul. Królewska 5
87-880 Brześć Kujawski
Telefon: 500-751-061

Biuro podawcze czynne :
Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-17:00
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-14:00

Dział pomocy społecznej:
ul. Królewska 5
87-880 Brześć Kujawski ( wejście od parkingu nad biblioteką)
Telefon: 500-750-827
E-mail: pomocspołTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Teren:
Brzezie, Dubielewo, Klementynowo, Witoldowo, Sokołowo, Falborek
Brześć Kujawski- ulice: Reymonta, Narutowicza, Obwodowa, Zachodnia, 3-go Maja, Kopernika, Słowackiego, Końcowa, Limanowskiego, Elizy Orzeszkowej, Kraszewskiego, Prusa, Radziejowska, Kościuszki, Pusta, Pułaskiego, 11-go Listopada, Ciborowskiego.

Pracownik socjalny:
Honorata Kułaczkowska tel. 789-396-308
E-mail: h.kulaczkowska@brzeskiops.p l

Teren:
Kuczyna, Pikutkowo, Kąkowa Wola, Miechowice, Cukrownia – ulice: Mickiewicza, Konarskiego, Traugutta, Okrzei, Miła, Szkolna
Brześć Kujawski – ulice: Niecała, Krótka, Żeromskiego, Zaułek, Pl. Wł. Łokietka, Piaskowa, Kujawska, Nowa, Al. Łokietka, Targowa.

Pracownik socjalny:
Eryka Lewandowska tel. 789-396-308
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teren:
Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz, Wieniec Zdrój, Redecz Krukowy, Jądrowice, Guźlin, Stary Brześć, Rzadka Wola
Brześć Kujawski – ulice: Krakowska, Wojska Polskiego, Piastowska.

Pracownik socjalny:
Robert Chełminiak tel. 789-396-233

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teren:
Wolica, Gustorzyn, Jaranówek, Aleksandrów, Lipiny, Polówka, Falborz, Kąty
Brześć Kujawski – ulice: Kolejowa, Kilińskiego, Rybaki, Dubois, Głowackiego, Farska, Podmierna, Królewska, Zielna, Polna.

Pracownik socjalny:
Jolanta Gąsiorowska tel. 789-396-233
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, karta dużej rodziny:
ul. Królewska 5
87-880 Brześć Kujawski
Telefon: 536-154-514
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w godzinach:

- Poniedziałek : 7.30 - 15.30
- Wtorek: 7:30 - 17.00
- Środa 7.30 - 15.30
- Czwartek 7.30 - 15.30
- Piątek 7.30 – 14.00

WIĘCEJ INFORMACJI O BRZESKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ WZORY DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM: https://brzeskiops.bip.net.pl/
Skład osobowy Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
1. Kierownik: j.jaranowska@brzeskiops
2. Zastępca Kierownika: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Starszy pracownik socjalny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Inspektor ds. płac, kadr i zarządzania projektami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Pracownicy socjalni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. Inspektor ds. zasiłków rodzinnych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8. Referent ds. świadczeń wychowawczych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
9. Asystent rodziny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
10. Pomoc administracyjna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od miesiąca lutego 2018 r. Brzeski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje samodzielnie usługi opiekuńcze adresowane do osób starszych i niepełnosprawnych. W związku z tym zatrudnia koordynatora usług opiekuńczych i opiekunki wykonujące pomoc w miejscu zamieszkania chorych. BOPS działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U 2017 poz.1769 z późn.zm./ „Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnieni, zasoby i możliwości”.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1. Ubóstwa;
2. Sieroctwa;
3. Bezdomności;
4. Bezrobocia;
5. Niepełnosprawności;
6. Długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7. Przemocy w rodzinie
8. Potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
9. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
10. Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
11. Trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12. Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13. Alkoholizmu lub narkomanii;
14. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15. Klęski żywiołowej lub ekologicznej

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania. Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni. Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze .zm.). Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci , bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Wówczas KDR po spełnieniu warunków zostanie przyznany wyłącznie rodzicom bądź małżonkom rodziców. W związku z powyższym modyfikacji ulegnie wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu oraz formularze załączników do wniosku. Nowe formularze wniosku oraz załączników będą także umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu. Od stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny działa również w wersji elektronicznej. W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres e-mail i numer telefonu polskiego operatora w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku w SI KDR i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR. Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS zostanie przesłane hasło jednorazowe do aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu. W wiadomości SMS nie jest przekazywany numer Karty lecz jej ostanie cyfry (podobnie jak w przypadku operacji bankowych). Jeżeli rodzic zawnioskował o wyświetlanie na swoim smartfonie Kart dzieci, otrzyma tyle danych autoryzacyjnych dla ilu osób podał swój numer telefonu na załączniku ZKDR-04 do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Osoby, które składały wniosek o kartę tradycyjna przed 1 stycznia 2018 tylko do końca bieżącego tj. 2019 mogą wyrobić wersję elektroniczną bezpłatnie. Od stycznia 2020 roku osoby, które będą chciały domówić kartę w formie elektronicznej będą zobowiązane ponieść odpłatność w wysokości 9,21 zł. Opłaty wnosi się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Osoby, które wniosek o Kartę Dużej Rodziny będą składać (po raz pierwszy albo po zmianie danych) powinny podczas rejestracji od razu zaznaczyć dwie wersje karty – tradycyjną i elektroniczną. Taki wniosek nie podlega opłacie i pozwoli uniknąć w przyszłości opłaty za domówienie drugiej formy KDR. Dzięki Karcie Dużej Rodziny osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne ; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.
Link do mapy z partnerami KDR: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr
Link do instrukcji aplikacji mKDR: https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr
Aby skorzystać ze zniżki, pokaż swoją Kartę Dużej Rodziny. Korzystając z Kart, nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Miejsca, które oferują zniżki, są oznaczone specjalnym znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" (takim jak poniżej).

tu honorujemy karte duzej rodziny male

Informacji na temat programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim. W Brzeskim Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń rodzinnych.
Podstawa prawna realizacji świadczeń rodzinnych:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2017 r. Poz. 1466 ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. 2018 poz. 1497 )oraz w oparciu o Kodeksu Postępowania Administracyjnego tekst jednolity ( Dz. U.2020 r. poz. 256 i 695 tekst  jednolity)

Zasiłek rodzinny
Ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego - począwszy od miesiąca w którym wpłynął kompletny wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Aby była zachowana ciągłość w wypłacie zasiłku rodzinnego w kolejnym okresie zasiłkowym wniosek należy złożyć w sierpniu. Natomiast w przypadku utraty prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu.Ustawa o świadczeniach rodzinnych określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18. roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
3) 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Kryterium dochodowe
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 7 lipiec 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017r., poz. 1428) zasiłek rodzinny przysługuje osobom, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Oznacza to, że od 1 listopada 2017r. do dnia dzisiejszego nie został podwyższony próg dochodowy uprawniający do uzyskania prawa do zasiłku oraz nie ulegnie zmianie wysokość zasiłku rodzinnego.
Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2017r. do dnia dzisiejszego to:
- 95,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia;
- 124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 10 roku życia:
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1) urodzenia dziecka – w wysokości 1 000,00 zł - jednorazowo;
2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400,00 zł miesięcznie;
3) samotnego wychowywania dziecka – w wysokości 193,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż na dwoje dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności miesięczna kwota 273,00 zł nie więcej jednak niż na dwoje dzieci;
4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej- w wysokości miesięcznej 95,00 zł na trzecie i kolejne dziecko;
5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia, 110,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia:
6) rozpoczęcia roku szkolnego – w wysokości 100,00 zł – wypłacane jednorazowo we wrześniu;
7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- w związku z dojazdem miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko (dodatek przysługuje przez 10 miesięcy od września do czerwca)
- w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła w wysokości miesięcznej 113,00 zł (dodatek przysługuje przez 10 miesięcy od września do czerwca).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł . Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia Zapomoga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Świadczenia opiekuńcze:
- świadczenie pielęgnacyjne od 01.01.2021r. w wysokości 1 971,00 zł miesięcznie;
- zasiłek pielęgnacyjny w wysokości miesięcznej 215,84 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości miesięcznej 620,00 zł.
- zasiłek dla opiekuna w wysokości miesięcznej 620,00 zł.
Świadczenie rodzicielskie - w wysokości miesięcznej 1 000,00 zł przez 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Świadczenie rodzicielskie jest świadczeniem podzielnym na dni. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. , poz. 808 z późn.zm.)
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów:
1. Od rodzica na podstawie sądowego tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego okazała się bezskuteczna;
2. Do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo;
3. W wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyżej niż 500 zł.
4. Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł;

Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę". Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę, 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z powyższą regułą, jest niższa niż 100zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1. Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
2. Zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do dnia 31 października , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu są obowiązani do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.  Obecnie trwający okres świadczeniowy 2021/2022, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego do 31 maja 2022 r.
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć:
• w gminie, w której mieszkamy (biuro podawcze Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brześciu Kujawskim, ul. Królewska 5, 87-880 Brześć Kujawskim.
• za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz
• przez Internet za pomocą:
• portalu empatia.mrpips.gov.pl,
PUE ZUS,
ePUAP,
bankowości elektronicznej.

Rodzice/opiekunowie, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając wniosek. W takim przypadku świadczenie wychowawcze jest przyznawane, co do zasady (z zastrzeżeniem przewidzianych w ustawie wyjątków) od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego (w obecnym okresie do dnia 31 maja 2021 r.). Jeżeli wnioskodawca lub członek rodziny, w tym współmałżonek lub drugi z rodziców dziecka/dzieci przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wniosek przekazywany jest Wojewodzie. Zgodnie z art. 16. 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407)W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2, lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.W przypadku przebywania osoby, o której mowa w art. 4 ust. 2, lub członka rodziny tej osoby w dniu przyznania świadczenia wychowawczego lub po tym dniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, o którym mowa w ust. 1, organ właściwy występuje do wojewody o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
Aktualności w sprawie świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodzimy, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
https://brzeskiops.bip.net.pl
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/komunikaty-dla-samorzadow/

budzet obywatelski

szczepimy

Komunikaty

 • Ostrzeżenie meteorologiczne - opady marznące
  Więcej…  
 • Obowiązek sprawzdawczy dla osób prowadzących dzialalność noclegową
  Więcej…  
 • Od 1 lutego ZUS zacznie przyjmować wnioski o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2021 - Informacje
  Więcej…  
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

   

  Więcej…  
 • Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu opieki nad dzieckiem od dnia 20 grudnia 2021 r.
  Więcej…  
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie
  Więcej…  
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 stycznia - komunikat ZUS
  Więcej…  
 • Efekty PODPROGRAMU 2020 dotyczącej Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • Od stycznia wnioski o 500+ tylko do ZUS
  Więcej…  
 • W Wigilię ZUS będzie nieczynny
  Więcej…  
 • ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy
  Więcej…  
 • Przywrócenie przyjęć do Oddziału Chirurgii Ogólnej
  Więcej…  
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - gęsta mgła
  Więcej…  
 • Przywrócenie przyjęć do Oddziału Medycyny Paliatywnej, Chorób Wewnętrznych i Nefrologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
  Więcej…  
 • Zasiłek opiekuńczy a nauka zdalna od 20 grudnia - informacja ZUS
  Więcej…  
 • Zasiłki z ZUS- dyżur telefoniczny
  Więcej…  
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - informacja o dyżurach telefonicznych
  Więcej…  
 • Częściowe zawieszenie przyjęć do oddziału Chirurgii Ogólnej
  Więcej…  
 • Od nowego roku wnioski o 500 plus tylko w formie elektronicznej
  Więcej…  
 • Nabór na stanowisko: Inspektor ds. kadr i płac - Centrum Usług Wspólnych
  Więcej…  
 • Trwa nabór na stanowisko Opiekuna w Żłobku Brzeskie Skrzaty
  Więcej…  
 • Spotkanie informacyjne dla mieszkańców: "Proekologiczne programy dotacyjne" - 14.12.2021 r.
  Więcej…  
 • Komunikat ZUS: Zasiłek opiekuńczy - ważne terminy
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć do Oddziału Neurologii, Udarowego I Chirurgii Ogólnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć do Oddziału Medycyny Paliatywnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku
  Więcej…  
 • Zawieszenie przyjęć do Oddziałów Internistycznych
  Więcej…  
 • Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych od dnia 01 grudnia 2021 r.
  Więcej…  
 • ZUS i PFRON zapraszają na szkolenie online
  Więcej…  
 • Nieodpłatna pomoc prawna w ramach projektu Stowarzyszenia Sursum Corda
  Więcej…  
 • Emerycie i rencisto -poinformuj ZUS o zmianie adresu i rachunku bankowego
  Więcej…  
 • Coraz więcej emerytów decyduje się na bezgotówkową wypłatę świadczenia emerytalnego
  Więcej…  
 • Bezpłatna mammografia Brześć Kujawski - 14.12.2021 r.
  Więcej…  
 • Od grudnia pracujący emeryci i renciści mogą dorobić więcej do swojego świadczenia - informacja ZUS
  Więcej…  
 • „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” - Kampania edukacyjno-informacyjna Państwowej Straży Pożarnej
  Więcej…  
 • W poniedziałki ZUS otwarty krócej
  Więcej…  
 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" - ogłoszenie o naborze wniosków
  Więcej…  
 • W dniu 27 grudnia 2021 r. oraz 3 stycznia 2022 r. Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim będzie nieczynny
  Więcej…  
 • Nowe zasady składania korekt dokumentów rozliczeniowych - dyżur telefoniczny ZUS
  Więcej…  
 • Zgłaszanie planowanej uprawy maku i konopi włóknistych
  Więcej…  
 • Nowy komunikat w sekcji dla rolników
   
 • Coraz więcej seniorów korzysta z możliwości e-wizyty ZUS
  Więcej…  
 • Komunikat Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w sprawie zmian ustawy dotyczącej lecznictwa uzdrowiskowego.
  Więcej…  
 • Program "Rodzina 500+" od nowego roku przejmuje ZUS
  Więcej…  
 • Nie każdy emeryt i rencista wyjedzie do sanatorium z ZUS
  Więcej…  
 • Gminny Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu "Czyste Powietrze"
  Więcej…  
 • Ułatwienia dla osób starających się o świadczenie Mama 4 plus
  Więcej…  
 • Przedsiębiorco, to powinieneś wiedzieć!
  Więcej…  
 • Zaproszenie do konsultacji społecznych - Roczny program współpracy Gminy Brześć Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 r.

   

  Więcej…  
 • Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie m.in. dla personelu medycznego, farmaceutów, nauczycieli, seniorów czy pensjonariuszy DPS-ów.

  Więcej…  

 • Komunikat - Budowa Gazociągu Gustorzyn - Wronów Etap I: Gustorzyn-Leśniewice
  Więcej…  
 • Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"
  Więcej…  
 • Budowa FSRU i gazociągu Gustorzyn - Gardeja w gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Komunikaty ZUS
   
 • Stypendium szkolne
  Więcej…  
 • 1 lipca ruszył program "Profilaktyka 40 plus", zniesiono limity do specjalistów
  Więcej…  
 • Budowa FSRU i gazociągu Gustorzyn - Gardeja w gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • ARiMR: Planując zakup urządzenia ze wsparciem ARiMR upewnij się czy można otrzymać na nie dofinansowanie
  Więcej…  
 • ZAPROSZENIE do udziału w projekcie językowym
  Więcej…  
 • Bon turystyczny
  Więcej…  
 • Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021r.
  Więcej…  
 • KOMUNIKAT W SPRAWIE REALIZACJI PROGRAMU „DOBRY START” 2021/2022
  Więcej…  
 • Świadczenie wyrównawcze dla działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
  Więcej…  
 • Akcja informacyjna KOWR - uruchomienie na platformie usług e-rolnik
  Więcej…  
 • Komunikat BOPS - Dyżur pracownika BOPS w POI w Wieńcu
  Więcej…  
 • Punkt Szczepień Powszechnych
  Więcej…  
 • Komunikat Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie uruchomienia dyżurów w Punkcie Obsługi Interesanta w Wieńcu
  Więcej…  
 • Stop Covid - pobierz aplikację!
  Więcej…  
 • Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  Więcej…  
 • eKRUS - informacje
  Więcej…  
 • Numer kontaktowy do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

  W związku z usprawnieniem obsługi zgłoszeń Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podaje nowy numer kontaktowy do całodobowej infolinii dla obywatela: + 48 222 500 115

   
 • W przypadku awarii wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Starym Brześciu
  Więcej…  
 • Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
  Więcej…  
 • Koronawirus: informacje, komunikaty i zalecenia
  Więcej…  
 • Stacja meteorologiczna w miejscowości Pikutkowo
  Więcej…  
 • Ogłoszenie o konkursach
 • Transmisja z obrad sesji Rady Miejskiej
  Więcej…  
 • Jakość wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Brześć Kujawski
  Więcej…  
 • Punkty pomocy psychologicznej i prawnej
  Więcej…